Ønsker du å bidra til et enklere Helse-Norge?

Direktoratet for e-helse har ansvar for utvikling av nye nasjonale e-helseløsninger. Løsningene vi jobber med, skal forbedre og forenkle den digitale hverdagen for helsepersonell og innbyggere. Direktoratet skal bidra til at helsepersonell har gode IKT-systemer og sikker tilgang til pasientopplysninger. I tillegg skal innbyggerne i Norge tilbys digitale helsetjenester av høy kvalitet og data skal være tilgjengelig for blant annet forskning og kvalitetsforbedring.

Med oss på laget i denne satsingen, søker vi nå deg som har kompetanse innen IT og gjerne helse i kombinasjon med ett eller flere av følgende fagområder: Juss, strategi, statistikk og analyse, prosjekter/programmer, prosjekt- og/eller prosessledelse, standardisering, rådgivning, porteføljestyring, virksomhetsarkitektur eller informasjonssikkerhet.

Direktoratet for e-helse – Ledige stillinger