Vil du jobbe i en etat med et viktig samfunnsoppdrag?

Jurist - rådgiver/seniorrådgiver

Om stillingen

Seksjon for progresjon, tilbakeføring og sikkerhet har blant annet fagansvar for sikkerheten under straffegjennomføringen, samt for tilbakeføring og utvikling av straffegjennomføringsforløp, herunder utvikling av straffegjennomføringsloven og underliggende regelverk. 

Seksjonen er en del av avdeling for forebygging, tilbakeføring og sikkerhet som har et helhetlig fagansvar for straff, varetekt og det rettslige rammeverket. Avdelingen består av tre seksjoner: seksjon for internasjonalt arbeid, seksjon for straffegjennomføringsrett og seksjon progresjon, tilbakeføring og sikkerhet. 

Som jurist ved seksjonen vil du få et betydelig ansvar, herunder delt ansvar for å forvalte seksjonens regelverksportefølje. Du kan forvente deg spennende og varierte arbeidsoppgaver knyttet til regelverksutvikling. I dette ligger blant annet utarbeidelse av regelverk, samt å sikre etterlevelse av eksisterende regelverk på området, herunder både nasjonalt og internasjonalt regelverk. Det er en fordel om du har erfaring fra og interesse for arbeid med internasjonale menneskerettigheter.

Dine viktigste oppgaver

 • Forvaltning av seksjonens regelverksportefølje 
 • Utarbeidelse og utvikling av regelverk, herunder utarbeidelse og revidering av retningslinjer og rundskriv på fagområdet
 • Sikre etterlevelse av gjeldende regelverk
 • Spille inn behov for og forslag til lov- og forskriftsendringer til Justis- og beredskapsdepartementet
 • Deltakelse på konferanser og opplæring av underliggende etat 

Utdanning og erfaring

 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitskap
 • Minimum 3 års relevant erfaring, for stilling som seniorrådgiver kreves minimum 5 års relevant erfaring
 • Svært gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode muntlige og skriftlige engelskkunnskaper

Vi ser for oss at du

 • Er lærevillig 
 • Er selvstendig, dedikert, effektiv og løsningsorientert 
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • Er beslutningsdyktig og med god gjennomføringsevne
 • Er analytisk, -med evne til å tenke helhetlig og tverrfaglig
 • Erfaring fra eller kjennskap til Kriminalomsorgen og/eller andre deler av straffesakskjeden er en fordel 
 • Erfaring fra arbeid med internasjonale menneskerettigheter er en fordel

Vi tilbyr

 • Meningsfulle og utfordrende oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • Gode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Kantineordning, gode treningsmuligheter og parkering
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver fra kr 507 600 – 776 900 pr. år, avhengig av ansiennitet/kvalifikasjoner, det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Kriminalomsorgen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv for å kunne bidra til en enda bedre oppgaveløsning.

Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her.

Vi gjør oppmerksom på at det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Cecilie Ødegaard 928 23 352 eller Kathrine Granheim 932 61 004.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på 75 54 22 20.

Om kriminalomsorgen

Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Målet vårt er at den domfelte etter soning skal velge å leve et kriminalitetsfritt liv. Vår visjon er «Straff som endrer» og våre verdier er: trygghet, åpenhet og nytenking som er førende for vår atferd og som organisasjon. Les mer om vår virksomhetsstrategi her. Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler og friomsorgskontor.

KDI holder til i lyse og trivelige lokaler i Kriminalomsorgens hus i Lillestrøm, og har også en lokasjon i Horten. KDI ledes av en direktør og er organisert med tre avdelinger og to staber: Avdeling for straffegjennomføring, Avdeling for forebygging, tilbakeføring og sikkerhet, Avdeling for organisasjon, HR og ressurser, Stab for kommunikasjon og samfunnskontakt og Stab for strategi og analyse. 

Søknadsfrist

5. oktober 2021

Kommune

Lillestrøm

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Lillestrøm

Jurist – rådgiver/seniorrådgiver – Kriminalomsorgsdirektoratet -Jobbnorge – ID211774