Vil du bli ei kontorstjerne?
Som vår lærling har du muligheten.

Lærling

Om stillingen

Vi søker deg som har lyst å lære kontor- og administrasjonsfaget. Hos oss får du opplæring og oppgaver innenfor rekruttering, kontorstøtte, økonomi og informasjon. Du får arbeide med dokumenter og legge til rette for kurs og seminarer. Alt under kyndig veiledning fra din fagansvarlige Marita. 
 

Vi tilpasser arbeidet etter kompetansemålene i læreplanen. Statsforvalteren i Troms og Finnmark kan by på en variert og interessant arbeidshverdag sammen med gode kolleger.  Lærlingperioden er fra august 2021 til august 2023.

Kontorsted for denne stillingen er Vadsø eller Tromsø.

Vil du jobbe med Marita?

Vi søker deg som har:

  • bestått Vg1 service og samferdsel og Vg2 salg, service og sikkerhet før august 2021
  • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
  • interesse for kontor- og administrasjonsfaget

Arbeidsoppgavene krever at du jobber strukturert og at du tar ansvar. Som lærling må du være motivert for arbeidsoppgavene, arbeidsom og opptatt av egen læring. I tillegg vil vi legge vekt på at du har gode samarbeidsevner, er serviceinnstilt og har godt humør.

Karakterer og fravær blir vurdert. Husk å legge ved karakterutskrifter/kompetansebevis og eventuelle attester når du søker.

Vi ønsker mangfold
Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.  

© Visit Nord-Norge

Dette tilbyr vi:

Lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger i staten.

Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Har du behov for tilrettelegging, for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid, så ordner vi det.

Vi er medlem hos Opplæringskontoret for statlige virksomheter (OK stat). De bidrar til at du får opplæring, støtte og flere ulike tilbud gjennom læretiden:

  • samlinger for lærlinger med faglig og sosialt innhold
  • nettverk med andre lærlinger
  • forberedelser til fagprøven, som for eksempel testfagprøve
  • flere muligheter for kurs og e-læring

Du kan lese mer om OK stat sitt tilbud her.

Er dette en stilling for deg?

Ring oss gjerne!
Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med fagansvarlig for lærling Marita Ahonen på telefon 78 95 05 73.

Mer informasjon om Statsforvalterens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider.  

Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder

Dette må du ha med i søknaden
Du må legge inn CV og skrive søknaden din i jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra vitnemålsportalen i Jobbnorge. 

Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra NOKUT.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden vil bli vurdert ut fra informasjon som foreligger ved søknadsfristens utløp. Det er viktig at du viser hvordan din kompetanse fyller kriteriene som er beskrevet i stillingsannonsen.

Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav. Les mer om dette her. Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon. 

Samarbeid | Foto: iStock

Om oss

Statsforvalteren er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge for at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.

Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. I tillegg har vi personalansvar for tolv nasjonalparkforvaltere som har kontorer nær nasjonalparkene.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Troms og Finnmark har grenser til tre land – Finland, Russland og Sverige. Dette er noen av grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord.

Søknadsfrist

20. juni 2021

Kommune

Tromsø - Romsa Vadsø

Omfang

Heltid

Varighet

Engasjement

Arbeidssted

Valgfritt kontorsted - Vadsø eller Tromsø

Lærling – Statsforvalteren i Troms og Finnmark – ID206323