Skolefaglig rådgiver

Vil du utfordres i arbeidet med et inkluderende læringsmiljø for alle barn?

Om stillingen

Vi har ledig stilling som skolefagligrådgiver ved skoleeieravdelingen vår. Avdelingen har som ansvar å forvalte, drifte og utvikle grunnskolen i Moss kommune.

Grunnskolen i  Moss kommune har over 5000 elever fordelt på 11 barneskoler, tre 1.-10.trinn-skoler, to ungdomsskoler og én skole for elever med særskilte behov. Vi har et stort fokus på det tverrfaglige arbeidet rundt barn, unge og foresatte. Skolene i Moss skal være en arena for tidlig innsats og inkluderende miljø med likeverdige tjenester for barn og unge uavhengig av bosted, personlig økonomi, etnisk bakgrunn eller livssituasjon.

Arbeidsoppgaver
Som skolefaglig rådgiver vil du veilede, rådgi og saksbehandle innenfor temaer som kvalitetsarbeid, økonomioppfølging, elevrettigheter, tilsyn, og lokale og nasjonale føringer knyttet til skoleutvikling.

Du får anledning til å arbeide med digitalisering og innovasjon i grunnskolen, og mulighet til å utrede og forberede politiske saker. Lese og tyde statistikker og vurdere analyser vil også være en del av dine arbeidsoppgaver. 

Du kan forvente at din arbeidshverdag vil være hektisk med stor variasjon når det gjelder arbeidsoppgaver. Du vil ha tett kontakt med kommunens 17 skoler, dine kollegaer i skoleeieravdelingen og også andre eksterne og interne samarbeidspartnere som PPT.

Likevel er det viktigste med stillingen at du får mulighet til å bidra til at alle barn får et inkluderende læringsmiljø gjennom enhet skoles fokus på inkluderende og helsefremmende læringsmiljøer for alle barn gjennom SIMM.

Vi ønsker oss

For å løse oppgavene ønsker vi oss at du har: 

 • Universitets eller høyskoleutdanning på minimum bacheolornivå innenfor relevan fagområde
 • Erfaring fra å arbeide med utredning, saksbehandling og forvaltningsarbeid innen skolefeltet
 • Erfaring fra økonomi og budsjettstyring
 • Arbeidserfaring fra skole
 • Kjennskap til gjeldende lovverk innenfor skolefeltet

Det er også positivt om du er oppdatert på nasjonale føringer og forksning på feltet. 

Politiattest kreves av den som får tilbud om stillingen

Personlige egenskaper

Det er viktig for oss at vår nye rådgiver er:

 • Selvstendig, analytisk og nøyaktig
 • God til å samhandle og involvere
 • Løsningsorientert og fleksibel

Personlig egnethet vektlegges

Om skoleeieravdelingen

Avdelingen vår er organisert under enhet skole, og vi er syv rådgivere og en avdelingsleder som arbeider tett sammen i et hyggelig arbeidsmiljø. Skoleeieravdelingen skal tilby veiledning og støtte til kommunens 17 skoler i deres drift, pedagogiske oppgaver og kvalitetsforbedringsarbeid.

Vårt fokus er å støtte rektorene og skolene i arbeidet med å skape en best mulig grunnskole i Moss kommune som gjør at alle barn opplever inkludering og mestring ut i fra sitt nivå. 

Vårt mål er at alle elever skal få et godt tilrettelagt tilbud hvor de kan ta ut hele sitt potensiale. 

Hos oss får du: 

 • En selvstendig stilling som utfordrer deg, men likevel i tett samarbeid med dine kollegaer
 • En rådgiverstilling der du kan være med å påvirke barnas skolehverdag
 • Moderne kontorlokaler sentralt i Moss
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode ordninger for pensjonog et ellers ryddig ansettelsesforhold  etter gjeldende bestemmelser.

Informasjon

Kontaktperson
Enhetsleder skole, Grete Reitan, telefon: 92 07 16 17.

Vi ønsker ikke kontakt med annonsører eller rekrutteringsbyråer.

Søknad
Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen”. Du må laste opp relevante attester og vitnemål som vedlegg.

Søkerlisten er offentlig
I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ansettelsesvilkår
Tilsetting på vanlige vilkår i stillingskode 8530/rådgiver. Lønn etter lov- og avtaleverk.

Mangfold er viktig for oss
Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

#mangfoldige Moss

Moss ligger ved østsiden av Oslofjorden, og kan by på både et urbant sentrum, vakkert kulturlandskap, strender og båtliv, et yrende kunst- og kulturliv, historiske og bevarte gamle gårder  – og mye mer!

SKAPENDE – VARMERE – GRØNNERE

Søknadsfrist

8. september 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Moss

Omfang

Heltid (2 stillinger)

Varighet

Fast

Arbeidssted

Kirkegata 14

Skolefaglig rådgiver – Moss kommune – Jobbnorge – ID 210342