Ett års vikariat som psykolog, 100 % stilling

Det er ledig ett års vikariat i 100 % stilling som klinisk psykolog i Helse og omsorg fra 01.11.2020

Arbeidsoppgaver

 • Kliniske oppgaver knyttet til den psykiske helsetjenesten og helsestasjon / jordmortjeneste.
 • Veiledning av andre yrkesgrupper
 • Deltakelse i kommunalt kriseteam og konsultasjonsteam for forebygging av vold og overgrep
 • Tverrfaglig samarbeid med BUP / VOP, NAV, barnevernstjeneste m.fl.

Egenskaper som vil vektlegges:

 • Du er faglig oppdatert og har interesse for lavterskeltilbud, tidlig intervensjon og forebygging
 • Har evne til å kommunisere og skape gode relasjoner til pasienter, kolleger og samarbeidspartnere ved å være åpen, redelig og imøtekommende
 • God på å holde oversikt, jobber systematisk og arbeide selvstendig.

Kvalifikasjoner

 • Autorisert psykolog
 • Erfaring fra klinisk arbeid som psykolog i kommune eller helseforetak er ønskelig
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi kan tilby deg

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt faglig og sosialt miljø, med rom for fleksibilitet ut fra egen kompetanse og ønske for stillingen.
 • Du vil få dekket utgifter for å være med på samlinger i det regionale psykologfaglige nettverket
 • Dekning av utgifter til spesialiseringsforløp eller for opprettholdelse av spesialitet
 • En arbeidsplass som har fokus på “frisknærvær”
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn etter avtale

Tilsettingsvilkår
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Generelt
Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling mot diskriminering” oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes
Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess.

Attester og vitnemål må derfor medbringes til intervju. Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00.

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Søknadsfrist

27.10.2020

Utlyst

07.09.20

Stilling

Psykolog

Stillingstype

Vikar

Kontaktinfo

Sture Jacobsen
Kommunalsjef for Helse og Omsorg
911 71 594 / 76 10 92 67

 
 
 
Sortland kommune – Psykolog vikariat