Ute etter ny jobb?

Nord-Norges største IT-virksomhet​

Som medarbeider i Helse Nord IKT får du muligheten til å bli del av et mangfoldig og høykompetent IKT-miljø. Vår visjon er å få helse og IKT til å smelte sammen, og dette får vi til gjennom å utvikle framtidsrettede løsninger. Vi har rundt 350 ansatte fordelt på 11 arbeidssteder i Nordland, Troms og Finnmark.

Som ansatt i Helse Nord IKT, blir du en del av et av Nord-Norges største og mest spennende IT-miljø. Her er du sikret store faglige utfordringer med spennende teknologi.

Ledige stillinger

Vil du jobbe med Zero Trust og tilgangsstyring?

I helsesektoren er IKT-sikkerhet spesielt viktig. Som konsulent for identitets- og tilgangsstyring vil du være en ressurs som skal være med å forme seksjonen som sikrer identiteten og tilgangene til brukerne. Du vil samarbeide med mange forskjellige fagmiljø og møte mange spennende utfordringer. Dette innebærer blant annet godkjenning og gi tillatelse for bruk av IT-tjenester, infrastruktur og autorisasjon til brukere basert på en sikkerhetspolicy i Helse Nord, samt forhindre uautorisert tilgang for brukere. 

Sentralt i sikkerhetsarbeidet står fagområdet identitets- og tilgangsstyring. Fagområdet er i rivende utvikling og vi former en ny seksjon som skal ivareta all fagfeltet. Vi automatiserer og sikrer tilgangsprosessen i Helse Nord gjennom IAM, PAM og Azure AD.

Du vil få kjennskap til cyber-relaterte trusler og mottiltak, sikkerhetsutfordringer innen cloud-teknologi, moderne IdP-løsninger, autentiseringsprotokoller som SAML og OAuth/OpenID-Connect, multifaktor-løsninger for autentisering etc.

Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

Arbeidsoppgaver
 • Drift, vedlikehold og videreutvikling av teknisk plattform for Identitets- og tilgangsstyring i Helse Nord.
 • Sikre identitetsdatakvalitet gjennom verktøy og definerte prosesser for onboarding, offboarding, etc.
 • Administrasjon av AD og Azure AD
 • Dokumentasjon og rutinebeskrivelser
 • Opprette og vedlikeholde tilganger
 • Delta i vaktordning ved behov
Kvalifikasjoner
 • Fagbrev, fagskole eller høyere utdanning, men relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet.
 • Forståelse for autentisering, katalogtjenester (som AD/ Azure AD), tilgangsstyring etc
 • Ha forståelse og interesse for informasjonssikkerhet
Personlige egenskaper
 • Du har evne og vilje til å forstå kundens og kollegers perspektiv, og bruke det i videreutvikling av tjenesten
 • God til å kommunisere, samt ha utpreget serviceinnstilling
 • Selvstendig og pålitelig
 • Personlig egnethet vektlegges høyt i denne stillingen
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
Vi tilbyr
 • Vi sørger for at du får kurs og opplæring innenfor relevante fagområder
 • Mulighet til å forme en ny seksjon gjennom å bygge en sterk kultur og tydelig identitet.
 • En unik mulighet til å bli en sentral ressurs i et av de viktigste fagområdene innen IT
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
 • Spennende utfordringer med gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • Motiverte og kunnskapsrike kolleger med godt humør og godt sosialt arbeidsmiljø
 • Helse Nord IKT er tilknyttet pensjonsordning i KLP
 • Treningstime i arbeidstiden
 • Mobiltelefon, mobilabonnement og hjemmekontor iht avtale

Kontakt

Lars Andreas Wikbo
Seksjonsleder
 952 44 871
 
Søknadsfrist: 29. juni 2022

Vil du drifte og videreutvikle Plattformer i Helse Nord? 

Har du generell IT-drift bakgrunn og har motivasjon for å tilegne deg kunnskap om ny teknologi? Digitale hjelpemidler blir en stadig viktigere del av pasientbehandlingen og kravet om tilgjengelighet fra ulike typer enheter er økende. Mobilitet, Kliniske apper, Internet of Things , Windows as a service, Virtuelle arbeidsflater og informasjonssikkerhet er bare noen av områdene som får stadig sterkere fokus. Helse Nord IKT trenger derfor flere dyktige teknologer som ivaretar leveranser av tjenester på ulike plattformer.             

Tjenesteområde drifter over 17.000 Windows klienter, 3000 Android/iOS enheter, Citrix miljø med 2500 brukere og VDI plattform under innfasing.

Vi oppfordrer nyutdannede med interesse for IT-drift til å søke.

Vi benytter Semac bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser.

Arbeidsoppgaver
 • Drift, vedlikehold og videreutvikling av tekniske plattformer i Helse Nord.
 • Bidra til sikker drift og overvåking av plattformene.
 • Automatisering.
 • Noe prosjektarbeid og oppdrag i forbindelse med innføring av nye tjenester må påregnes.
 • Delta i vaktordning ved behov.
 • Andre oppgaver innen fagfeltet må påregnes.
Kvalifikasjoner
 • Utdanning på høyskole eller universitetsnivå innen IKT, men særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring med sentralisert drift, operativsystemer, plattformer og enheter i større organisasjoner er en fordel.
 • God forståelse for informasjonssikkerhet.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk.
Personlige egenskaper
 • Du er selvgående når du setter deg inn i tekniske løsninger og griper muligheter til å forbedre prosesser og systemer.
 • Du har evne og vilje til å forstå kundens og dine kollegers perspektiv, og bruke det i videreutvikling av tjenesten.
 • Du er strukturert, selvgående, ser hva som må gjøres og tar ansvar.
 • Personlig egnethet vektlegges høyt i denne stillingen.
 • Ønske om å jobbe med drift og videreutvikling av tjenester.
Vi tilbyr
 • Opplæring, kurs og sertifisering.
 • En meningsfull jobb med interessante og krevende arbeidsoppgaver.
 • Landsdelens største IKT-miljø med gode muligheter for faglig utvikling.
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere.
 • Et hektisk miljø med fokus på kundenes og pasientenes behov.
 • Lønn etter avtale.
 • Pensjonsordning i KLP.
 • Ordinær arbeidstid 37,5 timer pr. Uke inkludert betalt lunsjpause og fleksitidsordning
 • Tiltredelse etter avtale.

Kontakt

Pål Kristiansen
Seksjonsleder
 906 73 763
 pal.kristiansen@hnikt.no
 
Arne Johansen
Tjenesteansvarlig
 957 67 463
 arne.johansen@hnikt.no
 
Søknadsfrist: 24. juli 2022

Lyst å jobbe med kritiske IT-systemer ved siden av studiene?

Student eller akkurat ferdig med studiene? Lyst å jobbe med drift og overvåking av kritiske IT systemer? Drifts- og sikkerhetssentrets oppgave er 24/7-overvåkning av de kritiske IT-tjenestene på sykehusene i regionen. Som operatør i Drifts- og sikkerhetssenteret er du en viktig brikke i å løse driftsforstyrrelser som potensielt påvirker disse systemene. Du vil jobbe med mange dyktige folk som utvikler og drifter vårt senter. Dette er din mulighet til å kombinere studier med å opparbeide relevant IT-arbeidserfaring. I denne utlysningen ser vi etter både tilkallingsvikarer som primært jobber i høytider, ved sykefravær og liknende, samt de som ønsker faste vakter. Spesifiser gjerne hva du ønsker.

Dine oppgaver vil innebære drift- og overvåking av viktige applikasjoner, integrasjoner, tjenester og infrastruktur i henhold til et strukturert driftsregime.

Vi benytter bakgrunnssjekk fra Semac i vår rekrutteringsprosess.

Arbeidsoppgaver
 • Analyse, koordinering og feilretting.
 • Aktiv bruk, produksjon og vedlikehold av dokumentasjon.
 • Bidra til å konfigurere og drifte interne applikasjoner og støtteverktøy.
 • Identifisere og programmere aktuelle driftsoppgaver og integrasjoner.
 • Vakter vil være innenfor turnus.
 • Andre oppgaver innen seksjonen må påregnes.
Kvalifikasjoner
 • Påbegynt eller fullført høgskole/ universitetsutdanning, fortrinnsvis med hovedvekt på IT. 
 • Påbegynt eller fullført fagskole innen nettverk og sikkerhet.
 • Teknisk forståelse og interesse for IT.
 • Kjennskap til flere operativsystemer, spesielt Linux og windows er ønskelig.
 • Interesse for informasjonssikkerhet er ønskelig.
Personlige egenskaper
 • Du er teknisk nysgjerrig og har en løsningsorientert holdning.
 • God evne til å ha oversikt, selv i stressede situasjoner.
 • Ansvarlig, selvstendig og pliktoppfyllende.
 • Gode samarbeidsevner, må trives med å jobbe i TEAM.
 • Personlig egnethet vektlegges høyt i disse stillingene.
Vi tilbyr
 • Opplæring skal vi sørge for at du får.
 • Interessante utfordringer med gode muligheter til faglig og personlig utvikling.
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer med godt humør.
 • Pensjonsordning i KLP.
 • Godt sosialt arbeidsmiljø.
 • Tilkalling i henhold til helkontinuerlig skiftplan.

I spesielle tilfeller kan andre fagområder i Helse Nord IKT være aktuelt. Søknader saksbehandles fortløpende.

Kontakt

Roger Jentoft
Seksjonsleder
 977 64 628
 
Tor-Helge Yttervik
Operation manager
 974 11 105
 
Søknadsfrist: 14. august 2022

Er du en “fyll inn ditt erfaringsnivå her” nettverkskonsulent?

Har du sterk interesse for nettverk og nettverksteknologi – og har lyst til å lære nye ting og utvikle deg i takt med teknologiutviklingen?

Nettverksseksjonen i Helse Nord IKT  søker etter konsulenter/seniorkonsulenter som ønsker å jobbe med tilgangsstyring og nettverksikkerhet i Nord Norges største og mest komplekse nettverksinfrastruktur.

Hos oss vil du jobbe med mange spennende oppgaver som kommer til å utfordre deg og gi deg mestringsfølelse. Vi mener at rett innstilling og et sterkt engasjement for faget kan kompensere for lang fartstid, så erfaring er ikke avgjørende. Samtidig verdsetter vi seniorer som kan komme inn med nye taker og perspektiver. Derfor søker vi både deg som er nyutdannet  og etter kandidater med lengre arbeidserfaring i fagområdet.

Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

Arbeidsoppgaver

Helse Nord IKT er nå i ferd med å implementere Network Access Control (NAC) i hele vår infrastruktur. Dette gjøre i den hensikt å øke sikkerheten ved å gi oss full oversikt og kontroll over alle enheter som skal ha tilgang til systemene våre og som til en hver tid er tilkoblet Helse Nords infrastruktur.

I denne forbindelsen søker vi nå etter konsulenter som primært skal jobbe med drift og forvaltning av NAC (Cisco ISE) og stillingene vil bli plassert i LAN/WLAN-gruppen som har ansvaret for alt trådløst og kablet nettverk i regionen.  

Følgende arbeidsoppgaver vil være gjeldene

 • Ivareta forvaltningen av tjenestene som kjører i Cisco ISE.
 • Bistå i Incident-Problem-Change-prosessene i forbindelse med feil søk og endringer
 • Utføre operative oppgaver relatert til Cisco ISE
 • Følge opp integrasjoner med andre verktøy og tilhørende driftsjobber
 • Deltagelse i interne drift og leveranseprosjekt
 • Deltakelse i prosjekter
 • Bidra til intern kompetanseutvikling
 • Andre oppgaver må påregnes       
Kvalifikasjoner
 • Utdanning på høyskole/universitetsnivå, fortrinnsvis innenfor IKT – Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Det er ønskelig med sertifisering innenfor nettverksrelaterte fagområder
 • Spisskompetanse innenfor et eller flere av områdene “NAC”, “LAN” og “WLAN”.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Personlige egenskaper
 • Ha god teknisk forståelse og motivasjon til å lære nye ting.
 • Liker å jobbe i et hektisk miljø
 • Du er en naturlig samarbeidspartner som er strukturert, løsningsorientert og tydelig.
 • Du er lojal til beslutninger, overordnede mål og verdier
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk i skriftlig og muntlig kommunikasjon. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Et trivelig arbeidsmiljø der vi vektlegger kompetansedeling, felles faglig utvikling, regelmessige samlinger og tverrfaglig samarbeid.
 • Faglig meget spennende og utfordrende oppgaver i Nord-Norges største IKT bedrift
 • Sterke og tverrfaglige miljøer
 • Kompetanseutvikling og vedlikehold av sertifiseringer
 • Medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale
 • Arbeidssted er primært Tromsø, Bodø, Harstad eller Mo i Rana, men andre lokasjoner i Helse Nord kan vurderes. 

Kontakt
Gisle Mjaatvedt, Seksjonsleder, 922 11 165, gisle.mjaatved@hnikt.no eller
Mattias Torsfred, Fagansvarlig Nettverk, 958 97 688, mattias.torsfred@hnikt.no

Søknadsfrist: 7. august 2022

Er du en NSX-T spesialist?

Er du interessert i NSX-T? Da ønsker Helse Nord IKT kontakt med deg!

Helse Nord IKT har de siste årene bygget opp en privat skyløsning (private cloud) kalt Sentralt Kjøremiljø i våre datasentre. Løsningen er et programvare-definert datasenter (SDDC) fra VMware, basert på hyperkonvergert infrastruktur. Sentralt Kjøremiljø er vår nye digitale grunnmur for dagens og morgendagens IT-tjenester i Helse Nord. Driftsansvaret for Sentralt Kjøremiljø er lagt til seksjon for Skytjenester.

I seksjon for Skytjenester har vi nå ledig stilling som konsulent/seniorkonsulent nettverkstjenster. På SKM-teamet baserer oss på VMWare og NSX-T for nettverkstjenester.

Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

 • Arbeidsoppgaver
  • Løsningsarkitektur og implementering av NSX-T løsninger i våre datasentre
  • Drift og forvaltning av VMWare plattformen og relevante støttetjenester
  • Etablere driftsrutiner, overvåking og automatisering innenfor fagområdet
  • Delta som fagressurs i prosjekter der VMWare og NSX-T infrastrukturtjenester benyttes
  • Videreutvikling av løsningene i tråd med overordnede strategier og målsetninger
  Kvalifikasjoner
  • Utdanning på høyskole/universitetsnivå, fortrinnsvis innenfor IKT
  • Relevant erfaring og sertifiseringer kan kompensere for manglende formell utdanning
  • Relevant erfaring med drift av VMWare servere i komplekse driftsmiljøer er en fordel
  Personlige egenskaper
  • Gode samarbeidsevner
  • Du liker å dele kunnskap, også med andre ansatte innenfor andre fagfelt
  • Tydelig, strukturert og løsningsorientert
  • Det kreves at den som ansettes behersker norsk i skriftlig og muntlig kommunikasjon
  • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt
  Vi tilbyr
  • Faglig meget spennende oppgaver i Nord-Norges største IKT bedrift
  • Sterke og tverrfaglige kompetansemiljøer
  • Kompetanseutvikling og vedlikehold av sertifiseringer
  • Medlemskap en av landets beste pensjonsordninger
  • Arbeidssted: Tromsø, men for en skikkelig Linux-nerd så kan noen av våre andre lokasjoner i Nord-Norge vurderes.

Kontakt
Kim Schjefstad, seksjonsleder, tlf. 477 12 174 / e-post kim.schjefstad@hnikt.no

Søknadsfrist: 8. juli 2022

Er du vår nye skyarkitekt?

Har du erfaring og interesse innenfor offentlige skytjenester eller integrasjonsområdet? Bruk av skytjenester er økende også innenfor spesialisthelsetjenesten og vi har nå behov for profiler som kan bidra til å sette retning og rammer for denne utviklingen. Vi ser derfor etter personer med interesse, erfaring og kompetanse innenfor skytjenester og integrasjon. Du bør ha en bred og solid forståelse for teknologiene som inngår i leveringen av IKT-tjenester i både tradisjonelle produksjonsmiljøer og offentlige skytjenester eller bakgrunn fra design, utvikling eller drift av integrasjoner. 

Helsetjenesten står overfor store utfordringer i de kommende årene. En nøkkel i løse disse utfordringene er økt grad av digitalisering og bedre tjenester for både pasienter og helsepersonell. I Helse Nord gjennomføres det en rekke endringsinitiativer for å møte disse utfordringene i både nasjonal, regional og lokal regi. Seksjon for Portefølje- og arkitekturstyring i Helse Nord IKT utgjør et solid og tverrfaglig fagmiljø som bekler sentrale roller i dette endringsarbeidet. Vår hovedoppgave er å bidra til at helseregionen gjør de riktige valgene på digitalisering sett fra behovene i helseforetakene, og at vi lykkes med gjennomføring av dem. Våre medarbeidere har roller som spenner fra dybdekunnskap i tekniske IKT-prosjekter til rådgivning for regionale og nasjonale fora som beslutter de store linjene for den digitale utviklingen i spesialisthelsetjenesten. Evnen til å se helhet og sammenhenger er en fellesnevner for alle våre ansatte og disse egenskapene ser vi et økende behov når digitaliseringstakten øker. 

Avhengig av kvalifikasjoner og bakgrunn vil du både kunne rådgi beslutningstakere, bidra i prosjekter eller støtte våre tjenesteområder som arkitekt hos oss. Kompetanseutvikling og samarbeid står sentralt i seksjonen, og vår kultur for deling av kunnskap og erfaringer er høyt verdsatt blant våre medarbeidere. I utgangspunktet ønsker vi kandidater som har arbeidssted ved en av våre primære lokasjoner, men i særlige tilfeller kan fjernarbeidsavtale vurderes. I slike tilfeller vil det måtte påregnes en viss reiseaktivitet.

Vi benytter Semac bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser.

 • Arbeidsoppgaver
  • Bidra til å styrke arkitekturstyringen i Helse Nord IKT og Helse Nord.
  • Levere arkitekturtjenester i både prosjekter og tjenesteområder i Helse Nord IKT.
  • Design og rådgivning innenfor områdene skytjenester og integrasjon.
  • Rådgi kunder og beslutningstakere på IKT-området.
  • Bidra til videreutvikling av tjenester og metoder innen virksomhetsarkitektur i Helse Nord.
  Kvalifikasjoner
  • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis innenfor IKT.
  • Erfaring fra ett eller flere av følgende områder:
   • IKT-arkitektur
   • Teknologi/IKT-fag
   • Offentlige skytjenester
   • Integrasjonsutvikling
   • IKT-utvikling
  • Relevante sertifiseringer på offentlige skytjenester eller integrasjonsområdet.
  • Svært gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper.
  Personlige egenskaper
  • Målbevisst og opptatt av kvalitet i leveranser.
  • Evne til å se helhet og sammenhenger.
  • Meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
  • Evner å kombinere et analytisk og langsiktig perspektiv med resultatfokus.
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
  Vi tilbyr
  • Faglig meget spennende og utfordrende oppgaver i Nord-Norges største IKT bedrift
  • Sterke og tverrfaglige miljøer
  • Lønn og tiltredelse etter avtale
  • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
  • Nye og tidsriktige lokaler

Kontakt: Øyvind Grønvik, seksjonsleder, tlf. 976 84 073

Søknadsfrist: 10. juli 2022

Organisasjonsnummer 918 177 833 
Telefon (+47) 777 85 000
Helse Nord IKT HF, Postboks 6444, 9294 Tromsø
Helse Nord IKT – Nord-Norges største IT-virksomhet