COLOR LINE

Color Line ser etter systemarkitekter, full stack utvikler og DevOps engineer

Vi ønsker å komme i kontakt med deg!

Color Line har de senere årene investert mye i fornyelse av systemporteføljen og rederiet har oppnådd mye både gjennom digitalisering av kundeopplevelsen og effektivisering av interne arbeidsoppgaver. Digitaliseringsarbeidet er fundamentert i en konsernstrategi som beskriver hvordan digitalisering skal gi Color Line konkurransefortrinn. Strategien beskriver løsninger for å forbedre kundeopplevelsen, øke muligheten for selvbetjeningen og dermed øke lønnsomheten for Color Line. I tillegg beskriver strategien veien til en mer agil arbeidsmetodikk og tilpasninger i arbeidsprosesser og kultur.

Systemarkitekt

Produktteamet Onboard & Distribution er et team med stor takhøyde og åpen dialog. Teamet består av personer med tverrfaglig bakgrunn som er løsningsorienterte, har godt humør, kreative og stor grad av fleksibilitet. Vi ønsker å komme i kontakt med deg!

Det er mange interessante IT-relaterte aktiviteter som pågår og som er planlagt basert på strategien, og de mest sentrale er å bytte ut løsningen som støtter den kommersielle driften om bord på skipene og på land, bytte av frakt-løsningen og digitalisering av maritim drift om bord og om land.

Dine mest sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Rollen vil ha ansvar både for videreutvikling og forvaltning av relevante løsninger innenfor teamets brede portefølje av løsninger
 • Arbeide med forretning for å optimere og videreutvikle selskapets løsninger
 • Tenke helhet og se sammenhenger for fellessystemer i fremtiden
 • Arbeide med internasjonale leverandører for å utarbeide teknisk og funksjonelt løsningsdesign
 • Deltaker i IT Arkitekturforum ledet av EA
 • Presentere løsninger i form av IT-arkitektur som inkluderer prosesser, tjenester og systemer
 • Forvalte den tekniske og funksjonelle konfigurasjonen av porteføljen og sørge for at spesifikke løsninger tilfredsstiller kravene til kvalitet, sikkerhet, ytelse, brukervennlighet og skalerbarhet
 • Arbeide med driftsorganisasjonen for å få dokumentert opp feil funnet i produksjonsmiljøet, samt med leverandører for å utbedre feil funnet
 • Arbeide med forbedringer og dokumentasjon av systemintegrasjon, systemarkitektur, prosessanalyse og behovsanalyse
 • Produsere effektive løsninger – både ny funksjonalitet og feilretting
 • Delta i prosjektarbeid

Vi søker deg som har:

 • Minimum bachelor i informasjonsteknologi eller annet relevant fag
 • Kjennskap til modernisering og prosess-, informasjons- og tjenestemodellering
 • Erfaring med drift
 • Du evner å se helheten i løsningene og erfaring med å innhente behov og krav, for deretter å omsette dette til løsninger
 • Erfaring med å arbeide i tverrfaglige team og er god til å kommunisere
 • Erfaring med prosjektarbeid
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner

Som person er du:

 • Er resultatorientert og flink til å skape resultater sammen med andre
 • Har en positiv og strukturert holdning, samt er løsningsorientert
 • Fleksibel
 • Har evne og kapasitet til å holde kontroll på flere parallelle aktiviteter
 • Byr på deg selv og bidrar aktivt til utvikling av selskapet og dine kollegaer
 • Evner å jobbe selvstendig, men samarbeider også godt med andre
 • Er en fagentusiast som liker å følge med på trender innen fagområdet og dele denne kunnskapen med dine kollegaer

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte oppgaver i et hektisk miljø
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer
 • Lønn etter nærmere avtale og kvalifikasjoner
 • Gode personalordninger
 • Deltagelse i rederiets digitaliseringsarbeid

I Color Line AS er vi opptatt av å ha et godt og inspirerende arbeidsmiljø – både på land og til sjøs. Våre verdier er «Bryr oss – Bygger tillit – Bryter vei», og våre ansatte er vår viktigste ressurs.

Kontaktperson CL: Lars Schnell, Virksomhetsarkitekt (m: 982 32 832)

Systemarkitekt til Cargo

Det er mange interessante IT-relaterte aktiviteter som pågår og som er planlagt basert på strategien, og de mest sentrale er å bytte ut løsningen som støtter den kommersielle driften om bord på skipene, bytte av frakt-løsningen og digitalisering av maritim drift om bord.

Color Line ser etter en systemarkitekt til Cargo Til å bidra i arbeidet med å erstatte dagens frakt-løsning med en ny og fremdtidsrettet løsning søker vi en systemarkitekt.

Denne rollen vil inngå i produktteamet Booking and Port som ivaretar et helhetlig ansvar for drift og videreutvikling av selskapets portefølje av booking- og innsjekksløsninger med en spesialisering inn mot frakt. Teamet består av en entusiastisk gruppe med tverrfaglig bakgrunn i tett samarbeid med eksterne internasjonale leverandørteam.

Dine mest sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Rollen vil ha ansvar både for videreutvikling og forvaltning av relevante løsninger innenfor produktteamets brede portefølje av booking og innsjekksløsninger med en spesialiseirng inn mot fraktområdet
 • Tenke helhet og se sammenhenger i porteføljen for fellessystemer i fremtiden
 • Arbeide med internasjonale leverandører for å utarbeide et teknisk og funksjonelt løsningsdesign
 • Deltaker i IT Arkitekturforum ledet av Enterprise Architect
 • Presentere løsninger i form av IT-arkitekturer som inkluderer prosesser, tjenester og systemer
 • Forvalte den tekniske og funksjonelle konfigurasjonen av porteføljen og sørge for at spesifikke løsninger tilfredsstiller krav til kvalitet, sikkerhet, ytelse, brukervennlighet og skalèrbarhet
 • Arbeide med driftsorganisasjonen for å sørge for god og stabil drift
 • Arbeide med forbedringer og dokumentasjon av systemintegrasjon, systemarkitektur, prosessanalyse og behovsanalyse
 • Produsere effektive løsninger – både ny funksjonalitet og feilretting

Vi søker deg som har:

 • Minimum bachelor i informasjonsteknologi eller annen relevant bakgrunn
 • God funksjonell og teknisk forståelse
 • Kjennskap til modernisering og prosess-, informasjons- og tjenestemodellering
 • Du evner å se helheten i løsningene og erfaring med å innhente behov og krav, for deretter å omsette dette til løsninger
 • Erfaring med prosjektarbeid og arbeid i tverrfaglige team
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • Erfaring med agil arbeidsmetodikk er en fordel

Som person er du:

 • Er resultatorientert, initiativrik og flink til å skape resultater sammen med andre
 • Har en positiv, engasjerende og løsningsorientert holdning
 • Byr på deg selv og bidrar aktivt til utvikling av selskapet og dine kollegaer
 • Evner å jobbe selvstendig, men samarbeider også godt med andre
 • Er en fagentusiast som liker å følge med på trender innen fagområdet og dele denne kunnskapen med dine kollegaer

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte oppgaver i et hektisk miljø
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer
 • Lønn etter nærmere avtale og kvalifikasjoner
 • Gode personalordninger
 • Deltagelse i rederiets digitaliseringsarbeid

I Color Line AS er vi opptatt av å ha et godt og inspirerende arbeidsmiljø – både på land og til sjøs. Våre verdier er «Bryr oss – Bygger tillit – Bryter vei», og våre ansatte er vår viktigste ressurs.

Kontaktperson CL: Brage Galtestad, konstituert CIO/konserndirektør IT (m: 900 32 306)

Fullstack utvikler

Det er mange interessante IT-relaterte aktiviteter som pågår og som er planlagt basert på strategien, og de mest sentrale er å bytte ut løsningen som støtter den kommersielle driften om bord på skipene, bytte av frakt-løsningen og digitalisering av maritim drift om bord.

Fullstack utvikler i team CX/Utvikling

CX/Utvikling er et team med godt humør bestående av CX, design, front- og backendutviklere og har ansvar for å skape effektive og engasjerende salgs- og nettløsninger. Teamet designer og utvikler løsninger for både nettsider og bookingløsninger, og er en sentral del av Color Lines satsingsområde.

Vi ser etter en fullstack utvikler. Om du ikke er fullstack enda, er du læringsvillig og har et ønske om å bli det. Du vil få en viktig rolle i utviklingen av Color Lines digitale salgs- og markedsløsninger. Dine arbeidsoppgaver vil være utfordrende og varierte.

Dine mest sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Delta aktivt i spesifisering og utvikling av eksisterende og nye løsninger
 • Bidra i alle deler av utviklingsprosessen fra idé, testing og produksjonssetting av løsninger på colorline.no og øvrige domener
 • Jobbe med Javascript og Vue.js i frontend for å implementere visuelt design. I backend vil du arbeide med Java og Kotlin
 • Videreutvikle colorline.no og øvrige domener

Vi søker deg som har:

 • Teknisk utdannelse på høyskolenivå, med fokus på web-basert programvareutvikling
 • Noen års erfaring med webutvikling
 • Gode kunnskaper i Java og Javascript
 • Erfaring med VueJs. NodeJS, GitHub, Maven, Jenkins, HTML og CSS.
 • Kompetanse rundt Kotlin og DevOps med ønske om å lære mer på fagområdet
 • Kjennskap til smidig metodikk, publiseringssystemer og automatiserte tester
 • Erfaring fra å jobbe med større løsninger og utviklingsteam
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner

Som person er du:

 • Resultatorientert og flink til å skape resultater sammen med andre
 • Du liker å jobbe variert og gjerne med forskjellige type arbeidsoppgaver samtidig
 • Glad i utvikle deg, lærevillig og liker utfordringer
 • Du har en positiv og løsningsorientert holdning
 • Du kan jobbe selvstendig, men samarbeider godt med andre og spør om hjelp dersom du står fast
 • Du liker å bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte oppgaver i et hektisk miljø
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer
 • Lønn etter nærmere avtale og kvalifikasjoner
 • Gode personalordninger
 • Deltagelse i rederiets digitaliseringsarbeid

I Color Line AS er vi opptatt av å ha et godt og inspirerende arbeidsmiljø – både på land og til sjøs. Våre verdier er «Bryr oss – Bygger tillit – Bryter vei», og våre ansatte er vår viktigste ressurs.

Kontaktperson CL: Ola Mørk, Leder CX/Utvikling digitale flater (m: 971 61 514)

DevOps Engineer

Produktteamet Onboard & Distribution er et team med stor takhøyde og åpen dialog. Teamet består av personer med tverrfaglig bakgrunn som er løsningsorienterte, har godt humør, kreative og stor grad av fleksibilitet. Vi ønsker å komme i kontakt med deg!

Det er mange interessante IT-relaterte aktiviteter som pågår og som er planlagt basert på strategien, og de mest sentrale er å bytte ut løsningen som støtter den kommersielle driften om bord på skipene, bytte av frakt-løsningen og digitalisering av maritim drift om bord.

Dine mest sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Bygge og rulle ut releaser ved å planlegge, utvikle og vedlikeholde
 • Arbeide med måter å automatisere og forbedre utviklings- og release prosesser
 • Planlegge, utvikle og vedlikeholde beste praksis for release avhengigheter, observere, skalere for tilgjengelighet på tvers av forskjellige løsninger og plattformer
 • Optimere og etablere CI/CD
 • Løfte og jobbe med test av applikasjonsporteføljen over til container og microservice
 • Jobbe med testautomatisering
 • Kjennskap til enten Azure, AWS eller GCP vil være et pluss

Vi søker deg som har:

 • Minimum bachelor i informasjonsteknologi eller annet relevant fag
 • Noen års erfaring med DevOps-/DevSecOps-prinsipper, spesielt innen automasjon ved bruk av CI/CD metoder/verktøy og smidige prinsipper
 • God kjennskap til teknologiske utviklingen og trendene i markedet som API og AI
 • Dokumenterbar erfaring med test – og testautomatisering
 • Forståelse for retail, logistikk og booking løsninger
 • God forståelse for teknologisk samarbeid på tvers av team
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner

Som person er du:

 • Er resultatorientert og flink til å skape resultater sammen med andre
 • Har en positiv og strukturert holdning, samt er løsningsorientert
 • Fleksibel
 • Har evne og kapasitet til å holde kontroll på flere parallelle aktiviteter
 • Byr på deg selv og bidrar aktivt til utvikling av selskapet og dine kollegaer
 • Evner å jobbe selvstendig, men samarbeider også godt med andre
 • Er en fagentusiast som liker å følge med på trender innen fagområdet og dele denne kunnskapen med dine kollegaer

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte oppgaver i et hektisk miljø
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer
 • Lønn etter nærmere avtale og kvalifikasjoner
 • Gode personalordninger
 • Deltagelse i rederiets digitaliseringsarbeid

I Color Line AS er vi opptatt av å ha et godt og inspirerende arbeidsmiljø – både på land og til sjøs. Våre verdier er «Bryr oss – Bygger tillit – Bryter vei», og våre ansatte er vår viktigste ressurs.

Kontaktperson CL: Lars Schnell, Virksomhetsarkitekt (m: 982 32 832)

Ta kontakt for en uforpliktende samtale! 

Våre konsulenter

Jonas Rambæk
Partner

+ 47 932 42 133
jonas.rambaek@capus.no

Christoffer Røstad
Researcher

+ 47 932 66 003
christoffer.rostad@capus.no

Om arbeidsgiveren

Color Line AS er Norges største og et av Europas ledende cruise- og transportrederier, med rundt 2000 ansatte i fire land. Color Line har en årsomsetning på over NOK 5 milliarder, og frakter årlig om lag 3,8 millioner reisende, 900 000 personbiler og 180 000 fraktenheter til og fra Norge. Rederiet har en flåte på syv skip, og operer fire internasjonale fergelinjer mellom syv havner i Norge, Tyskland, Danmark og Sverige. Color Line skal være en pådriver for bærekraftige løsninger og grønn omstilling.

Color Line – Capus – Systemarkitekter fullstack og DevOps engineer