Seniorrådgjevar

Eining for strategisk innkjøp søkjer ein erfaren jurist som kan leie og kvalitetssikre store og komplekse innkjøpsprosjekt.

Arbeidsoppgåver

Eining for strategisk innkjøp søkjer ein erfaren jurist som kan leie og kvalitetssikre store og komplekse innkjøpsprosjekt.

Vidare å ha ansvar for å rettleie og gi fagleg støtte til kollegaer på både eiga eining og andre einingar i fylkeskommunen. Typisk arbeidsoppgåver er å:

 • organisere og leie brukargrupper
 • utarbeide konkurransegrunnlag og kontraktsforslag
 • analysere tilbod
 • gjennomføre avtaleforhandlingar
 • dokumentere tilrådd løysing
 • ferdigstille kontraktar og følgje opp desse
Kvalifikasjonar
 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitskap
 • Minimum 5 års arbeidserfaring frå offentlege innkjøp
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne
Personlege eigenskapar
 • Analytisk
 • Strategiske
 • Høg etisk standard
 • Evne til å sjå heilskap og samanhengar
Vi tilbyr

Hjå Vestland fylkeskommune kjem du til eit stimulerande arbeidsmiljø som byr på faglege utfordringar.

Som seniorrådgivar vil du ha moglegheita til å påverka og utvikle innkjøpsfunksjonen.

Du får ein fleksibel arbeidsgjevar og gode arbeidstidsordningar.

Stillinga vert løna etter avtale og i samsvar med vanlege fylkeskommunale vilkår og med gode forsikrings- og pensjonsordningar. 

Andre opplysningar:

Alle nytilsetjingar i Vestland fylkeskommune vert gjort med ei prøvetid på 6 månader.

Administrasjonsmålet er nynorsk og opplæring vert gitt om nødvendig. 

Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkaren bli offentleggjort sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkarliste vil du alltid bli varsla før søkarlista vert offentleggjort.  

Rådgjevar

Eining for strategisk innkjøp søkjer ein jurist, eventuelt økonom, som kan leie og kvalitetssikre innkjøpsprosjekt.

Arbeidsoppgåver

Eining for strategisk innkjøp søkjer ein rådgjevar som kan leie og kvalitetssikre innkjøpsprosjekt.

Typiske arbeidsoppgåver er å:

 • organisere og leie brukargrupper
 • utarbeide konkurransegrunnlag og kontraktsforslag
 • analysere tilbod
 • gjennomføre avtaleforhandlingar
 • dokumentere tilrådd løysing
 • ferdigstille kontraktar og følgje opp desse

 

Kvalifikasjonar

Krav

 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitskap. Vi vil også vurdere master i andre fag, men krev då arbeidserfaring frå offentlege innkjøp.
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne.

 

Ønska

 • Arbeidserfaring med offentlege innkjøp og prosjektleiing.

 

Personlege eigenskapar
 • Analytisk
 • Strategisk
 • Sjølvstendig
 • Evne til å sjå heilskap og samanhengar

 

Vi tilbyr

Hjå Vestland fylkeskommune kjem du til eit stimulerande arbeidsmiljø som byr på faglege utfordringar.

Du får ein fleksibel arbeidsgjevar og gode arbeidstidsordningar.

Stillinga vert løna etter avtale og i samsvar med vanlege fylkeskommunale vilkår og med gode forsikrings- og pensjonsordningar. 

 

Andre opplysningar

Alle nytilsetjingar i Vestland fylkeskommune vert gjort med ei prøvetid på 6 månader.

Administrasjonsmålet er nynorsk og opplæring vert gitt om nødvendig. 

Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkaren bli offentleggjort sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkarliste. Om du har bedt om unntak frå offentleg søkarliste vil du alltid bli varsla før søkarlista vert offentleggjort. 

Seksjonen har ansvar for samordning, oppfølging og utvikling av innkjøpsområdet i fylkeskommunen. I tillegg har vi ansvar for tilrettelegging og bruk av IKT-verktøy i samband med innkjøpsverksemda.

Vi er 17 medarbeidarar og er organiserte i ei eining for operativt innkjøp, ei for strategisk innkjøp og ei for administrativ drift og utvikling. 12 av medarbeidarane har kontorplass i Bergen og 5 har kontorplass i Leikanger.

Eining for strategisk innkjøp har 8 medarbeidarar og arbeider primært med å etablere og administrere rammeavtalar. Eininga gjennomfører òg større enkeltkjøp der beløpet er over 1,3 mill. kr. Andre sentrale oppgåver er rådgjeving og leverandørutvikling.

Eining for operativt innkjøp har 4 medarbeidarar og gjennomfører kjøp under 1,3 mill. kr. og har ansvar for at alle varekjøp i sentraladministrasjon vert registrerte i Visma e-handel. 

Eining for administrativ drift og utvikling har 4 medarbeidarar og organiserer innkjøpsfunksjonen. Tilrettelegging og bruk av IKT-baserte innkjøpsverktøy er eit satsingsområde. Å følgje opp leverandørar, utvikle controllerfunksjonen og auka samfunnskontakt er òg sentrale oppgåver.   

Vestland fylkeskommune – Seniorrådgiver og rådgiver – Eining for strategisk innkjøp