Vi søker etter

OPPREDNINGSSJEF / PLANT MANAGER

Om stillingen:

Rana Gruber AS er inne i en markedsmessig gunstig situasjon. Selskapet har et sterkt fokus på kontinuerlige forbedringsprosesser hvor bl.a. implementeringen av LEAN Mining er et eksempel. Nå søker vi etter en leder for Oppredningsverket hvor vi vektlegger flere egenskaper.

Er du en som;

 • Erkjenner betydningen av å bygge selvstendige team med god sikkerhets- og miljøforståelse
 • Erkjenner betydningen av å bidra til at organisasjonen jobber etter vedtatte prinsipper som LEAN Mining
 • Erkjenner betydningen av å involvere og dele kunnskap og erfaring med omgivelsene
 • Erkjenner betydningen av å bidra til utviklingen av fremragende ansatte
 • Erkjenner betydningen av å ta ansvaret for verdiskapningen og lønnsomheten til det beste for helheten i selskapet
 • Erkjenner betydningen av å investere i å bygge gode team
 • Erkjenner betydningen av egen kompetanse og respekten og nysgjerrigheten for andres kunnskap og erfaring

er du en person vi gjerne ønsker å invitere inn i en videre prosess.

 

I tillegg til dette vektlegger vi;

 • Teknisk bakgrunn fortrinnsvis med master innen tekniske fag/prosessfag
 • Ledererfaring på tilsvarende nivå som kan kompenseres med en troverdig ambisjon om å mestre lederansvar på dette nivået som du tidligere ikke har hatt
 • Beherske engelsk muntlig og skriftlig
 

Stillingens nøkkeloppgaver er;

 • HMS og sikkerhetskultur – jobbe for selskapets nullvisjon for skader
 • Drift av Oppredningsverket og tilhørende vedlikeholdsavdelinger
 • Formidle, etterleve og følge opp prinsippene i Ledelsessystemet og Lean Mining
 • Kontinuerlig forbedring av prosesser og organisasjon
 • Sørge for effektivt vedlikehold og god driftsstabilitet i Oppredningsverket
 • Bidra til godt samarbeid mellom Oppredningsverket og andre avdelinger
 • Utrede og fremme investeringer og forbedringsforslag
 • Samarbeide tett med F&U-avdelingen i forbedring av Oppredningsprosessen
 

Stillingens oppgaver ift. produksjon og drift;

 • Daglig oppfølging av driften i Oppredningsverket
 • Planlegge og følge opp forebyggende og korrektivt vedlikehold
 • Sørge for at produksjonsprognoser er oppdatert
 • Følge opp produksjonsresultater og trender i produksjonen – utarbeide månedsrapport
 • Praktisk daglig samhandling mellom Oppredningsverk, Gruve, Planavdelingen og Markedsavdelingen

Søknad

For mere informasjon om stillingen gå inn på bedriftskompetanse.no. Du kan også du ta kontakt med driftsdirektør Stein Tore Bogen på 957 20 860, eller Eivind Hellevik i Bedriftskompetanse AS på 906 14 830.

For søknad med CV gå inn på bedriftskompetanse.no innen 17. januar 2021

Bedriftskompetanse tar om ønskelig imot uformelle henvendelser konfidensielt for oppdragsgiver.

 

Om oss

Rana Gruber AS er en av Norges største aktører innen gruvedrift og utvinning av jernmalm, og et av nøkkelselskapene i Nordland. Produktene som tilbys markedet, er basert på selskapets egne naturlige råstoffer, som blir foredlet, tilpasset og eksportert til kunder over hele verden. Rana Grubers hovedkunder er stålprodusenter og kjemisk industri. Datterselskapet RG Mineral AS leverer ulike spesialprodukter til blant annet allmenn teknisk bruk, pigmentering og magnetiske formål.

Selskapet har om lag 300 ansatte og har for tiden en årlig produksjon på 5 millioner tonn jernmalm, noe som resulterer i 1,6-1,8 millioner tonn konsentrat (hematitt og magnetitt) og ulike spesialprodukter. I 2019 hadde selskapet en omsetning på ca. 1,1 milliarder kroner.

Søknadsfrist

17. januar 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Rana

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Bedriftskompetanse – Rana Gruber – Jobbnorge – Oppredningssjef Plant manager