Avdelingskoordinator i miljøgiftavdelingen

rådgiver/seniorrådgiver

Om stillingen

Vi søker deg som samarbeider godt med andre og som inspireres av å ha en bred kontaktflate internt i Miljødirektoratet.  Du har godt humør, er servicorientert, strukturert og leverer til tiden. Du er god til å planlegge og selv styre oppgavene innenfor de rammene som er gitt. Du har en utdanning og/eller erfaring som gir deg kunnskap om administrative prosesser, ledelse og hvordan du kan yte service til det beste for avdelingen.

Miljøgiftavdelingen har hovedansvaret for direktoratets arbeid på avfalls- og kjemikalieområdet, nasjonalt, i EU og globalt. Vi har viktige oppgaver selv og koordinerer også direktoratets arbeid på sirkulær økonomi. Utvikling og implementering av regelverk er en viktig del av arbeidet. Vi holder en samlet oversikt over bruk, utslipp og spredning av miljøgifter, over generering og håndtering av ulike typer avfall og vi følger opp arbeidet med forurenset grunn. Avdelingen koordinerer det internasjonale arbeidet i Miljødirektoratet med EU/EØS-arbeid herunder EUs grønne giv, og utviklingsrettet miljøbistand, nordområdene og de nye EU-landene.

Avdelingen har om lag 85 medarbeidere, hvorav 5 har kontorplass på Brattøra i Trondheim og resten på Helsfyr i Oslo. Arbeidsstedet for den utlyste stillingen er på Helsfyr i Oslo. Avdelingen har 5 seksjoner.

Stillingens hovedansvarsområder

 • bistå avdelingsdirektør og seksjonssjefene
 • tilrettelegge for og delta i ledermøtene
 • koordinere og følge opp arbeid knyttet til økonomi, virksomhetsplanlegging, resultatoppfølging og bistå i rekrutteringsprosesser.
 • bistå ved planlegging og gjennomføring av ulike større og minde arrangementer
 • bistå i andre oppgaver i avdelingen ved behov og når tiden tillater det

Kompetansekrav

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning på minimum bachelornivå, gjerne innen økonomiske eller administrative fag
 • minimum 3 års relevant erfaring
 • god digital kompetanse og evne til kjapt å sette deg inn i nye digitale systemer.
 • god muntlig og meget god skriftlig framstilling på norsk og god muntlig kommunikasjon på engelsk

Egenskaper

 • du er strukturert og leverer til tiden
 • du er god på å organisere og planlegge arbeidet, ser behov og tar initiativ
 • du er serviceinnstilt, fleksibel og opptatt av finne de beste løsningene
 • du har godt humør, er utadvendt  og samarbeider lett med andre
 • du håndterer et til tider høyt arbeidstempo og bruker rolige perioder godt
 • du kan ta i et tak på stort og smått

Vi tilbyr

 • fast stilling med lønn som rådgiver fra kr. 472 000 (ltr. 53) til kr. 583 900 (ltr. 65), eller som seniorrådgiver fra kr.532 300 (ltr. 60) til kr. 618 600 (ltr. 68) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifisert søker kan vurderes høyere.
 • en spennende og utfordrende jobb på et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter – inkludert trening i arbeidstiden
 • fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse

Spørsmål om stillingen og hvordan du søker

Kontaktperson for stillingen er avdelingsdirektør Marit Kjeldby, mobil 90 09 23 24 og e-post  marit.kjeldby@miljødir.no. Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til seniorrådgiver Anja Vardan Canales, mobil 92 82 27 47, e-post anja.vardan.canales@miljodir.no.

Du sender søknad med relevante vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.no. 

Vi ønsker at dine vitnemål lastes opp gjennom Vitnemålsportalen.

Merk søknaden 31-2021 MAL

Søknadsfrist: 30. mai 2021

Vi utarbeider offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom vi ikke etterkommer en anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden din.

Her er lenke til vår personvernerklæring.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne, hull i CV og personer med innvandrerbakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si bli positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene i Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Om oss

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.
Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO), som er lokalisert 58 steder i landet. 

Søknadsfrist

30. mai 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Helsfyr, Oslo

Rådgiver/seniorrådgiver – Avdelingskoordinator i miljøgiftavdelingen – Miljødirektoratet – Jobbnorge – ID206410