Har du lyst til å jobbe opp mot noen av Norges mest spennende næringer?

Jurist med interesse for fiskeri- og havbruksnæringen og offentlig forvaltning

Om stillingen

Region Midt dekker fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag. Regionen har en stor og variert fiskeflåte og står for rundt 1/3 av norsk fiskeeksport. Region Midt har omtrent samme andel av all akvakulturproduksjon i Norge.

De marine næringene er i vekst og utvikling. Dette stiller store krav til Fiskeridirektoratet som forvalter og premissleverandør for næringer som stadig får en viktigere samfunnsøkonomisk betydning.

Regionen har i underkant av 40 ansatte fordelt på Stab og tre seksjonersom jobber med havbruk, ressurskontroll og forvaltning. Regionkontoret er i Ålesund og vi har i tillegg kontorsteder i Kristiansund, Rørvik og Trondheim. Vi har ledig fast stilling som jurist, med kontorsted i Trondheim.

I region Midt er jurister som jobber med reaksjoner plassert i Stab under regiondirektøren.

Arbeidsoppgavene som ligger til stillingen vil være å, sammen med seksjonssjefene, ha ansvaret for vurdering av reaksjoner, å skrive reaksjoner (anmeldelser, vedtak om overtredelsesgebyr, veiledninger o.l), kvalitetssikring av reaksjoner og enkelte typer vedtak, samt interne juridiske avklaringer.

Juristene i Stab skal også bidra i form av å være med på arbeidet med å lage gode rutiner/prosedyrer, maler, intern opplæring o.l., slik at vi får bedre forutsetninger for likebehandling og kvalitet.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling og oppfølging av saker innenfor fiskeri- og havbruksforvaltning, ressurskontroll og havbrukstilsyn
 • Juridisk bidrag og støtte i forbindelse med det operative kontroll- og tilsynsarbeidet
 • Håndtere reaksjoner ved overtredelser knyttet til fiskeri- og akvakulturregelverket
 • Juridisk-faglig oppfølging og veiledning inkludert juridisk kvalitetskontroll og likebehandlingsproblematikk
 • Andre oppgaver kan også påregnes, avhengig av kompetanse og interesse
 • Endel reiseaktivitet må påregnes

Kvalifikasjonskrav

 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap. Fordypning innenfor relevante rettsområder, for eksempel fiskeri- og/eller havbruksregelverket, er ønskelig.
 • Svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Relevant erfaring fra forvaltning og kontrollarbeid er ønskelig, eksempelvis erfaring fra områdene fiskeri- og/eller havbruk, erfaring fra politiet, arbeid med administrative sanksjoner eller lignende.

Personlige egenskaper

 • Være strukturert og løsningsorientert
 • Evne til å raskt sette seg inn i nye problemstillinger
 • Interesse for problemstillinger i grenselandet mellom jus og kontroll og tilsyn
 • Gode samarbeidsevner og trives med å samarbeide med kollegaer som har en annen geografisk lokalisering
 • Er effektiv og har høy arbeidskapasitet
 • Må kunne arbeide selvstendig, samtidig som at man aktivt deltar i fagmiljøet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Faglige og samfunnsmessige interessante arbeidsoppgaver
 • Gode kollegaer og godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Stillingen lyses ut som rådgiver, og er lønnet i intervallet brutto kr 500.000,- – kr 620.000,-  per år avhengig av utdanning og tidligere praksis. Innplassering som seniorrådgiver og høyere avlønning kan vurderes for særlig egnede kandidater
 • God pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • Trim i arbeidstiden (1 time i uken)

Spørsmål om stillingen

Kan rettes til:

 • Regiondirektør
  Ståle Hansen,
  tlf. 469 08 251
 • Seniorrådgiver
  Maren Sofie Aasen,
  tlf. 975 10 765

Om oss

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har om lag 420 ansatte, noe over halvparten arbeider i de fem regionene og resten ved hovedkontoret i Bergen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I Fiskeridirektoratet er det et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og enkelte mangler i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordres derfor om å søke.

Fiskeridirektoratet benytter seg av Semac bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Søknadsfrist

20. mars 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Trondheim

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Fiskerikontoret i Trondheim

Jurist Fiskeridirektoratets overvåkingssenter – Jobbnorge