VP Products & Engineering

I rollen som VP Product & Engineering skal du ha fokus på organisasjonsutvikling i en global organisasjon med ulike kulturer. Du skal være med å stake ut den teknologiske retningen og selskapets R&D strategi for de kommende årene.  Vi ser etter en leder som har strategisk og kommersielt fokus, som evner å jobbe målrettet og er opptatt av å utvikle både team og prosesser.  Som leder skal du gå foran og bidra til målsetingen om å bygge  “One Optimar”.

Hovedoppgaver

 • Være en engasjert, synlig og sterk leder for teknisk avdeling
 • Plan for videre opplæring og utvikling av nøkkelfunksjoner og enkeltpersoner 
 • Implementere Optimar Operational Philosophy – basert på Systems Engineering, Quality og Lean
 • Strategi for selskapets produktportefølje og R&D prosesser
 • Livsløpstrategi som et ledd i designprosessen
 • Fokus på kvalitetsrutiner
 • Prosessoptimalisering
 • Bidra til et sterkt kunde- ansatt- og operativt fokus på alle nivå i virksomheten

Bakgrunn og erfaring

 • Ledererfaring
 • Erfaring med kvalitetsstyring (prosesser)
 • Kunnskap om systemteknikk og systemengineering
 • Produktledelse (kommersiell og teknisk)
 • Endringsledelse
 • Fortrinnsvis mastergrad i ingeniørfag, eller tilsvarende (mekanisk / automatisering / kontroll / programvare)
 • Gode engelskkunnskaper

Vi ser det som en fordel om du har erfaring fra prosjekt- og produkttekniske organisasjoner.

Personlige egenskaper:

 • Engasjerende og motiverende
 • Disiplinert, lojal mot prosesser
 • God relasjonsbygger og lagspiller
 • Gjennomfører og leverer
 • Evner å prioritere
 • Er strukturert og målrettet

Vi ser etter en dedikert leder som kan se det store bildet og som motiverer medarbeiderne både ved å vise vei, stille krav og følge opp.

Optimar er på en reise der vekst og et pulserende miljø legger grunnlaget for videre utvikling både for individ og selskap, og på denne reisen vil vi ha dyktige medarbeidere med på laget. 

Har du spørsmål om stillingen eller selskapet så hører vi gjerne fra deg.

Selskap: Optimar as
Tittel: VP Products & Engineering
Arbeidssted: Valderøyvegen 1129, 6050 Valderøya
Søknadsfrist: 28.02.2021

Automation & Control Engineering Manager

I  rollen som Automation & Control Engineering Manager vil du være ansvarlig for Optimars kompetanse innen automasjon, system og prosesser. Vi ser etter en engasjert leder som har oversikten over det store bildet og kan ta denne kunnskapen ned i detaljene for å optimalisere prosesser og ressursbruk. I Optimar er vi opptatt av å kontinuerlig utvikle mennesker og prosesser i takt med selskapets ambisjoner og kundenes behov. Er dette noe som trigger deg så vil vi gjerne høre fra deg. 

Hovedoppgaver

 • Ledelse av avdelingen
 • Definere og følge opp prosesser, prosedyrer og arbeidsinstrukser 
 • Kapasitetsplanlegging
 • Kontiunerlig utvikling av avdelingen 
 • Ressursplanlegging i ulike prosjekter
 • Sette rammeverk og følge opp kompetansekartlegging og karriereutvikling på individ og avdlingsnivå
 • Fokus på utvikling av unge talenter 

Bakgrunn og erfaring

 • Erfaring fra verdibasert ledelse 
 • Kan vise til gode resultater fra roller innen relevant fagområde
 • Erfaring fra kontinuerlige forbedringsprosesser (Lean)
 • Bruker av ERP verktøy
 • Erfaring fra PLM prosesser
 • Utdannelse og sertifiseringer innen relevant tekniske fagområde
 • Gode engelskkunnskaper 

Vi ser etter en sterk relasjonsbygger som går foran, motiverer teamet og inngir tillit. 

Personlige egenskaper

 • Tillitsvekkende og engasjert
 • Evner å motivere medarbeidere 
 • Trigges av forbedringsprosesser
 • Har god gjennomføringsevne
 • Sette deg raskt inn i komplekse problemstillinger
 • Nysgjerrig og interessert
 • Trives med å være hands on

Stillingen rapporterer til VP Products and Engineering.

I Optimar får du være med på en spennende reise sammen med dedikerte kollegaer og sterke eiere som tenker langsiktig.  Optimar har en lang historie der banebrytende utviklingsprosjekter sammen med kunder har vært en viktig del av selskapets reise. Sterke og langsiktige eiere skaper et godt fundament for reisen videre.  I rollen som Automation & Control Engineering Manager får du lede en avdeling der man har fokus på kompetanseutvikling og muligheter, i et selskap som også er opptatt av din videre utvikling.  Ta gjerne kontakt for å høre mer om rollen, selskapet og eierne. 

Selskap: Optimar as
Tittel: Automation & Control Engineering Manager
Arbeidssted: Valderøyvegen 1129, 6050 Valderøya
Søknadsfrist: 28.02.2021

Product Manager

I rollen som Product Manager vil du få ansvar for Optimars produktstrategi, der du får både det kommersielle og tekniske ansvaret for produktporteføljen gjennom produktenes livssyklus. Vi ser etter en leder som evner å se det store bildet og med bakgrunn i selskapets overordnede strategi, overføre dette til en produktstrategi med kommersielt fokus.  

Hovedoppgaver

 • Overordnet ansvar for selskapets produktstrategi og produktportefølje
 • Ansvar for produktkvalitet og sertifiseringer (NC, CE)
 • Kommersielt- og budsjettansvarlig for produktporteføljen
 • Påse at selskapet til enhver tid er oppdatert på relevant teknologi og system
 • Bidra som ressursperson til relevante utviklingsprosjekter
 • IP ansvarlig for produktporteføljen

 Bakgrunn og erfaring

 • Erfaring fra verdibasert ledelse 
 • Kan vise til gode resultater fra roller innen relevant fagområde
 • Erfaring fra kontinuerlige forbedringsprosesser (Lean)
 • Bruker av ERP verktøy
 • Erfaring fra PLM prosesser
 • Utdannelse og sertifiseringer innen relevant tekniske fagområde
 • Gode engelskkunnskaper 

Personlige egenskaper

 • Tillitsvekkende og engasjert
 • Evner å motivere medarbeidere 
 • Trigges av forbedringsprosesser
 • Har god gjennomføringsevne
 • Sette deg raskt inn i komplekse problemstillinger
 • Nysgjerrig og interessert
 • Trives med å være hands on

Stillingen rapporterer til VP Products and Engineering.

I Optimar får du være med på en spennende reise sammen med dedikerte kollegaer og sterke eiere som tenker langsiktig.  Optimar har en lang historie der banebrytende utviklingsprosjekter sammen med kunder har vært en viktig del av selskapets reise. I rollen som Product Manager får du jobbe med dyktige mennesker og en spennende produktportefølje i et selskap som også er opptatt av din videre utvikling.  Ta gjerne kontakt for å høre mer om rollen, selskapet og eierne. 

Selskap: Optimar as
Tittel: Product Manager
Arbeidssted: Valderøyvegen 1129, 6050 Valderøya
Søknadsfrist: 28.02.2021

Mechanical Engineering Manager

I  rollen som Mechanical Engineering Manager vil du være ansvarlig for å Optimars mekaniske kompetanse, ressurser og prosesser. Vi ser etter en engasjert leder som har oversikten over det store bildet og kan ta denne kunnskapen ned i detaljene for å optimalisere prosesser og ressursbruk. I Optimar er vi opptatt av å kontinuerlig utvikle mennesker og prosesser i takt med selskapets ambisjoner og kundenes behov. Er dette noe som trigger deg så vil vi gjerne høre fra deg. 

Hovedoppgaver

 • Ledelse av avdelingen
 • Definere og følge opp prosesser, prosedyrer og arbeidsinstrukser 
 • Kapasitetsplanlegging
 • Kontiunerlig utvikling av avdelingen og ressurspoolen for mekaniske ingeniører
 • Sette rammeverk og følge opp kompetansekartlegging og karriereutvikling på individ og avdlingsnivå
 • Fokus på utvikling av unge talenter 

Bakgrunn og erfaring

 • Erfaring fra verdibasert ledelse 
 • Kan vise til gode resultater fra roller innen relevant fagområde
 • Erfaring fra kontinuerlige forbedringsprosesser (Lean)
 • Bruker av ERP verktøy
 • Erfaring fra PLM prosesser
 • Utdannelse og sertifiseringer innen relevant tekniske fagområde
 • Gode engelskkunnskaper 

Vi ser etter en sterk relasjonsbygger som går foran, motiverer teamet og inngir tillit. 

Personlige egenskaper

 • Tillitsvekkende og engasjert
 • Evner å motivere medarbeidere 
 • Trigges av forbedringsprosesser
 • Har god gjennomføringsevne
 • Sette deg raskt inn i komplekse problemstillinger
 • Nysgjerrig og interessert
 • Trives med å være hands on

Stillingen rapporterer til VP Products and Engineering.

I Optimar får du være med på en spennende reise sammen med dedikerte kollegaer og sterke eiere som tenker langsiktig.  Optimar har en lang historie der banebrytende utviklingsprosjekter sammen med kunder har vært en viktig del av selskapets reise. I rollen som Mechanical Engineering Manager får du sette ditt avtrykk i en avdeling der man har fokus på kompetanseutvikling og muligheter, i et selskap som også er opptatt av din videre utvikling.  Ta gjerne kontakt for å høre mer om rollen, selskapet og eierne. 

Selskap: Optimar as
Tittel: Mechanical Engineering Manager
Arbeidssted: Valderøyvegen 1129, 6050 Valderøya
Søknadsfrist: 28.02.2021

Har du spørsmål?

Irene V. Mjelde

Managing Partner, Yapril Ålesund

Optimar AS

Optimar AS er et av verdens ledende innovasjonselskaper innen sitt fagfelt, og er en global aktør innen teknologi for robotisering og automatisering av fiskehåndteringsløsninger og prosessutstyr tilrettelagt for fartøy, landbaserte fabrikker og oppdrettsnæringen.

Selskapets hovedkontor med administrasjon, utviklings- og produksjonsavdelinger, ligger på Sunnmøre. Selskapet har omlag 450 ansatte i Norge, Spania, Romania og USA. www.optimar.no

Optimar AS har siden 20. desember 2017 vært del av Haniel Group. www.haniel.de

Vår spesialitet er systemer som gjør fiskeforedling enklere, raskere, tryggere, renere og mer lønnsomt for våre kunder.

Å ta vare på kvaliteten i håndteringen av fisken og våre kunders behov har vært fokus gjennom Optimars 80-årige historie. Filosofien har ført til at vi har blitt en sterk, kompetent og foretrukket leverandør for våre kunder. Våre skreddersydde systemer har innovative, automatiserte løsninger som sikrer kostnadseffektivitet, dyrevelferd og miljø.

Purpose: Fish Handling with care

Yapril – Optimar