Nord-Norges største IT-virksomhet

Som medarbeider i Helse Nord IKT får du muligheten til å bli del av et mangfoldig og høykompetent IKT-miljø. Vår visjon er å få helse og IKT til å smelte sammen, og dette får vi til gjennom å utvikle framtidsrettede løsninger. Vi har rundt 300 ansatte fordelt på 11 arbeidssteder i Nordland, Troms og Finnmark.

Som ansatt i Helse Nord IKT, blir du en del av et av Nord-Norges største og mest spennende IT-miljø. Her er du sikret store faglige utfordringer med spennende teknologi.

Systemutvikling, Helse Nord IKT HF

Ønsker du å være med å utvikle fremtidens digitale pasient- og behandlingstjenester? 

I denne stillingen får du jobbe med ledende teknologi, fremtidsrettede helsetjenester som understøtter både pasientbehandlingen og pasientoppfølging. Vi har et stort fokus på team og samarbeid. Som utvikler hos oss er du del av et høykompetent utviklingsteam hvor det er lett å utvikle og utfordre seg. 

 
Arbeidsoppgaver
 • Design av løsninger
 • Utvikling av både ny og eksisterende kode
 • Testing og automatisering
 • Spesifisering og estimering
 • Dokumentering iht. retningslinjer
Kvalifikasjoner
 • Minimum Bachelor innen informatikk, eller tilsvarende.
 • Erfaring innenfor områdene Java, C#
 • Erfaring innen microservice-teknologi (Spring Boot, .NET Core)
 • Erfaring innenfor utvikling av webtjenester (SOAP, gRPC, REST)
 • Erfaring med utvikling i container-teknologi (Docker, Kubernetes etc) vil vektlegges
 • Erfaring med bruk av software design patterns vil vektlegges
 • Erfaring med agil utviklingsmetodikk, Scrum, Kanban, DevOps, TDD vil vektlegges
Personlige egenskaper
 • Evne til å ta ansvar
 • God teammedarbeider
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Pedagogiske evner
 • Løsningsorientert
 • Søkere må beherske norsk flytende, både skriftlig og muntlig.
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Spennende arbeidsoppgaver og prosjekter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger (KLP)
 • Fleksible arbeidstidsordninger med mulighet for hjemmekontor
 

Arbeidssted Tromsø

Kontakt
Renard Sharif Nilsen, Seksjonsleder, 97732105,  renard.sharif.nilsen@hnikt.no

Søknadsfrist: 17. oktober 2021

Seniorkonsulent/Rådgiver, Helse Nord IKT HF

Helse Nord IKT trenger flere dyktige ansatte for å ivareta vår økende oppdragsmengde. 

Arbeidet med løsningsdesign og innføring vil være knyttet til seksjon for Klinikkstøtte. Seksjon for Klinikkstøtte har ansvar for en rekke kritiske tjenester innen sykehusene, både innenfor klinisk, administrativt og bygningsteknisk område. 

Til seksjonen søker vi nå etter en dyktig person for å styrke vår evne til å innføre nye systemer i helsesektoren. Stillingen krever god innsikt i design av IT-systemer, og kunnskap om IT-sikkerhet. Arbeidet med løsningsdesign og innføring er bindeledd mellom kunde, systemleverandør og HN IKT sitt driftsmiljø.   

Arbeidssted er primært Bodø, men andre av Helse Nord IKT sine lokasjoner kan være aktuelle ved spesielt kvalifiserte søkere. 
Merk i søknadsteksten hvor du ønsker å ha arbeidssted.

 
Arbeidsoppgaver
 • Utarbeide løsningsdesign
 • Planlegge og gjennomføre innføring av nye systemer 
 • Bidra til proaktivt drift med fokus på sikker, stabil og effektiv drift
 • Oppfølging av kunder, leverandører og avtaler
 • Vedlikeholde dokumentasjon og rutiner
 • Andre oppgaver innen applikasjonsdrift må påregnes
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning fra universitet/høyskole
 • God kunnskap og forståelse for IT design
 • Gode generelle IT-kunnskaper
 • Prosjekterfaring er en fordel
 • Erfaring med kunde- og leverandørrettet arbeid

  Relevant dokumentert erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
Personlige egenskaper

Vi søker etter en ansvarsbevisst person med god gjennomføringsevne som er kan jobbe selvstendig, grundig og proaktiv.  Du vil innlemmes i et engasjert team, og vi søker derfor etter en person som vil bidra til et godt arbeidsmiljø med kolleger som er opptatt av å spille hverandre gode.  God relasjonell kompetanse vil være viktig for denne stillingen, både for arbeidsmiljø i temaet men også fordi vi er opptatt av å yte god service, internt og eksternt. 

Siden du skal kommunisere med mange ulike mennesker, både internt og eksternt, krever stillingen at du har gode kommunikasjonsevner. Det kreves at den som ansettes behersker norsk og engelsk godt, både i skriftlig og muntlig kommunikasjon

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • En meningsfull jobb med interessante og krevende arbeidsoppgaver i et av landsdelens største IKT-miljø
 • En god pensjonsordning gjennom KLP
 • 37,5 timers arbeidsuke inkludert betalt lunsjpause og fleksitidsordning 
 • Opplæring, kurs og sertifisering
 • Mobil og mobilbruk dekkes innenfor våre rammebetingelser og vi dekker bredbåndsutgifter i hjemmet inntil 600 kr pr måned 
 • Lønn og tiltredelse etter avtale

  Andre opplysninger: Søknad med bekreftede kopier av vitnemål, attester og referanser registreres elektronisk. Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

Arbeidssted Tromsø, Bodø

Kontakt
Trym Mathisen, Seksjonsleder, 97548845

Børge Thorshaug-Jensen, Rådgiver, 90600681,

Søknadsfrist: 11. oktober 2021

Drifts- og sikkerhetssenter, Helse Nord IKT HF

Drifts- og sikkerhetssenteret (DSS) monitorerer de kritiske IKT-tjenestene på sykehusene i regionen, og har et førsteansvar for å fange opp og løse driftsforstyrrelser og sikkerhetshendelser. For å kunne utføre dette bygger vi nå ut vårt fagmiljø innen IKT-sikkerhet og utvikler verktøyene våre for deteksjon, analyse og respons.

Ønsker du å ta del i et viktig samfunnsansvar gjennom å beskytte Helse Nords IKT-infrastruktur mot cyberangrep, sabotasje og kriminalitet? Er du dreven på IT og informasjonssikkerhet? I så fall er vi sannsynligvis ute etter nettopp deg – det er viktig for oss å ansette engasjerte og dyktige mennesker.

For å lykkes med oppgaven og ansvaret vårt samler vi inn data, analyserer dem, og gir råd om responsstrategier og konkrete tiltak for skadebegrensning og gjenoppretting. Drifts- og sikkerhetssenteret skal levere på sikkerhet, og derfor trenger vi deg!

Nyutdannede oppfordres til å søke, og vi benytter oss av bakgrunnssjekk fra Semac i vår rekrutteringsprosess.

 
Arbeidsoppgaver
 • Forbedring og utvikling av retningslinjer og rutiner
 • Analyse og oppfølging av trusselbilde, sårbarheter og sikkerhetshendelser
 • Kartlegge og anbefale tiltak basert på risikobildet for IKT-sikkerhet
 • Forbedring og utvikling av retningslinjer og rutiner
 • Bidra til å styrke sikkerhetskulturen i hele det regionale helseforetaket (Helse Nord)
Kvalifikasjoner/erfaring
 • Høyere utdanning innen IKT (bachelor/master), men relevant erfaring kan kompensere for utdanningskrav
 • Erfaring med bruk av rammeverk for IKT-drift og sikkerhetsarbeid
 • God kjennskap til IKT-infrastruktur og arkitektur
 • Kjennskap til verktøy for sikkerhetsinformasjon og hendelseshåndtering (SIEM) er en fordel
 • Erfaring med IKT-sikkerhetsarbeid, forebyggende og reaktivt, er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Personlige egenskaper
 • Strukturert, analytisk og forstår verdien av å dele kunnskap og erfaring
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Du må være i stand til å arbeide godt i både team og selvstendig
 • Dine personlige verdier må samsvare med Helse Nord RHFs verdier: Kvalitet, trygghet, og respekt
 • Personlig egnethet vektlegges høyt i disse stillingene
Vi tilbyr
 • Kurs, opplæring og deltakelse på seminarer innenfor relevante fagområder
 • Gode kolleger som setter både fag- og arbeidsmiljø høyt
 • En spennende og utfordrende arbeidshverdag preget av kontinuerlig læring og utvikling
 • En voksende organisasjon som utfører et viktig samfunnsoppdrag
 • Pensjonsordning i KLP
 • God kantine med gode valgmuligheter
 • Gode treningsfasiliteter
 

Arbeidssted Tromsø.

Kontakt
Eirik Frode Mikalsen, Teamleder DSS / SEC, 48299399,  Eirik.Frode.Mikalsen@hnikt.no

Roger Jentoft, Leder, 97764628

Søknadsfrist: 10. oktober 2021

Konsulent – Drifts- og overvåkningssenter, Helse Nord, Helse Nord IKT HF

Drifts- og overvåkingssentrets oppgave er 24/7 overvåkning av de kritiske IT tjenestene på sykehusene i regionen, og har et første ansvar for å løse driftsforstyrrelser som potensielt påvirker disse systemene. Mange dyktige folk skal nå utvikle og drifte sentret videre, og dette er din mulighet til å få være med. Det er gjort store investeringer i teknologi, arbeidsprosesser og kompetanseheving, og som ansatt vil du få en viktig rolle i dette arbeidet.

Din rolle vil innebære drifting og overvåking av viktige applikasjoner, integrasjoner, tjenester og infrastruktur i henhold til et strukturert driftsregime. Effektivisering av drift er sentralt, og du må kunne automatisere aktuelle driftsoppgaver ved hjelp av f.eks. Powershell, Python eller Javascript.

Stillingene vil inngå i en helkontinuerlig 5-skiftplan (35,5 timer pr uke).

Nyutdannede oppfordres til å søke, og vi benytter oss av bakgrunnssjekk fra Semac i vår rekrutteringsprosess.

 
Arbeidsoppgaver
 • Analyse, koordinering og feilretting
 • Aktiv bruk, produksjon og vedlikehold av dokumentasjon
 • Konfigurere og drifte interne applikasjoner med integrasjoner, som UCMDB, Check_MK, Confluence, Splunk
 • Identifisere og programmere aktuelle driftsoppgaver og integrasjoner
 • Delta i 24/7-turnus
 • Andre oppgaver innen seksjonen må påregnes
Kvalifikasjoner
 • Høgskole/ universitetsutdanning, fortrinnsvis med hovedvekt på IT
 • Teknisk forståelse og interesse for IT
 • Kjennskap til flere operativsystemer, spesielt Linux og Windows
 • Arbeidserfaring fra IT- og driftsmiljø er en fordel, men ikke et krav
 • Kjennskap til nettverkskomponenter og infrastrukturer er en fordel
 • Kjennskap til og interesse for informasjonssikkerhet er en fordel
Personlige egenskaper
 • Du er teknisk nysgjerrig og har en løsningsorientert holdning
 • God evne til å ha oversikt, selv i stressede situasjoner
 • Ansvarlig, selvstendig og pliktoppfyllende
 • Gode samarbeidsevner, må trives med å jobbe i TEAM
 • Personlig egnethet vektlegges høyt i disse stillingene
Vi tilbyr
 • Kurs og opplæring skal vi sørge for at du får
 • Interessante utfordringer med gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer med godt humør
 • Pensjonsordning i KLP
 • Godt sosialt arbeidsmiljø
 • Helkontinuerlig skiftplan (35,5 timer pr uke)

Arbeidssted Tromsø.

Kontakt
Tormod Bruvoll, Operations Supervisor DSS, 45247471,  Tormod.Andre.Bruvoll@hnikt.no

Roger Jentoft, Leder, 97764628,

Søknadsfrist: 10. oktober 2021

Seniorkonsulent/ Rådgiver, Skytjenester, Helse Nord IKT HF

Helse Nord IKT har en privat sky (private cloud) kalt Sentralt Kjøremiljø. Løsningen er et programvare-definert datasenter (SDDC) fra VMware, basert på hyperkonvergert infrastruktur. Sentralt Kjøremiljø er vår digitale grunnmur for IT-tjenester i Helse Nord og representerer svært spennende og fremtidsrettet teknologi. Driftsansvaret for Sentralt Kjøremiljø er lagt til seksjon for Skytjenester. 

I seksjon for Skytjenester har vi nå ledige stillinger som Seniorkonsulent/Rådgiver. Hovedoppgaven i stillingen er drift av Microsoft Windows Server operativsystemer og relevante støttesystemer. Vi ser etter deg som har flere års erfaring med serverdrift, Active Directory, ADFS eller System Center. 

Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

Arbeidsoppgaver
 • Drift og forvaltning av Microsoft Windows Servere, Active Directory og ADFS
 • Drift og forvaltning av System Center Configuration Manager
 • Systemadministrasjon, overvåkning og hendelseshåndtering
 • Automatisering og videreutvikling
 • Saksbehandling
 • Prosjektarbeid
 • Annet relevant arbeid innenfor fagområdet
Kvalifikasjoner
 • Utdanning på høyskole/universitetsnivå, fortrinnsvis innenfor IKT
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring med drift av servere i større driftsmiljøer er en fordel
 • Erfaring med Azure AD er en fordel
 • Erfaring med Active Directory Federation Services (ADFS) er en fordel
Personlige egenskaper
 • Selvstendig, kvalitetsbevisst og strukturert
 • Service- og løsningsorientert
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Faglig meget spennende og utfordrende oppgaver i Nord-Norges største IKT bedrift
 • Sterke og tverrfaglige miljøer
 • Kompetanseutvikling og vedlikehold av sertifiseringer
 • Medlemskap en av landets beste pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale

 

 • Arbeidssted er primært Tromsø eller Bodø, men i særskilte tilfeller kan annet arbeidssted vurderes
 

Kontakt
Jim Holmen, Konst. Seksjonsleder, 950 31727,  jim.holmen@hnikt.no

Morten Tidemann, Tjenesteansvarlig, 975 94 663,  morten.tidemann@hnikt.no

Søknadsfrist: 24. oktober 2021

Seniorkonsulent/ Rådgiver, Skytjenester, Helse Nord IKT HF

Motiveres du av å jobbe med den råeste teknologien, sammen med særdeles dyktige teknologer og med et viktig samfunnsoppdrag? Da kan det være deg vi ser etter.

Avdeling for Infrastruktur og Plattform har ansvaret for drift og forvaltning av grunnleggende IKT-tjenester i Helse Nord. Dette omfatter sentralt kjøremiljø (SKM), lagring, backup, nettverk, digital arbeidsflate, lokal støtte og drifts- og sikkerhetssenteret. Vår viktigste oppgave er å levere sikker og stabil drift av alle våre tjenester til våre brukere i regionen.

I avdelingen har vi nå ledig spennende og utfordrende stilling som seniorkonsulent/rådgiver. Seksjonen består av 15 medarbeidere lokalisert i Tromsø og Bodø. Skytjenester har ansvaret for en privat sky (private cloud) kalt Sentralt Kjøremiljø (SKM). Løsningen er et programvare-definert datasenter (SDDC) fra VMware, basert på hyperkonvergert infrastruktur. Sentralt Kjøremiljø er vår digitale grunnmur for IT-tjenester i Helse Nord og det gjennomføres nå et moderniseringsløp på SKM for å understøtte Cloud Foundation, NSX-T, containere og mikrotjenester. Seksjonen har i tillegg ansvaret for store lagringssystemer (SAN/NAS), sikkerhetskopiering, DSDR,  automasjon og Windows server/ Red Hat Linux operativsystemer (plattformtjenester). 

Hovedoppgaven i stillingen blir drift av VMware-plattformen som understøtter Sentralt Kjøremiljø (SKM).

Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

 
Arbeidsoppgaver
 • Drift og forvaltning av VMware virtualiseringsplattform
 • Systemadministrasjon, overvåkning og hendelseshåndtering
 • Automatisering og videreutvikling
 • Saksbehandling
 • Prosjektarbeid
 • Annet relevant arbeid innenfor fagområdet
Kvalifikasjoner
 • Utdanning på høyskole/universitetsnivå, fortrinnsvis innenfor IKT
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring med VMware SDDC er en fordel
 • Erfaring med VMware-drift fra større miljøer er en fordel
 • Relevante sertifiseringer innenfor VMware virtualiseringsteknologi er en fordel
Personlige egenskaper
 • Selvstendig, kvalitetsbevisst og strukturert
 • VMware er en teknologi i konstant endring, vi forutsetter at du klarer å henge med på det
 • Service- og løsningsorientert
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk og engelsk i skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Faglig meget spennende og utfordrende oppgaver i Nord-Norges største IKT bedrift
 • Sterke og tverrfaglige miljøer
 • Kompetanseutvikling og vedlikehold av sertifiseringer
 • Medlemskap en av landets beste pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale
 • Arbeidssted: Tromsø eller Bodø

Arbeidssted er primært Tromsø eller Bodø, men i særskilte tilfeller kan annet arbeidssted vurderes

Kontakt
Jim Holmen, Kst. Seksjonsleder, 950 31 727,  jim.holmen@hnikt.no

Odd Tore Sørensen, Tjenesteansvarlig, 415 52 601,  odd.tore.sorensen@hnikt.no

Søknadsfrist: 24. oktober 2021

Helse Nord IKT – IKT-sikkerhet