Vi søker DevOps utviklere

 • Du får jobbe med Frontend, Backend eller API-utvikling.
 • Vi dekker husleie de første 6 månedene ved flytting til Brønnøysund.
 • For den rette kan også hjemmekontor vurderes.

DevOps utviklere

Hvem er du?

Du er løsningsorientert og positiv til å ta nye utfordringer, ser på samarbeid som en styrke og er nysgjerrig. Du er utdannet innen IT, er engasjert og du brenner etter å sette deg inn i ny teknologi og ønsker å gjøre en forskjell.

Hva tilbyr vi?

Vi har et stort IT-miljø på ca. 120 personer med et godt arbeidsmiljø som kjennetegnes av en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen.

Du får interessante og utfordrede oppgaver med digitalisering og forenkling, og får jobbe som en del av et team.

Du får nødvendig opplæring enten internt eller eksternt gjennom kurs/sertifiseringer, og i tillegg får du gode muligheter for kompetanseheving og faglig utvikling.

Vi har fleksibel arbeidstid med god balanse mellom arbeidsliv og privatliv. Vi er behjelpelig med å skaffe bolig og flyttekostnader kan dekkes etter nærmere avtale.

Ved flytting til Brønnøysund kan husleie dekkes de første 6 måneder etter oppstart av arbeidsforholdet. Dette er skattepliktig inntekt.

Arbeidssted er Brønnøysund, men for spesielt kvalifiserte søkere kan det være mulighet for å inngå fjernarbeidsavtale.

Hvem er vi?

Brønnøysundregistrene er en unik arbeidsplass der fagene IT, jus og saksbehandling gir et godt tverrfaglig samarbeid. Vi har en sentral rolle der fokus er effektiv digital samhandling med næringslivet, frivillig sektor, offentlig sektor og privatpersoner. Dette gjør vi gjennom å utvikle effektive systemer og tjenester som gir verdi for våre brukere, og ved å tilby våre data eksternt slik at flere aktører kan utvikle tjenester som bidrar til økt verdiskapning.

For å kunne levere moderne og fremtidsrettede tjenester, er bruk av teknologi og automatisering viktig.

Våre nye løsninger bygges på moderne prinsipper som Microservice arkitektur og vår plattform er basert på Openshift.

Noen aktuelle teknologier kan være:

 • Java, React, Angular, Javascript, Spring mf.
 • Openshift, Docker, Kubernetes, Oracle Weblogic
 • PostgreSQL, ElasticSearch, SAP ASE
 • Verkøy; IntelliJ, Atlassian slik som Jira og Confluence
 • Opensource produkter som Jenkins, SonarQube, Nexus, Kubernetes, Prometheus mf
 • Red Hat; Enterprise Linux, Ansible Tower mf

Hvem trenger vi?

Vi ser etter deg med kompetanse og som kan jobbe innenfor ett eller flere av følgende fagområder:

 • utvikling av nye og eksisterende løsninger innen Frontend, Backend eller API-utvikling
 • utvikling av vår konteinerbaserte løsning som består av Openshift, Docker og Kubernetes
 • automatisering med f.eks. Ansible Tower
 • drift og forvaltning av eksisterende løsninger
 • kontinuerlig integrasjon og deployment-oppsett

Kvalifikasjoner:

 • du må ha 3-5 års høyere utdanning innenfor IT eller andre relevante fagområder fra universitet eller høyskole. Relevant erfaring eller spesialkompetanse kan kompensere for noe av utdanningskravet
 • god kjennskap til Java eller .Net
 • du må beherske norsk som hovedspråk, muntlig og skriftlig
 • det er fint om du har erfaring, men vi oppfordrer også nyutdannede til å søke

Personlige egenskaper

 • du er ansvarsbevisst, selvstendig, initiativrik og strukturert
 • du er analytisk og har evne til å raskt sette deg inn i nye problemstillinger
 • du har gode samarbeidsevner for å finne gode løsninger gjennom dialog

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres på nivå Konfidensielt.

Inkludering og mangfold

Inkludering og mangfold er en styrke og vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Om Brønnøysund

Brønnøysund er en hyggelig kystby med korte avstander til jobb, fritids- og servicetilbud. Vi har full barnehagedekning og et godt oppvekstmiljø i trygge omgivelser. For deg som liker friluftsliv er det mange muligheter for fine naturopplevelser til lands, til fjells og i skjærgården. Vi har også et rikt kulturliv, flere treningssentre og idrettslag.

Generelt

Stillingene er lønnet som rådgiver med årslønn fra kr 479 600 – 615 900 eller seniorrådgiver med årslønn fra kr 532 300 – 860 300, avhengig av dine kvalifikasjoner. Prøvetiden er seks måneder. Du blir medlem i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger, med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du begrunne dette i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Du må legge ved CV, vitnemål (kan hentes fra Vitnemålsportalen) og attester i den elektroniske søknaden for å bli vurdert som søker. Har du utdanning fra utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av vitnemål og godkjenning fra NOKUT.

Ta gjerne kontakt

Dersom du har spørsmål om stillingene kan du ta kontakt med Lars Petter Svartis tlf. 99224421 eller Per Egil Nilsen tlf. 91129424.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20 eller e-post, kundeservice@jobbnorge.no

Søknadsfrist: 24.08.2020

Om Brønnøysundregistrene
Brønnøysundregistrene utvikler og driver digitale tjenester som gjør dialogen med det offentlige enklere for personer og virksomheter. Vi driver mange av landets viktigste registre og har 450 medarbeidere.

De fleste jobber i Brønnøysund. Vi har også kontorer i Narvik og Oslo.

Junior DevOps utviklere

Hvem er du?
Du er løsningsorientert og positiv til å ta nye utfordringer, ser på samarbeid som en styrke og er nysgjerrig. Du er utdannet innen IT, er engasjert og du brenner etter å sette deg inn i ny teknologi og ønsker å gjøre en forskjell.

Hva tilbyr vi?
Vi har et stort IT-miljø på ca. 120 personer med et godt arbeidsmiljø som kjennetegnes av en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen.

Du får interessante og utfordrede oppgaver med digitalisering og forenkling, og får jobbe som en del av et team.

Du får nødvendig opplæring enten internt eller eksternt gjennom kurs/sertifiseringer, og i tillegg får du gode muligheter for kompetanseheving og faglig utvikling.

Vi har fleksibel arbeidstid med god balanse mellom arbeidsliv og privatliv. Vi er behjelpelig med å skaffe bolig og flyttekostnader kan dekkes etter nærmere avtale.

Ved flytting til Brønnøysund kan husleie dekkes de første 6 måneder etter oppstart av arbeidsforholdet. Dette er skattepliktig inntekt.

Hvem er vi?
Brønnøysundregistrene er en unik arbeidsplass der fagene IT, jus og saksbehandling gir et godt tverrfaglig samarbeid. Vi har en sentral rolle der fokus er effektiv digital samhandling med næringslivet, frivillig sektor, offentlig sektor og privatpersoner. Dette gjør vi gjennom å utvikle effektive systemer og tjenester som gir verdi for våre brukere, og ved å tilby våre data eksternt slik at flere aktører kan utvikle tjenester som bidrar til økt verdiskapning.

For å kunne levere moderne og fremtidsrettede tjenester, er bruk av teknologi og automatisering viktig.

Våre nye løsninger bygges på moderne prinsipper som Microservice arkitektur og vår plattform er basert på Openshift.

Noen aktuelle teknologier kan være:

 • Java, React, Angular, Javascript, Spring mf.
 • Verkøy; IntelliJ, Atlassian slik som Jira og Confluence
 • Opensource produkter som Jenkins, SonarQube, Nexus, Kubernetes, Prometheus mf

Hvem trenger vi?
Vi ser etter deg med kompetanse og som kan jobbe innenfor følgende fagområder:

 • utvikling av nye og eksisterende løsninger innen Frontend, Backend eller API-utvikling
 • drift og forvaltning av eksisterende løsninger

Kvalifikasjoner

 • du må ha 2 års fagskole eller 3 års høyere utdanning innenfor IT. Relevant erfaring eller spesialkompetanse kan kompensere for noe av utdanningskravet
 • god kjennskap til Java eller .Net
 • du må beherske norsk som hovedspråk, muntlig og skriftlig
 • det er fint om du har erfaring, men vi oppfordrer også nyutdannede til å søke

Personlige egenskaper

 • du er ansvarsbevisst, selvstendig, initiativrik og strukturert
 • du er analytisk og har evne til å raskt sette deg inn i nye problemstillinger
 • du har gode samarbeidsevner for å finne gode løsninger gjennom dialog

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres på nivå Konfidensielt.

Inkludering og mangfold
Inkludering og mangfold er en styrke og vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Om Brønnøysund
Brønnøysund er en hyggelig kystby med korte avstander til jobb, fritids- og servicetilbud. Vi har full barnehagedekning og et godt oppvekstmiljø i trygge omgivelser. For deg som liker friluftsliv er det mange muligheter for fine naturopplevelser til lands, til fjells og i skjærgården. Vi har også et rikt kulturliv, flere treningssentre og idrettslag.

Generelt
Stillingene er lønnet som førstekonsulent med årslønn fra kr. 428 200 – 513.600 eller rådgiver med årslønn fra kr 479 600– 615 900, avhengig av dine kvalifikasjoner. Prøvetiden er seks måneder. Du blir medlem i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger, med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du begrunne dette i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Du må legge ved CV, vitnemål (kan hentes fra Vitnemålsportalen) og attester i den elektroniske søknaden for å bli vurdert som søker. Har du utdanning fra utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av vitnemål og godkjenning fra NOKUT.

Ta gjerne kontakt
Dersom du har spørsmål om stillingene kan du ta kontakt med Lars Petter Svartis tlf. 99224421 eller Per Egil Nilsen tlf. 91129424.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20 eller e-post, kundeservice@jobbnorge.no

Søknadsfrist: 24.08.2020

Om Brønnøysundregistrene
Brønnøysundregistrene utvikler og driver digitale tjenester som gjør dialogen med det offentlige enklere for personer og virksomheter. Vi driver mange av landets viktigste registre og har 450 medarbeidere.

De fleste jobber i Brønnøysund. Vi har også kontorer i Narvik og Oslo.

Brønnøysundregistrene – DevOps utviklere