Har du lyst til å jobbe opp mot en av Norges mest spennende næringer?

Fiskeridirektoratet søker initiativrik og nysgjerrig jurist

Om stillingen

Nå trenger vi flere med på laget!

Tilsynsutviklingsseksjonen ved kyst- og havbruksavdelingen har ansvaret for utvikling og koordinering av akvakulturtilsynet. Viktige oppgaver for seksjonen er å sikre at tilsynet er risikobasert og gjennomføres på en effektiv og forsvarlig måte. Vi har derfor ansvaret for utvikling av digitale tilsynsverktøy, opplæring av tilsynsmedarbeidere, samt utvikling av regelverk og veiledning knyttet til internkontroll og styringssystemer.

Akvakulturnæringen har utviklet seg til en av Norges største og viktigste næringer. Fiskeridirektoratets har derfor i de siste årene tilsatt mange nye medarbeidere med høy og variert kompetanse som sammen arbeider med ulike utfordringer og muligheter tilknyttet denne næringen. Hos oss er du med på å utvikle forvaltningen, du får nye utfordringer og gode muligheter for faglig utvikling og læring på ulike områder. Arbeidsmiljøet vårt kjennetegnes av kollegialt samarbeid med god takhøyde mellom dynamiske og offensive medarbeidere med store ambisjoner og høy gjennomføringsevne for oppgavene de har ansvaret for.

Arbeidsoppgaver

 • juridisk bistand ved utforming av digitale verktøy og informasjonsforvaltning.
 • utarbeiding kampanjemateriell og delta ved gjennomføringen av tilsynssatsninger.
 • bidra til å videreutvikle tilsynsmetodikk.
 • utforming av digitaliseringsvennlig og effektivt regelverk.
 • dialog og veiledning for Fiskeridirektoratets regioner.
 • kontakt med næringsaktører, forskningsinstitusjoner og andre myndigheter.

Kvalifikasjonskrav

 • krav om master i rettsvitenskap eller cand. jur. Nyutdannede kan også søke.
 • relevant arbeidserfaring vil bli tillagt vekt.
 • relevant tilleggskompetanse, gjerne fra andre fagdisipliner, vil bli tillagt vekt.
 • krav om gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig. Dokumentert evne til å utforme tekst i sjangre som er relevante i offentlig forvaltning, herunder utredning, drøfting og regelverksutforming.

Personlige egenskaper

 • har høy faglig integritet.
 • søker kunnskap, er lydhør og nysgjerrig.
 • har gode samarbeids- og formidlingsevner, også i flerfaglige sammenhenger. 
 • er selvstendig, kreativ og initiativrik.
 • arbeider analytisk og systematisk.

Vi tilbyr

 • utfordrende oppgaver i et fagfelt og et arbeidsfellesskap i stadig utvikling.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • fleksibel arbeidstidsordning.
 • lønn kr. 500.000,- til kr. 700.000,- avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. 

Spørsmål om stillingen

Ta gjerne kontakt for en hyggelig prat og mer informasjon om stillingen med fungerende seksjonssjef Knut Lervåg, telefon: 415 28 811

Om oss

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har om lag 420 ansatte, noe over halvparten arbeider i de fem regionene og resten ved hovedkontoret i Bergen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I Fiskeridirektoratet er det et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og enkelte mangler i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordres derfor om å søke.

Fiskeridirektoratet benytter seg av Semac bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Søknadsfrist

5. september 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Bergen

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Strandgaten 229

Jurist – Fiskeridirektoratet – Jobbnorge ID 210308