Vil du jobbe i en etat med et viktig samfunnsoppdrag?

IKT - Seniorrådgiver/rådgiver Citrix

Om stillingen

Det satses mye på digitalisering og modernisering i kriminalomsorgen, og i den forbindelse ønsker vi å ha deg som kollega. Du vil blant annet bidra til at våre ca. 5000 ansatte får en enklere hverdag gjennom sentralisert drift av desktop, Citrix-produkter og brukervirtualisering.

Stillingen inngår i IKT Fellestjenester infrastruktur og applikasjonsforvaltning som består av 17 personer per dags dato og er i all hovedsak lokalisert i Horten. Hele IKT består av 45 personer. Arbeidsoppgavene vil være varierte og det vil være behov for understøtte utvikling/drift/forvaltning av kriminalomsorgens eksisterende datasentre. Datasenteret i er etablert i en hybrid modell.
 

Vi har et godt fagmiljø, og har stort fokus på kompetansebygging og -deling. Stillingen rapporterer til seksjonsleder IKT, IKT Fellestjenester infrastruktur og applikasjonsforvaltning.

Kriminalomsorgen stiller store krav til sikkerhet i sine digitale løsninger. Forståelse for arbeid med informasjonssikkerhet er viktig.

Arbeidsoppgaver

 • Implementering og drift av arkitektur knyttet til Citrix klientvirtualisering
 • Systematisere informasjon og utarbeide saksgrunnlag for vurderinger
 • Utarbeide og vedlikeholde teknisk dokumentasjon
 • Inngå i beredskapsteam
 • Inngå i bakvaktordning
 • Saksbehandling i incidenthåndteringssystem

Den som ansettes må påregne endringer i arbeids- og ansvarsområde.

Utdanning og erfaring

Du må ha

 • Relevant høyskole- eller universitetsutdanning på minimum bachelornivå, for stilling som seniorrådgiver kreves 5-årig relevanthøyskole- eller universitetsutdanning, særlig relevant og spesifikk erfaring (spesialist) innen et fagområde kan i enkelte tilfeller oppveie kravet til utdanning (seniorrådgiver)
 • Ha minimum 3 års relevant erfaring, for stilling som seniorrådgiver kreves minimum 8 års relevant erfaring
 • God fagkompetanse og erfaring innen Citrix porteføljen med vekt Netscaler/ADC og Active Directory
 • Må beherske norsk flytende både skriftlig og muntlig og ha god framstillingsevne

Det er ønskelig at du ha

 • Erfaring fra arbeid i prosjekter med særlige utfordringer knyttet til informasjonssikkerhet
 • Kjennskap til autentiseringsmekanismer
 • Kjennskap til MS Azure og MS 365
 • Ønskelig med kjennskap til ITIL / ITSM

Personlige egenskaper

 • Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, være serviceinnstilt og kunne jobbe selvstendig
 • Du må like et hektisk og spennende arbeidsmiljø med mange utfordringer
 • Du kombinerer krav til kvalitet med besluttsomhet og gjennomføringsevne
 • Du ønsker å delta i og bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Fast 100 % stilling 
 • Arbeidssted i Horten
 • Et godt IKT-fag- og arbeidsmiljø
 • Varierte arbeidsoppgaver og muligheter til faglig og personlig utvikling 
 • Fleksibel arbeidstidsordning 
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Meningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • Gode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse. 

Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver fra kr 498 800 – 726 400 pr. år, avhengig av ansiennitet/kvalifikasjoner, det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Kriminalomsorgen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv for å kunne bidra til en enda bedre oppgaveløsning.  

Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her.

Vi gjør oppmerksom på at det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til sekjsonsleder Haakon Arefjell tlf. 930 30 615

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på 75 54 22 20. 

Om kriminalomsorgen

Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Målet vårt er at den domfelte etter soning skal velge å leve et kriminalitetsfritt liv. Vår visjon er «Straff som endrer» og våre verdier er: trygghet, åpenhet og nytenking som er førende for vår atferd og som organisasjon. Les mer om vår virksomhetsstrategi her. Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler og friomsorgskontor.

KDI holder til i lyse og trivelige lokaler i Kriminalomsorgens hus i Lillestrøm, og har også en lokasjon i Horten. KDI ledes av en direktør og er organisert med tre avdelinger og to staber: Avdeling for straffegjennomføring, Avdeling for forebygging, tilbakeføring og sikkerhet, Avdeling for organisasjon, HR og ressurser, Stab for kommunikasjon og samfunnskontakt og Stab for strategi og analyse. 

Søknadsfrist

4. september 2021

Kommune

Horten

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Horten

IKT – Seniorrådgiver/rådgiver Citrix – Kriminalomsorgsdirektoratet -Jobbnorge – ID 210475