Vi har stillingen for deg som er interessert i fiskeriforvaltning, og ønsker å arbeid med fiskerireguleringer.

Rådgiver/seniorrådgiver - fiskeriforvaltning- /reguleringer

Om Reguleringsseksjonen og stillingen

Reguleringsseksjonen har hovedansvaret for Fiskeridirektoratets arbeid med nasjonal og internasjonal forvaltning av marine fiskerier. Seksjonen både fastsetter og gir råd om nasjonale fiskerireguleringer. I tillegg kommer løpende oppfølging av ulike fiskerier, både for norske og utenlandske fartøy.

Fiskeridirektoratet arbeider med å digitalisere sine tjenester både for interne og eksterne brukere. I arbeidet med å beregne og analysere ressursuttak i de ulike fiskeriene benyttes blant annet SQL-spørringer mot Fiskeridirektoratets registre. Stillingen vil i hovedsak være knyttet til arbeid med nasjonale reguleringer.

Anonym søknadsprosess

Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder. Denne stillingen er omfattet av forsøket med anonyme søknader. Det er derfor viktig at du som søker registerer en utfyllende og beskrivende CV i din Jobbnorge profil. Ved utvelgelse av kandidater til intervju vil din CV utgjøre grunnlaget. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

 

Arbeidsoppgaver

 • Følge med på og analysere utviklingen i ulike fiskerier
 • Vurdere og utrede konsekvenser av endringer i reguleringene
 • Sammenstille og presentere fiskerirelaterte data både for interne og eksterne brukere

Oppgavene fordrer god kontakt med næringen og relevante forskningsinstitusjoner, forvaltningsmyndigheter og organisasjoner.

Kvalifikasjonskrav

 • Master innenfor økonomirelaterte fag, siviløkonom, fiskerikandidat eller lignende
 • Kunnskap og erfaring fra offentlig forvaltning vektlegges
 • Kjennskap til fiskerinæringen vil være en fordel
 • Gode engelskkunnskaper
 • God kompetanse på relevante IT-verktøy
 • Erfaring fra empiriske analyser og programmering fra studie eller jobb vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og strukturert
 • Samarbeider godt med andre
 • God evne til å fremstille og argumentere for faglige vurderinger både skriftlig og muntlig
 • Serviceinnstilt og positiv
 • Har analytisk evne, og er i stand til å sette seg raskt inn i kompliserte problemstillinger

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver kr 520.000,- til kr 650.000,- pr. år avhengig av utdanning og tidligere praksis. For særlige kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde, der digitalisering og utnytting av data vil være sentrale oppgaver framover
 • Et faglig sterkt kollegium med stort engasjement for forvaltningen av våre marine ressurser
 • Gode arbeidstidsordninger og medlemskap i Statens pensjonskasse

Spørsmål om stillingen

Seniorrådgiver Jørgen Meland, tlf.: 480 37 906 / e-post: jorgen.meland@fiskeridir.no

Om oss

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har om lag 420 ansatte, noe over halvparten arbeider i de fem regionene og resten ved hovedkontoret i Bergen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I Fiskeridirektoratet er det et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og enkelte mangler i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordres derfor om å søke.

Fiskeridirektoratet benytter seg av Semac bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Søknadsfrist

8. november 2020

Arbeidsgiver

Kommune

Bergen

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Strandgaten 229, 5004 Bergen

Rådgiver/seniorrådgiver – fiskeriforvaltning- /reguleringer – Fiskeridirektoratet