Vil du være med å utvikle et av Nordens største sjømatkonsern?

Til vårt hovedkontor i vakre Lofoten søker vi nå

Økonomidirektør NorgeRegnskapssjef NorgeBusiness Controller Insula Produksjon

ØKONOMIDIREKTØR NORGE

Forretningsorientert og kommersielt anlagt med solid fagtyngde

Insula Norges Økonomidirektør har det overordnede ansvaret for økonomi- og administrasjonsfunksjon for Insulas forretningsområder i Norge, og vil være sentral i ledelsen av Insula Norge.

Du vil ha fokus på å sikre løpende oppfølging av virksomhetsområdets resultater iht strategier og målsettinger, og er en nøkkelressurs i dialog med virksomhetene, og mot konsern.

Økonomidirektør har det overordnede ansvar for controller-funksjonen. Du vil bistå med operativ controllerbistand samt deltakelse i financial- og business reviews. Rollen har ansvaret for business-case/prosjektbudsjettering og risikoanalyser, finansiell og forretningsmessig rådgivning overfor de norske virksomhetslederne, og for å sikre høy kvalitet i finansielle beslutningsunderlag.

Du er sentral i lederstøtte, og deltakelse i ledergruppen med særskilt ansvar for lønnsomhetsdiskusjoner. Du skal være en pådriver i arbeidet med å skape transparente tallsett for sammenligning av nøkkeltall, og bidrar til benchmarking og «best practice» orientering.

Kvalifikasjoner

 • Relevant økonomiutdanning på mastergrad-nivå
 • Solid faglig erfaringsbakgrunn, fra tilsvarende rolle, rådgivning eller finans
 • Relevant ledererfaring og gode lederegenskaper
 • Evne til å se økonomifunksjonen i et samlet forretningsmessig perspektiv, god forretningsforståelse og kommersielt mind-set
 • Drives av forbedringsorientering og leveranser iht fastlagte strategier og mål
 • Strategisk, strukturert og målrettet
 • Lagspiller med gode samarbeidsevner, som motiveres av å nå mål sammen med andre

Insula har definert – NÆR, MODIG og ENGASJERT – som våre kjerneverdier. Det er viktig at du identifiserer deg med disse verdiene.

For nærmere informasjon om stillingen ta kontakt med vår rådgiver Rune Frøyslie, tel 402 82150. Henvendelser behandles med diskresjon.

Søknadsfrist er 10. mai 2021.

Vi behandler søknader fortløpende og oppfordrer kandidater til å melde sin interesse raskt.

REGNSKAPSSJEF NORGE

Faglig solid og motivasjon til å lede

Som regnskapssjef vil du ha faglig ansvar for konsernets selskaper i Norge samt overordnet ansvar for å lede og videreutvikle avdelingen. Stillingen innebærer ansvar for å planlegge og sikre gjennomføring av regnskapsproduksjon og regnskapsavslutning på en effektiv og forsvarlig måte, i tråd med relevant lovgivning. Du er vår fagtyngde på området, og sammen med ditt dedikerte team følger du opp de norske datterselskapene i regnskapsfaglige spørsmål. Vi leter etter en engasjert fagperson som gjennom involvering og handlekraft videreutvikler kompetanse, leveransekvalitet og samarbeid hos sine medarbeidere.

Stillingen rapporterer til Økonomidirektør Norge.

Hovedoppgaver

 • Ansvar for at regnskapene løpende blir bokført korrekt, etter gjeldende regelverk (NGAAP)
 • Ledelse og personalansvar for regnskapsavdeling
 • Dokumentere, videreutvikle, effektivisere og automatisere prosesser og rutiner innenfor regnskap med fokus på god internkontroll
 • Ansvar for gjennomføring av endrings- og forbedringsprosjekter innenfor regnskapsområdet, herunder implementering av selskapets nye ERP system (M3)
 • Selskapsrapportering og årsavslutning
 • Bidra i utvikling og gjennomføring av budsjettprosessen, herunder løpende prognoseprosesser
 • Oppfølging og videreutvikling av kvaliteten i de løpende regnskapsestimatene
 • Lederstøtte og rådgivning innenfor regnskaps- og avgiftsspørsmål

Kvalifikasjoner

 • Relevant økonomiutdanning på mastergrad-nivå
 • Minimum 5 års relevant erfaring
 • Solid faglig kompetansenivå
 • Erfaring med ERP-systemer, Excel-kunnskaper og generelt god IT-kompetanse.
 • Motivasjon for å lede faglig kompetente medarbeidere
 • Strukturert, nøyaktig og liker å planlegge. Tar ansvar, initiativ og er selvdreven
 • Lagspiller med sterke samarbeidsegenskaper, påvirkning- og innflytelsesevne
 • Kan utfordre eksisterende prosesser og ser kontinuerlig etter forbedringsmuligheter
 • Høy faglig integritet, med høy interesse for regnskapsfaget

Insula har definert – NÆR, MODIG og ENGASJERT – som våre kjerneverdier. Det er viktig at du identifiserer deg med disse verdiene.

For nærmere informasjon om stillingen ta kontakt med vår rådgiver Rune Frøyslie, tel 402 82150. Henvendelser behandles med diskresjon.

Søknadsfrist er 10. mai 2021. Vi behandler søknader fortløpende og oppfordrer kandidater til å melde sin interesse raskt.

BUSINESS CONTROLLER

Solid økonomiforståelse, analytisk og «business intelligent»

Som Business Controller er du en sentral ressurs i selskapet, og vil ha et overordnet ansvar for økonomisk analyse, rapportering og oppfølging av Insula Produksjon avdeling Leknes.

Du er proaktiv og utfordrer organisasjonen konstruktivt. Du evner å kommunisere komplekse problemstillinger på en god og forståelig måte, og motiveres av analyse og ønsket om å videreutvikle selskapet! Den rette kandidaten er positiv, omgjengelig og samarbeider godt med sine kollegaer.

Vår Business Controller rapporterer til Daglig leder Insula Produksjon Leknes, og vil inngå i ledergruppen Insula Produksjon avdeling Leknes. Du vil fungere som daglig leders nærmeste rådgiver vedrørende optimalisering og forbedring av driften med overordnet mål om å sikre og øke lønnsomheten i bedriften.

Hovedoppgaver

 • Ansvarlig for utarbeidelse, kvalitetssikring og rapportering av økonomiske resultater
 • Ansvarlig for at virksomhetens produktkalkyler er oppdaterte
 • Sikre god forståelse for økonomi- og risikostyring hos resultatansvarlige, og bidra aktivt i prosesser knyttet til kontinuerlig forbedring av vår lønnsomhet
 • Bistå som rådgiver og sparringspartner med analyser og beslutningsgrunnlag for lederteam, styre og eiere
 • Styre kapitalbruk (capex) iht strategi, oppfølging av investeringer
 • Ansvarlig for analyse og optimalisering av arbeidskapital og likviditet
 • Utarbeide underlag til styremøter, ledermøter, forhandlinger mv.
 • Være pådriver i arbeidet med å skape transparente tallsett for sammenligning av KPIer/nøkkeltall, og bidra til benchmarking og «best practice» orientering

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning innen økonomi på mastergrad-nivå
 • Minimum 2-3 års erfaring fra lignende roller, også nyutdannede kandidater med relevant erfaring oppfordres til å søke
 • Meget solide Excel-kunnskaper og generelt god IT/systemkompetanse, gjerne kjennskap til ERP- og BI-systemer
 • Analytisk, nøyaktig og strukturert
 • Du «tør» å si fra, og utfordrer i dialog med nærmeste leder og dine omgivelser
 • Stor arbeidskapasitet med evne til å prioritere arbeidsoppgavene.
 • Du er en lagspiller med gode samarbeidsegenskaper, påvirkning- og innflytelsesevne
 • Du er ikke redd for å utfordre eksisterende prosesser og ser kontinuerlig etter forbedringsmuligheter

Insula har definert – NÆR, MODIG og ENGASJERT – som våre kjerneverdier. Det er viktig at du identifiserer deg med disse verdiene.

For nærmere informasjon om stillingen ta kontakt med vår rådgiver Rune Frøyslie, tel 402 82150. Henvendelser behandles med diskresjon.

Søknadsfrist er 10. mai 2021. Vi behandler søknader fortløpende og oppfordrer kandidater til å melde sin interesse raskt.

Insula Produksjon AS er et produksjonsselskap med lange og gode tradisjoner for å foredle høykvalitets sjømat fra råstoff til spiseklare produkter fra våre fabrikker i Bergen og på Leknes i Lofoten. Vårt mål er å lage gode og sunne fiskeretter som kundene elsker, og hele tiden utvikle oss slik at vi frister et stadig større publikum. I dagens produktportefølje finner du røkt laks og ørret, farseprodukter som fiskekaker og burgere, fiskeboller, fiskepudding og fiskegrateng.

Insula Produksjon AS selger sjømat  hovedsakelig til det norske dagligvare- og storhusholdningsmarkedet gjennom Insulas salgsselskap Sjøfrisk AS og Lofotprodukt AS. Virksomheten drives i moderne lokaler på Leknes i Lofoten og i Bergen. Ved vår fabrikk på Leknes arbeider det ca 100 dyktige og dedikerte ansatte, og vår styrke er entrepenørkultur, god kundeservice og fagkunnskap i alle ledd. Vi er fremst i klassen når det gjelder å ta i bruk ny teknologi som forbedrer produksjonseffektiviteten og kvaliteten på våre produkter.

Insula Produksjon AS inngår i det nordiske sjømatkonsernet Insula AS, som med sine 20 selskap har over 1100 ansatte. I 2020 omsatte konsernet for NOK 5,5 mrd. For mer informasjon, se: www.insula.no

INSULA er et nordisk sjømatkonsern med hovedfokus på utvikling, foredling og salg av fisk og sjømatprodukter. Vår strategi er å være en komplett tilbyder av sjømat til dagligvare- og storhusholdningsmarkedet, med Norden som vårt hjemmemarked.

Konsernet ble etablert i 2015. Fra vårt hovedkontor på Leknes i Lofoten, Norge, ledes en rekke sterke og tradisjonsrike sjømatbedrifter som alle har som mål å produsere og levere den beste sjømaten til kvalitetsbevisste forbrukere verden over.

Vår bedriftsportefølje består av en rekke sjømatbedrifter i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island, og totalt sysselsetter konsernet rundt 1100 dyktige og dedikerte ansatte. Sammen representerer vi solid, tverrfaglig kompetanse tilknyttet foredling og salg av sjømat fra hav til bord, og et felles mål om å bidra til økt sjømatkonsum for en sunnere og mer bærekraftig verden.

I 2020 omsatte konsernet for NOK 5,5 mrd. For mer informasjon se www.insula.no

Insula AS

En bedre verden gjennom kjærlighet til sjømat

Insula – Økonomidirektør – Business controller – Regnskapssjef