Til konsernet Elektro AS i Bodø søkes:

ØKONOMIDIREKTØR

Økonomidirektøren skal lede og utvikle økonomifunksjonen i konsernet og har det overordnende ansvar for: 

  • Økonomistyring og rapportering
  • Finansiering og likviditetsstyring 
  • Budsjett og prognose
  • Regnskap
  • Analyser
  • Oppkjøp og selskapsdannelser

Økonomidirektøren har lederansvaret for økonomiavdelingens 11 medarbeidere, herunder regnskap, lønn og controlling. Økonomidirektøren gir også støtte til ledelsen i datterselskaper ift. økonomistyring.

Økonomidirektøren rapporterer til administrerende direktør og inngår i konsernets ledergruppe med medansvar for utforming og gjennomføring av bedriftens overordnede strategier. Økonomidirektøren deltar i styremøter i konsernet, og har styreverv i noen av datterbedriftene.

Ønskede egenskaper: 

Vi søker en selvstendig, engasjert og gjennomføringsorientert person som trives med utviklings- og forbedringsarbeid. Du bør ha analytiske egenskaper, være forretningsorientert og evne å både se helhet og detaljer i et strategisk perspektiv. Som økonomidirektør vil du være en viktig samtalepartner for ledelsen. Vi vil vektlegge gode lederegenskaper og evne til samarbeid.

Vi ønsker at du har høyere utdanning, gjerne siviløkonom eller tilsvarende. Videre bør du ha relevant erfaring fra økonomistyring og evt. markedsanalyser, fortrinnsvis fra konsern. Det er en fordel at du har ledererfaring, og erfaring fra oppkjøp og selskapsdannelser. 

For stillingen gjelder:

Vi kan tilby spennende, utviklende og utfordrende lederstilling i et moderne, fremtidsrettet og solid konsern.  Selskapet har meget kompetente medarbeidere og godt arbeidsmiljø.  

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser samt gode pensjons-, forsikrings- og velferdsordninger.

Kontorsted er Bodø. Selskapet har mange datterselskaper og avdelinger, og reiseaktivitet må derfor påregnes.

Henvendelser og søknad

For informasjon om stillingene, kontakt:

  • Harriet A. Havdal, Essensi AS, m: 477 53 589
  • Einar Jørgensen, adm. direktør, Elektro AS, m: 916 36 782

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknadsfrist: 28. november 2021.

Vi ber om at vårt elektroniske søknadsskjema benyttes, du finner det på essensi.no

Sjekk gjerne ut www.elektro.no for ytterligere informasjon om konsernet Elektro AS.

Om Elektro AS

Konsernet Elektro AS ble etablert i 1946, og er en av landets største privateide tekniske entreprenører med ca. 700 medarbeidere innen alle fagområder av elektro- og VVS-faget.

Elektro-konsernet har hatt en god vekst de siste 10 år, og består nå av 15 datterselskaper lokalisert fra Vesterålen i nord til Trøndelag i sør. Det forventes en omsetning i konsernet i år på over 900 mill. kr. I tillegg har konsernet flere eiendomsselskap og er engasjert i eiendomsutvikling.

Økonomidirektør – Elektro AS – Essensi