Øksnes kommune søker
sykepleier

Myreheimen har ledig 2 faste 100 % sykepleierstillinger.

Myreheimen Bo- og behandlingsenter har 26 plasser hvorav 6 plasser er korttidsplasser. Vi har avd. Naustet med 6 plasser for personer som trenger tettere oppfølging. I tillegg har vi ØHD rom og palliativt rom. Myreheimen har eget kjøkken og vaskeri. 
 
Vårt verdigrunnlag er: Trivsel, Trygghet, Tillit, Toleranse

Arbeidsoppgaver

  • utføre direkte sykepleie til våre pasienter, kunne fylle rollen som tjenesteansvarlig   sykepleier
  • påse at de sykepleiefaglige oppgaver blir utført i tråd med gjeldende krav til kvalitet, lovverk, kommunale retningslinjer og faglig god praksis- holde seg oppdatert innen eget fagområde og delta i faglig utviklingsarbeid
  • veilede, undervise og informere pasienter, deres pårørende, studenter og kolleger
  • samarbeide med pårørende og verge
  • bidra til at beboerne får være i aktivitet
  • selvstendig, og i samarbeid med andre, tilrettelegge aktiviteter som stimulerer til utvikling/vedlikehold av beboerens fysiske, psykiske og sosiale funksjonsnivå.     

Kvalifikasjoner

  • autorisasjon som sykepleier
  • vi legger sterk vekt på personlig egnethet
  • liker å jobbe i et utfordrende og hektisk miljø
  • omsorgsfull, empatisk og trygg
  • beherske IKT-verktøy og ulike fagsystemer
  • gyldig politiattest må kunne fremlegges
  • sykehjemmet har 3 delt turnus

Personlige egenskaper
Nå er vi på jakt etter en kollega som innehar våre verdier:
Vi ønsker oss en medarbeider som kan bidra til et godt arbeidsmiljø og som er opptatt av at våre pasienter opplever trygghet, trivsel og ivaretakelse av sine behov. I tillegg vektlegges gode samarbeidsevner, gode kommunikasjonsevner, initiativ og evnen til å jobbe både selvstendig og i team.

Vi tilbyr

  • et godt arbeidsmiljø basert på verdiene, trivsel, trygghet, tillit, toleranse
  • mulighet for kompetanseheving
  • veiledning fra fagansvarlig, demens- og kreftsykepleier ved behov
  • lønn etter gjeldende tariff og lokale avtale
  • røykfritt arbeidsmiljø

Vi ønsker å være et sykehjem som stadig er i positiv utvikling, med høyt fokus på pasientsikkerhet, forbedringsarbeid, og det å ha pasienten i fokus i alt vi gjør.

Vi håper DU ønsker å være med oss på laget!

Tilsetting på vanlige kommunale vilkår.
Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning.
God forsikringsordning og lånevilkår i KLP.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. 

Søknadsfrist

25.09.2020

Stilling

Sykepleier

Stillingstype

Fast Heltid

Kontaktinfo

Marianne Hoaas
Avdelingsleder
76 18 50 00
Øksnes kommune – Sykepleier Myreheimen september 2020