Sortland kommune har flere spennende jobber der vi søker etter sykepleiere / helsepersonell.
Under finner du 4 stillinger der vi kan tilby varierte arbeidsoppgaver.

Rådgiver HMS og Kvalitet

Om stillingen

Vi har ledig en fast 100% stilling som rådgiver HMS og kvalitet ved helse og omsorg.

Stillingens oppgaver

Rådgiver HMS og Kvalitet inngår p.t i kommunalsjefens ledergruppe sammen med assisterende kommunalsjef, rådgiver økonomi og rådgiver personal/administrasjon. Stillingen har stor grad av selvstendighet knyttet til implementering av systematisk arbeid i forhold til kvalitet og HMS i daglig drift.

Sentrale oppgaver er:
– rådgivning av enhetsledere i oppfølging av HMS -/Kvalitetsmål og planer
– tilrettelegging ved tilsyn
– veiledning av enhetsledere i enkeltsaker
– systemansvar for avviks og kvalitetsprogram/ samt fagsystemer
– saksbehandling
– prosjektledelse for større og mindre prosjekter
– fagutvikling

Vi søker etter en utadvendt person som har

– Sykepleierutdanning og som har gode evner til veiledning/rådgivning i krevende sykepleiefaglige saker.
– Utdanning og erfaring fra systematisk HMS- og kvalitetsarbeid
– God kompetanse og erfaring med elektroniske fagsystemer/styringssystemer
– Godt dokumenterte samarbeidsegenskaper, samt evne til å se sammenhengen mellom systemarbeid og løpende drift
– Evne til å jobbe selvstendig
– Evne til å gi opplæring, også i grupper

Krav til språkkunnskaper

Du må ha svært gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr

– En utfordrende jobb med store utviklingsmuligheter og stort ansvar
– Et godt arbeidsmiljø hvor vi verdsetter at alle har forskjellig kompetanse og erfaring
– Arbeid innen en sektor som er i kontinuerlig endring og som har en endringstakt som mest sannsynlig er akselererende
– Gunstig pensjonsordning

Tilsettingsvilkår

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i
faste stillinger. Ved tilsetting i skole, barnehage, og for alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må
det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Skjema for Tuberkolose- og MRSA-kontroll ved ansettelser skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen
helse og omsorgstjenester.

Generelt

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering”, oppfordrer Sortland kommune
alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller
etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å
legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir
unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse
sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge

Søknad sendes

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller
e-post: HR@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen.

Velkommen som søker!

Søknadsfrist

09.08.2020

Utlyst

10.07.2020

Stilling

Rådgiver HMS og Kvalitet

Stillingstype

100 % fast

Kontaktinfo

Sture Jacobsen
kommunalsjef for Helse og Omsorg
sture.jacobsen@sortland.kommune.no
911 71 594 / 76 10 92 67

Sykepleier, 74,35 % fast stilling ved Håløygtunet

Håløygtunet sykehjem

Institusjonstilbud for personer med demens og demenslignende tilstander. Håløygtunet har 19 en-sengs rom, fordelt på tre mindre bogrupper. Bogruppene er tilrettelagt for beboere som har behov for stabilt personale og et rolig miljø. Enheten er fordelt på to bygg.

Om stillingen

Det er ledig 74,35 % stilling som sykepleier ved Håløygtunet

Arbeidsoppgaver

Stillingen innebærer primært pleie- og omsorgsarbeid
Sykepleiefaglig ansvar
Veiledningsansvar for andre yrkesgrupper, elever og studenter
Dokumentasjon
Tverrfaglig samarbeid

Kvalifikasjoner

Fullført 3-årig sykepleierutdanning (off.godkjent) med autorisasjon
IKT-kunnskaper
Relevant erfaring er ønskelig
Førerkort klasse B

Vi ser etter deg som

– har egeninnsikt i arbeidsutførelse med hensyn til etiske retningslinjer/prinsipper
– har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
– er systematisk og kan arbeide selvstendig
– er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
– har engasjement og godt humør
– er fag- og utviklingsorientert
– har evne til å inspirere og motivere medarbeidere.

Krav til språkkunnskaper

For minoritetsspråklige søkere stilles minimum krav om norskkompetanse tilsvarende norskprøve B2.

Vi tilbyr

Variert arbeid i positivt miljø
En arbeidsplass som har fokus på “frisknærvær”
Opplæring, veiledning og faglig utvikling
Gunstig pensjonsordning
Lønn i h.h.t. til gjeldende avtaleverk

Tilsettingsvilkår

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting i skole, barnehage, og for alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Skjema for Tuberkolose- og MRSA-kontroll ved ansettelser skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen
helse og omsorgstjenester

Generelt

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering”, oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: HR@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Søknadsfrist

09.08.2020

Utlyst

10.07.2020

Stilling

Sykepleier

Stillingstype

74,35 % fast

Kontaktinfo

Mona Sandvold
Avdelingsleder Håløygtunet
mona.sandvold@sortland.kommune.no
992 38 754 / 992 38 754

Sykepleier, 66,43 % fast stilling på natt ved Håløygtunet

Håløygtunet sykehjem

Institusjonstilbud for personer med demens og demenslignende tilstander. Håløygtunet har 19 en-sengs rom, fordelt på tre mindre bogrupper. Bogruppene er tilrettelagt for beboere som har behov for stabilt personale og et rolig miljø. Enheten er fordelt på to bygg.

Om stillingen

Det er ledig 66,43 % stilling som sykepleier natt ved Håløygtunet

Arbeidsoppgaver

Stillingen innebærer primært pleie- og omsorgsarbeid
Sykepleiefaglig ansvar
Veiledningsansvar for andre yrkesgrupper, elever og studenter
Dokumentasjon
Tverrfaglig samarbeid

Kvalifikasjoner

Fullført 3-årig sykepleierutdanning (off.godkjent) med autorisasjon
IKT-kunnskaper
Relevant erfaring er ønskelig
førerkort klasse B

Vi ser etter deg som

– har egeninnsikt i arbeidsutførelse med hensyn til etiske retningslinjer/prinsipper
– har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
– er systematisk og kan arbeide selvstendig
– er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
– har engasjement og godt humør
– er fag- og utviklingsorientert
– har evne til å inspirere og motivere medarbeidere.

Krav til språkkunnskaper

For minoritetsspråklige søkere stilles minimum krav om norskkompetanse tilsvarende norskprøve B2.

Vi tilbyr

Variert arbeid i positivt miljø
En arbeidsplass som har fokus på “frisknærvær”
Opplæring, veiledning og faglig utvikling
Gunstig pensjonsordning
Lønn i h.h.t. til gjeldende avtaleverk

Tilsettingsvilkår

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting i skole, barnehage, og for alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
Skjema for Tuberkolose- og MRSA-kontroll ved ansettelser skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen
helse og omsorgstjenester.

Generelt

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering”, oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: HR@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Søknadsfrist

09.08.2020

Utlyst

10.07.2020

Stilling

Sykepleier

Stillingstype

66,43 % fast

Kontaktinfo

Mona Sandvold
Avdelingsleder Håløygtunet
mona.sandvold@sortland.kommune.no
992 38 754 / 992 38 754

Miljøterapeut, 100% fast avdeling for pyskisk helse og rus

Om stillingen

Vi har ledig 100 % stilling som miljøterapeut i Psykisk helse og rus.
Stillingen er i turnus med arbeid hver tredje helg.

Avdeling for psykisk helse og rus består av en tverrfaglig sammensatt gruppe medarbeidere hvor de fleste har videreutdanning innen rus- eller psykisk helse. Tjenestetilbudet kanaliseres gjennom samtaler, miljøterapi, dagsenter, bofellesskap og en egen rusenhet.

Avdelingen for psykisk helse og rus er en lavterskel-tjeneste som søker å fremme:
– God psykisk helse i befolkningen gjennom forebyggende arbeid
– Tilpassede brukerstyrte tjenester med hovedfokus på mestring
– Et likeverdig tilbud til hele befolkningen

Arbeidsoppgaver for stillingen:

– Bistå med å veilede brukere i dagliglivets utfordringer
– Yte hjelp til selvhjelp, hjelp til å ta ansvar/ ha eierskap for eget liv og egen helse med utgangspunkt i hva som er viktig for den enkelte bruker.
– Veiledningsansvar overfor andre yrkesgrupper og studenter
– Dokumentasjon
– Tverrfaglig samarbeid

Kvalifikasjoner:

– 3- årig helse / sosialfaglig utdanning fra universitet/ høgskole
– Gode IKT- kunnskaper
– Relevant erfaring med jobb innenfor psykisk helse og rus
– Førerkort kl. B

Vi ser etter deg som

– Har egeninnsikt i arbeidsutførelse med hensyn til etiske retningslinjer/prinsipper
– Har gode kommunikasjons- og samarbeids-evner
– Er systematisk og kan arbeide både selvstendig og i gruppe
– Er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
– Har engasjement og godt humør
– Er fag- og utviklingsorientert
– Har evne til å inspirere og motivere medarbeidere

Krav til språkkunnskaper

For minoritetsspråklige søkere stilles minimum krav om norskkompetanse tilsvarende norskprøve B2.

Vi kan tilby deg

Variert arbeid i positivt miljø
En arbeidsplass som har fokus på “frisknærvær”
Opplæring, veiledning og faglig utvikling
Gunstig pensjonsordning
Lønn i h.h.t. til gjeldende avtaleverk

Tilsettingsvilkår

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting i skole, barnehage, og for alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Skjema for Tuberkolose- og MRSA-kontroll ved ansettelser skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen
helse og omsorgstjenester.

Generelt

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering”, oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: HR@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Søknadsfrist

09.08.2020

Utlyst

10.07.2020

Stilling

Miljøterapeut

Stillingstype

100 % fast

Kontaktinfo

Olav Andre Fenes
Avdelingsleder Psykisk helse og rus
olav.fenes@sortland.kommune.no
952 64 357

Sortland kommune med 10 500 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen – Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest attraktive handelssentra med godt utbygd videregående skole og full barnehagedekning. Med sin nærhet til sjø og fjell er det rikelige muligheter for flotte frilufts- og naturopplevelser. Det er gode kommunikasjoner til Skagen kortbaneflyplass og Evenes flyplass samt daglige hurtigruteanløp. Sortland har et rikt kultur- og idrettsmiljø og flotte muligheter for alle typer friluftsliv.
Byen utgjør i tillegg et livskraftig og kulturelt sentrum for 32.000 mennesker i Vesterålen.
Sortland kommune har ca. 1000 ansatte og er Vesterålens største arbeidsplass.

Se vår hjemmeside www.sortland.kommune.no

Sortland kommune – Sykepleiere, rådgiver HMS og kvalitet og miljøterapeut