Rådgiver IT-anskaffelser

Om stillingen

Norges domstoler er inne i et omfattende digitaliseringsløp. Avdeling for Informasjon og Teknologi (IT) i Domstoladministrasjonen har en sentral rolle i dette arbeidet , ved at vi anskaffer og leverer IT- tjenester og -utstyr til domstolene. Mye av dette kjøpes i markedet, og avtaleporteføljen vår vokser sterkt.

Stillingen er nyopprettet, og et ledd i å styrke arbeidet med anskaffelser og følge opp avtalte forpliktelser. Stillingen inngår i et anskaffelsesfaglig team og innebærer gode muligheter til faglig utvikling. Arbeidsoppgavene er varierte og innebærer utstrakt samarbeid med kolleger på IT-området, men også med kolleger på andre fagfelt som blant annet juss, økonomi og HR. Målet er at den som tilsettes skal bli en verdifull rådgiver i spørsmål om anskaffelser og avtaleoppfølging.

Virksomheten vår er i kontinuerlig endring, noe som også kan påvirke dine oppgaver og arbeidshverdag.

Om deg

Du har høyere utdanning og erfaring med anskaffelser innen IT. Du bør ha kjennskap til regelverket for offentlige anskaffelser og til avtaler om tjenestekjøp.

Du er rask og ivrig i arbeidet, setter pris på varierte arbeidsoppgaver og har lyst til å utvikle deg videre. Du samarbeider godt med andre, også med kolleger på andre fagområder enn ditt eget. Du evner å bygge relasjoner og bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Du har god merkantil forståelse, og kommuniserer godt både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr

Vi tilbyr en spennende jobb for en av de viktigste samfunnsaktørene i det norske demokratiet. Du vil få oppgaver som gir deg faglige utfordringer, og anledning til å delta i utviklingen av domstolene.

Du vil samarbeide tett med kollegaer fra andre fagmiljø i DA og i domstolene. Vi er opptatt av at du utvikler kompetansen din, og legger til rette for det. DA holder til i fine lokaler i Trondheim sentrum, har et godt arbeidsmiljø og en flott kantine med takterrasse for de beste dagene.

Vi arbeider hardt og fokusert, men har også fleksible ordninger for fri, avspasering og bruk av hjemmekontor. Vi kan også tilby trening i arbeidstiden.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorkonsulent (kode 1363) eller rådgiver (kode 1434) avhengig av din utdanning og erfaring. Fra lønna trekkes 2 % til landets beste pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved henvendelse til seniorrådgiver Arve Hamar på tlf.: 951 18 916/e-post arve.hamar@domstol.no eller til avdelingsdirektør Olav Berg Aasen på tlf: 951 14 254/e-post olav.aasen@domstol.no

Om oss

Norge har 49 domstoler med om lag 2000 medarbeidere. Domstolene er samfunnets viktigste konfliktløser, og er avhengig av tillit. Det innebærer at virksomheten må innfri samfunnets krav og forventninger.

Domstoladministrasjonen (DA) skal medvirke til at domstolene blir best mulig i stand til å løse oppgavene sine. Det betyr blant annet å legge til rette for en forsvarlig og effektiv gjennomføring av rettssaker. DA har både en styrings- og støttefunksjon, en rettspolitisk og en utviklingsrolle overfor domstolene.

DA holder til i Trondheim, og arbeidsspråket vårt er norsk. Virksomheten er organisert i fem avdelinger, med om lag 130 medarbeidere.

DA legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Det er en forutsetning at du kan være fysisk til stede og tilgjengelig for virksomheten på daglig basis.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i søknadsportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Les mer om dette på denne linken:

https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet i kunngjøringen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillingen behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Du kan lese vår personvernerklæring på www.domstol.no. Her finner du også generell informasjon om domstolene og DA.

Vi utarbeider offentlig søkerliste. Det henvises i denne sammenheng til offentlighetslova § 25, andre ledd, vedrørende muligheten for å bli unntatt fra søkerlista.

Søknadsfrist

17. oktober 2021

Kommune

Trondheim

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Dronningens gate 2, Trondheim

Domstoladministrasjonen – Rådgiver IT-anskaffelser – ID211813 – Jobbnorge