Rådgiver/seniorrådgiver informasjonssikkerhet

Er du en av våre to nye kollegaer i arbeidet med videreutvikling og profesjonalisering av styringsystem for informasjonssikkerhet?

Om stillingen

Vi søker to engasjerte og systematiske medarbeidere i utviklingen og profesjonaliseringen av styringsystemet knyttet til informasjonssikkerhet og dokumentasjonsforvaltning. Styringssystemet vårt er basert på anerkjente standarder innen fagområdene.

Hovedoppgaven for den ene stillingen vil være fagansvar og prosessledelse for beredskaps-planlegging, rammeverk for risikostyring og hovedansvar for øvelser og krisehåndteringsverktøyet.

Hovedoppgaven til den andre stillingen vil være fagansvar for utvikling og profesjonalisering av virksomhetens kvalitetsstyring. For begge stillingene innebærer det en videreutvikling og profesjonalisering av fagområdene til å bli en del av en helhetlig virksomhetsstyring.

Videre skal du sørge for operasjonalisering av de prosessene du er fagansvarlig for, og at de får et omfang som ivaretar våre behov. Du får både rådgivende og støttende rolle overfor ledere og medarbeidere, og skal bidra til en risikobasert styring og økt kvalitetstankegang i noen av landets viktigste registre.

Arbeidsoppgaver

 • Utøve fagansvar av rammeverk for risikostyring
 • Utøve fagansvar for planlegging og organisering av beredskapsarbeidet og utøve hovedansvar for krisehåndteringsverktøy og øvelser
 • Sikre at beredskapsplaner er i samsvar med sivilt beredskapssystem og overholde kravene i sikkerhetsloven innen fagområdet
 • Utøve prosessledelse for virksomhetsovergripende arbeid med kvalitet, gjennom å utvikle strategi for kvalitet og implementering av politikk knyttet til fagområdet
 • Bidra i arbeidet med styrende aktivteter i henhold til styringshjul sikkerhet
 • Gi faglig støtte i forbedringsprosesser
 • En av stillingene/personene vil være stedfortreder for sikkerhetssjef og delta i krisestab

Kvalifikasjoner

Du må:

 • Ha 3-5 års høyere utdanning fortrinnsvis innen informasjonssikkerhet, samfunnssikkerhet, dokumentasjonsforvaltning, IKT, eller annet relevant fagområde. Realkompetanse med særskilt relevans for stillingen kan kompensere for noe av utdanningskravet.
 • Ha god kjennskap til standarder for informasjonssikkerhet, risikostyring og kvalitetsstyring, samt sentrale problemstillinger knyttet til dette
 • Være norsk statsborger, kunne autoriseres og sikkerhetsklareres opp til KONFIDENSIELT
 • Beherske norsk og ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne

Det fint om du også har:

 • Erfaring innen ett eller flere av områdene informasjonssikkerhet, risikostyring, kvalitetsarbeid, prosessorientert arbeid med anerkjente standarder og rammeverk, men vi oppfordrer også nyutdannede til å søke
 • God kjennskap til sikkerhetsmessige problemstillinger, risiko- og trusselforståelse
 • God kjennskap til ulike rammeverk og modeller for styringssystem
 • Interesse for helhetlig prosessorientering og kvalitetsarbeid

Personlige egenskaper

 • Du har evne til stor grad av personlig initiativ og faglig selvstendighet
 • Du er  strukturert, systematisk og en ferdigstiller
 • Du er løsnings- og fremtidsorientert og pådriver til innovative løsninger
 • Du har evne til å kommunisere og har god formidlingsevne både internt og eksternt
 • Du har evne og trives med å kunne jobbe med mennesker og skape gode samarbeidsrelasjoner

Vi ønsker to medarbeidere som viser initiativ, handlekraft og inspirerer andre.

Vi tilbyr

 • et godt arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen
 • interessante og utfordrede oppgaver innen digitalisering og forenkling av Norge
 • gode muligheter for kompetanseheving og faglig utvikling
 • fleksibel arbeidstid med god balanse mellom arbeidsliv og privatliv
 • godt og rimelig kantinetilbud, godt utstyrt trimrom, bedriftsidrettslag og ulike velferdsarrangement
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger, med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • hjelp til å skaffe bolig

Stillingene er lønnet som rådgiver med årslønn fra kr 504 700 – 615 900, eller som seniorrådgiver med årslønn fra kr 532 300 – 860 300, avhengig av dine kvalifikasjoner. Prøvetiden er seks måneder.

Generelt

Brønnøysund er en hyggelig kystby med korte avstander til jobb, fritids- og servicetilbud. Vi har full barnehagedekning og et godt oppvekstmiljø i trygge omgivelser.

For deg som liker friluftsliv er det mange muligheter for fine naturopplevelser til lands, til fjells og i skjærgården. Vi har også et rikt kulturliv, flere treningssentre og idrettslag.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du begrunne dette i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Du må legge ved CV og vitnemål/attester til søknaden for å bli vurdert som søker. Har du utdanning fra utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av vitnemål og godkjenning fra NOKUT

Ta gjerne kontakt

Dersom du har spørsmål om stillingene kan du ta kontakt med fungerende sikkerhetssjef Olav Melteig tlf 905 85 412 eller prosessleder styringssystem Marit Bendiksen tlf 477 55 050 / 75 00 78 74

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20 eller e-post, kundeservice@jobbnorge.no

Om Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene utvikler og driver digitale tjenester som gjør dialogen med det offentlige enklere for personer og virksomheter. Vi driver mange av landets viktigste registre og har 450 medarbeidere.

De fleste jobber i Brønnøysund. Vi har også kontorer i Narvik og Oslo.

Søknadsfrist: 21.09.2020

Se vårt nye flotte bygg

Høsten 2021 flytter vi inn i nytt og moderne bygg på kaikanten i Brønnøysund.

Brønnøysundregistrene – Rådgiver/seniorrådgiver informasjonssikkerhet