Blir du med på en spennende og digital reise ved Norsk helsearkiv på Tynset?

Vi søker IT-rådgiver og systemutvikler

IT-rådgiver - digital mottak og bevaring

Norsk helsearkiv er i en spennende fase med å bli ledende innen digital langtidsbevaring av helsedata. 

Du får jobbe i grensesnittet mellom teknologi og organisasjon og får en sentral rolle i Norsk helsearkivs mottak, innlemming og digitale bevaring av pasientarkiver og helsedata.

Vi søker deg som har variert erfaring innen digital transformasjon, informasjonssikkerhet og prosjektarbeid, og som evner å planlegge, koordinere og løse utfordringer i samspill med medarbeidere med ulik kompetanse og erfaring. 

Les mer om stillingen her.

Arkivverket

Systemutvikler - Linux

Er du typen som liker å pusle sammen løsninger for å levere en større tjeneste eller plattform? Er du genuint opptatt av å klemme ut det lille ekstra av ytelse på systemene du drifter, og kanskje du til og med har en liten hjemmelab?

Vi trenger flere flinke hender som kan bidra med å løse driftsoppgaver til nye og eksisterende løsninger for Arkivverket.

Arkivverket er inne i en satsingsperiode med mange spennende prosjekter for å sikre nasjonens digitale hukommelse. For oss på IT- og helsearkivregister, betyr det nye oppgaver og ny teknologi. Som leveranse av applikasjoner via Kubernetes, bruk av objektlagring for sikring av arkivdata og etablering av ny nettverksinfrastruktur i organisasjonen.

Les mer om stillingen her.

Om oss og Norsk helsearkiv

Arkivverket tar vare på arkiver fra statlig og privat sektor. Vi leverer tjenester til offentlig forvaltning i form av standarder, regelverk, veiledning og tilsyn. Vårt samfunnsoppdrag vil kreve store omstillinger i en digital tidsalder, der vi har mål om å ha effektive og selvbetjente løsninger.

Arkivverket er nasjonens hukommelse, og er trolig landets største dataforvalter – og vi har ett av landets største digitaliseringsprosjekter og skal også sørge for å finne nye måter for å ta vare på dokumentasjon i tiden fremover.

Helsearkivregisteret er et nasjonalt helseregister som består av avdøde pasienters journaler fra spesialisthelsetjenesten. Både nyere digitalt skapte journaler og eldre, digitaliserte papirjournaler kan gjøres tilgjengelige for forskere og pårørende i samsvar med gjeldende lovverk.

Norsk helsearkiv er ledende innen digital langtidsbevaring og våre helsedata bidrar til ny kunnskap og bedre folkehelse.

For mer informasjon se www.arkivverket.no

IT-rådgiver og systemutvikler – Arkivverket – Jobbnorge – ID 210408