Landsdekkende, tilgjengelig
og nyskapende

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO)

skal bidra til å realisere målsetninger for den nasjonale medisinske nødmeldetjenesten. Selskapet skal yte effektive og brukervennlige tjenester for brukere av Nødnett i den akuttmedisinske kjeden i alle helseforetak, i alle landets kommuner, og for andre relevante samarbeidspartnere. Vår oppgave er å sørge for enhetlige og stabile kommunikasjonsløsninger og fagsystemer, herunder teknisk utvikling, test, implementering, drift og opplæring av brukere.

HDO er organisert som en del av spesialisthelsetjenesten og er eid av de 4 helseregionene.

Implementeringen av det nasjonale Nødnettet har vært en spennende reise for HDO å være en del av. Nå pågår et spennende arbeid med å modernisere infrastrukturen og utvide applikasjonsporteføljen i tråd med den nasjonale nødmeldetjenestens fremtidige behov.

HDO søker nå tre tekniske spesialister

For å kunne understøtte helsetjenesten sine behov på en best mulig måte i tiden fremover trenger vi flere dyktige, løsningsorienterte og fremoverlente medarbeidere.

Digitale telefoniløsninger: Vi søker både etter deg med god teknisk erfaring, fortrinnsvis innenfor digitale telefoniløsninger, men vi vil også vurdere deg som er nyutdannet og som har interesse innenfor kommunikasjonsløsninger knyttet til digital telefoni. 

Nettverk og infrastruktur: Vi søker etter deg som har god teknisk utdannelse og/eller erfaring innenfor nettverk, server og IT infrastruktur.

Teknisk spesialist - Digitale telefoniløsninger

2 stillinger

Vi søker både etter deg med god teknisk erfaring, fortrinnsvis innenfor digitale telefoniløsninger, men vi vil også vurdere deg som er nyutdannet og som har interesse innenfor kommunikasjonsløsninger knyttet til digital telefoni.

Arbeidsoppgaver
 • Drifte og sikre vår samfunnskritiske infrastruktur for telefoni
 • Ivareta og forbedre gode rutiner og prosedyrer og sørge for høy oppetid for løsningen i tråd med HDOs tjenesteavtaler
 • Incidenthåndtering og support ved spørsmål (feilsøking og feilretting)
 • Delta aktivt i å koordinere og planlegge utbygging, omlegging og utskifting av gamle løsninger
 • Følge opp leverandører og samarbeidspartnere og sikre god etterlevelse og godt samspill
 • Delta i relevante produktteam samt faggruppe for Telefoni
 • Det må påregnes å inngå i en vaktordning
 • Delta i relevante prosjekter
 • Være god støtte til og bidra inn i andre fagområder ved behov.
Kompetanse og kvalifikasjoner
 • Kjennskap til eller erfaring fra Telefoniløsninger og/eller Call Center
 • Kjennskap til IP telefoni og VOIP
 • Kjennskap til ulike SIP komponenter og SIP infrastruktur vil være en fordel
 • Erfaring med telefonitjenester som Mobilt bedriftsnett, ISDN, SIP-Trunker er en fordel
 • Kunnskap eller kompetanse om annen teknologi som Linux, Windows Server, Nettverk, Office 365, 5G, VMware, Unifi Openscape er en fordel.
 • Kjennskap til helsesektoren og/eller Nødnett vil være en fordel
 • Gjerne erfaring fra prosessorientert arbeid / ITIL
Personlige egenskaper
 • Målrettet, resultatorientert og kvalitetsbevisst
 • Har gode relasjonelle egenskaper, og er serviceinnstilt
 • Er selvgående, men liker å arbeide i team både som deltaker og som drivende kraft
 • Er nysgjerrig og har evne til å sette deg inn i nye områder 
Vi tilbyr
 • En svært viktig jobb for et velfungerende helsevesen i Norge
 • Høy aktivitet og et godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  100% fast stilling
 • Lønn etter avtale
 • Et aktivt bedriftsidrettslag, hvor vi ønsker oss flere aktive kolleger! 

Generelle krav

God skriftlig og muntlig formuleringsevne på engelsk og norsk er et krav
Førerkort, klasse B

Mangfold og offentlig søkerliste

HDO ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge vil søker bli konferert før søkerlisten offentliggjøres. For stillinger hvor det er pålagt ved lov om norsk autorisasjon, kreves fremleggelse av autorisasjonsdokumenter før tiltredelse. 

Kontakt
Kristin Haugen
Rådgiver i Headvisor
 971 55 441

Anita Østlund
Avdelingsleder Drift og endringer
 909 51 680
 
Arbeidssted
Hans Mustads gate 31, 2821 Gjøvik, Norge
 
Søknadsfrist: 13. juni 2021

Teknisk spesialist - Nettverk og infrastruktur

1 stilling

Vi søker etter deg som har god teknisk utdannelse og/eller erfaring innenfor nettverk, server og IT infrastruktur.

Arbeidsoppgaver
 • Drift og vedlikehold av infrastruktur, herunder nettverk, servere samt virtualisering og fysisk installasjon av hardware og kabling på de systemer som HDO har et eier- og driftsansvar for.
 • Sikre gode rutiner og prosedyrer for drift og vedlikehold, sørge for høy oppetid for løsningen og etterlevelse av HDOs tjenesteavtaler
 • Håndtering av innmeldte hendelser/feil og spørsmål (feilsøking og feilretting)
 • Være med å løpende koordinere og planlegge utbygging, omlegging og utskifting av HDOs løsninger
 • Oppfølging av leverandører og samarbeidspartnere
 • Deltagelse i relevante produktteam samt faggruppene for Datasenter og Server
 • Deltagelse i relevante prosjekter
 • Støtte og bidra inn i andre fagområder ved behov.
 • Det må påregnes å inngå i en vaktordning 
Kompetanse og kvalifikasjoner
 • Teknisk drift av de løsninger og systemer som HDO drifter og forvalter
 • Administrering og vedlikehold av nettverk med brannmurer og virtualiserings plattformen VMware  
 • Erfaring med nettverksvirtualisering (Vxlan, NSX-T)
 • Erfaring med Linux
 • Utarbeidelse og vedlikehold av infrastruktur-dokumentasjon
 • Kjennskap til helsesektoren og/eller Nødnett vil være en fordel
 • Gjerne erfaring fra prosessorientert arbeid / ITIL

Ønskede sertifiseringer innenfor:

 • Nettverksteknologi (HDO benytter utstyr fra Fortinet, Dell og Cisco)
 • IT infrastruktur sikkerhet
 • VMware
 • Microsoftserver og klientplattformer 2012, 2016
 • Windows 7, Windows 10
Personlige egenskaper
 • Målrettet, resultatorientert og kvalitetsbevisst
 • Har gode relasjonelle egenskaper, og er serviceinnstilt
 • Er selvgående, men liker å arbeide i team både som deltaker og som drivende kraft
 • Er nysgjerrig og har evne til å sette deg inn i nye områder 
Vi tilbyr
 • En svært viktig jobb for et velfungerende helsevesen i Norge
 • Høy aktivitet og et godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  100% fast stilling
 • Lønn etter avtale
 • Et aktivt bedriftsidrettslag, hvor vi ønsker oss flere aktive kolleger! 

Generelle krav

 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på engelsk og norsk er et krav
 • Førerkort, klasse B

Mangfold og offentlig søkerliste

HDO ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge vil søker bli konferert før søkerlisten offentliggjøres. For stillinger hvor det er pålagt ved lov om norsk autorisasjon, kreves fremleggelse av autorisasjonsdokumenter før tiltredelse. 

Kontakt

Kristin Haugen
Rådgiver i Headvisor
 971 55 441

Anita østlund
Avdelingsleder Drift og endringer
 909 51 680
 
Arbeidssted
Hans Mustads gate 31, 2821 Gjøvik, Norge
 
Søknadsfrist: 13. juni 2021
HDO – Headvisor – Driftsingeniører