For å styrke toppledelsen i konsernet, søker vi en faglig sterk kandidat med fokus på ledelse og forretningsutvikling.

Økonomidirektør / CFO

Du er stedfortreder for administrerende direktør og sentral i konsernets fremtidige utvikling.

Stillingen vil i stor grad innebære overordnet ledelse, støtte ledelsen i forretningsenhetene i strategisk og operativ utvikling av enhetene. Du vil få ansvaret for analyse og utarbeidelse av nøkkeltall og rapporter. Stillingen vil også være sentral i strategiske prosesser og i videreutvikling av virksomhetene, herunder oppkjøp og integrering av datterselskaper.

Du vil få lederansvaret for ca 10 medarbeidere, og overordnet ansvar for staben på 17 medarbeidere.

Sentrale oppgaver vil være:

 • Overordnet ansvar for alt som naturlig hører inn under økonomi/finansområdet
 • Sikre at konsernet har tilstrekkelig økonomisk informasjon slik at de kan ta strategisk riktige beslutninger.
 • Proaktiv og kontinuerlig analyse av virksomhetens ulike forretningsområder, i nært samspill med ledelsen i forretningsenhetene
 • Lede strategiarbeidet og budsjettprosessene i konsernet
 • Stabssjef med ansvar for administrative forhold i konsernet
 • Forvaltning av de enkelte juridiske enheter, styreadministrasjon, formaltprosesser og krav til styrer og generalforsamlinger i konsernet
 • Overordnet ansvar for eiendom og bygningsmassen i konsernet

Ønsket bakgrunn:

 • Siviløkonom eller annen høyskole- /universitetsutdannelse innen økonomi/finans.
 • Dokumenterte resultater fra en sentral rolle innen økonomistyring fra et større konsern.
 • Erfaring fra strategiarbeid, god driftsforståelse og fremtredende resultatfokus.

Personlige egenskaper:

 • Gode analytiske evner.
 • En motiverende leder og lagspiller som får mennesker med seg.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig, norsk og engelsk.
 • Relasjons- og nettverksbygger.
 • Forretnings- og resultatorientert.
 • Initiativrik og selvdreven med fokus både på helheten og detaljer.
 • Du er trygg på deg selv og har høy integritet.

Arbeidssted er vårt hovedkontor i Markveien på Sortland.

For ytterligere informasjon kontakt Rune Frøyslie i De4 Search & Consulting på telefon 402 82 150

Søknadsfrist er 10. januar 2021, vi oppfordrer kandidater til å søke og vi behandler søknader fortløpende.

Søknadsfrist

10.01.2021

Arbeidssted

Sortland

Stilling

Økonomidirektør/CFO

Heltid/deltid

Heltid

Kontaktinfo

Rune Frøyslie
De4 Search & Consulting
Telefon 402 82 150

Kronsteingruppen (tidligere SE-gruppen) er den største leverandøren av entreprenørtjenester og byggevarer i Midtre Hålogaland, og har en forventet omsetning på 750 millioner i 2020. Konsernet eier 4 XL-BYGG butikker, 5 entreprenørselskaper, diverse eiendomsselskaper og planlegger nå oppstart av en elementfabrikk.  

Kronsteingruppen er et lokaleid konsern med 240 ansatte. Hovedkontoret ligger på Sortland, med datterselskaper i Harstad, Hadsel, Kvæfjord og Evenskjer.  

De4 – Kronsteingruppen – Økonomidirektør/CFO