Intensivsykepleier/sykepleier

Med H5C og H5, Klinikk for medisin og rehabilitering, Sykehuset Namsos

Medisin H5C og H5 er en del av Klinikk for Medisin og rehabilitering, Sykehuset Namsos. Seksjonene samarbeider tett, og består av medisinsk og nevrologisk overvåkning, heldøgns sengeenheter, kardiologisk lab og en sykepleiedrevet hjertesviktpoliklinikk. Her arbeider spesialsykepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter og sekretærer. Ansatte samarbeider tett med andre fag- og yrkesgrupper.       

Medisinsk og nevrologisk overvåkning har 4 senger, her behandles akutt, kritisk syke medisinske og nevrologiske pasienter innenfor flere fagfelt. Ansatte ved medisinsk overvåkning drifter i tillegg kardiologisk lab.  

Sengeenhetene har til sammen 20 senger. Fagområder er kardiologi, kreft, gastroenterologi, lunge og generell indremedisin.     

Hjertesviktpoliklinikken driftes av 3 spesialsykepleiere der kardiolog har det medisinskfaglige ansvaret.  

De fleste innleggelsene er øyeblikkelig hjelp, så dagene er varierte. Hos oss vil du møte spennende faglige utfordringer sammen med flinke og engasjerte medarbeidere.  

Vi har ledig:

 • 1 x 100 % vikariat som intensivsykepleier/sykepleier ved medisinsk og nevrologisk overvåkning i perioden 07.09.2020 – 02.01.2022
 • 3 x 100 % fast stilling som sykepleier ved sengepost
 • 1 x 50 % fast stilling som sykepleier ved sengepost 

Søknadsfrist

30.08.2020

Sted

Namsos

Stilling

Intensivsykepleier/sykepleier

Kontaktinfo

Hanne Heglum
Avdelingsleder Medisin H5C
74 21 59 67
 
Lill Therese Tufthaug
Avdelingsleder
74 21 59 81
Arbeidsoppgaver
 • Sykepleier ved sengepost og/eller intensivsykepleier/sykepleier ved medisinsk og nevrologisk overvåkning 
 • Seksjonene har tilsatt assistenter i turnus, i tillegg sekretærer med utvidet arbeidstid, så sykepleiere har i hovedsak sykepleiefaglige arbeidsoppgaver   
 • Sikre kvalitet i den direkte tjenesteytingen og bidra til å realisere virksomhetens visjoner, mål og planer
 • Samarbeid med andre fag- og yrkesgrupper
 • Årsplan med rundturnus og 17 helger i året, mulighet for langvakter på helg og 13 helger i året
 • De medisinske seksjonene har et tett samarbeid slik at stillingen vil innebære arbeid ved andre enheter
 • Samarbeider også med seksjoner utenfor medisinsk og nevrologisk avdeling dersom det oppstår behov for det  
Kvalifikasjoner
 • Sykepleier
 • Relevant videreutdanning 
 • Relevant praksis vektlegges
Personlige egenskaper
 • Det søkes etter medarbeidere som har gode samarbeidsevner og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet, en løsningsorientert innstilling, endringsvilje, fleksibilitet og evner for god prioritering
 • Motivasjon, faglig interesse og ønske om egenutvikling vektlegges ved ansettelser
 • Det kreves generell datakunnskap
 • Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon 
 • Referanser bes oppgitt ved søknad.
Vi tilbyr
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø med spennende og varierte arbeidsdager med flere fagfelt
 • Muligheter for videreutdanning innenfor blant annet intensivsykepleie, kreftsykepleie, lungesykepleie og kardiologisk sykepleie
 • Dersom søker ønsker lavere/annen stillingsandel kan dette vurderes
 • Assistenter i turnus og sekretærer med utvidet arbeidstid
 • Mulighet for langvakter på helg og 13 helger i året 
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster. Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Helse Nord-Trøndelag – Intensivsykepleier/sykepleier