Store datasett - Noe for deg?

Rådgiver - datautforsker

Om stillingen

Arkiv og dokumentasjonsforvaltning er et av de områdene som blir påvirket mest av digitaliseringen av samfunnet. Arkivverket er derfor i en spennende omstilling. 

En viktig oppgave i dette arbeidet er å overføre data og arkiver fra systemene de er skapt i, og over til Arkivverket som skal sørge for at informasjonen kan lagres sikkert og brukes til det beste for Norge på kort og lang sikt. Vi søker deg som har interesse for spennende oppgaver knyttet til håndtering av datastrukturer som skal bevares for ettertiden.  

Seksjonens hovedoppgaver knytter seg til veiledning overfor statlige virksomheter som avleverer digitalt skapte og papirbaserte arkiv til Arkivverket. Vi ser deg som vil bidra med nytenkning og utviklingsarbeid slik at vi kan effektivisere og videreutvikle vår oppgaveløsning på det digitale feltet. 

Som ansatt i seksjonen forventes det at du deltar i Arkivverkets utviklingsprosjekter og er med på å påvirke hvordan forvaltningens elektroniske arkiver skal håndteres for ettertiden. Du vil arbeide i et dynamisk arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet og spennende oppgaver med mening. Noe reising må påregnes. 

Seksjonen består per i dag av 12 ansatte lokalisert ved Arkivverkets enheter i Oslo, Hamar, Kongsberg og Trondheim. 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Studier innen informasjonsvitenskap, IKT, informatikk, arkivvitenskap eller annen teknologisk utdanning 
 • Kompetanse eller erfaring innen programmering, visualisering, linked data og databaser

Er du nyutdannet, har mindre grad av erfaring og ikke møter alle våre kvalifikasjonskrav, vil vi også vurdere din søknad

Vi ser etter deg som har

 • Erfaring med informasjonsutveksling, behandling av store datamengder, systemdokumentasjon, databasesystemer, systemintegrasjoner eller ETL-verktøy. 
 • Interesse for nye teknologier som stordataanalyse, automatisering og kunstig intelligens 
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne 
 • Norsk statsborgerskap og kan få sikkerhetsgodkjenning om nødvendig 

Det er en fordel om du har:

 • Kjennskap til offentlig forvaltning 
 • Kan vise til resultater innenfor både driftsoppgaver og leveranser i prosjekt
Aksel Næss

Du kan beskrives som

 • Initiativrik, pragmatisk og samarbeidsorientert
 • En som kan håndtere flere arbeidsoppgaver samtidig 
 • Nøyaktig og har evne til systematisk og resultatorientert arbeid 

Vi kan tilby

Faglig utfordrende arbeidsoppgaver og et hyggelig arbeidsmiljø. Fleksibel arbeidstid med sommer- og vinterarbeidstid. Mulighet til å trene i arbeidstiden.

Som ansatt blir du medlem i Statens Pensjonskasse, med gode pensjons- og forsikringsordninger. Av lønn trekkes 2% til innskudd i Statens pensjonskasse. 

Stillingen plasseres i stillingskode1434 rådgiver, lønn etter avtale.  

Arbeidssted for stillingen er Oslo eller Trondheim. 

Til orientering

Vi søker etter de beste hodene uavhengig av kulturell bakgrunn, alder eller funksjonsevne. Har du behov for tilrettelegging, ta gjerne kontakt med HR@arkivverket.no om du har spørsmål om dette.

Opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf offentlighetsloven § 25. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette. 

For mer informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte fagdirektør Stian Norli på telefon 995 26 196 eller rådgiver Lars Jynge Alvik 913 46 386.

Om Arkivverket

Arkivverket tar vare på arkiver fra statlig og privat sektor. Vi leverer tjenester til offentlig forvaltning i form av standarder, regelverk, veiledning og tilsyn.

Vårt samfunnsoppdrag vil kreve store omstillinger i en digital tidsalder, der vi har mål om å ha effektive og selvbetjente løsninger. Vi skal både veilede arkivskapere og tilgjengeliggjøre Norgeshistorien for publikum. Vi er nasjonens hukommelse og nåtidens arkivvoktere.

For mer informasjon se www.arkivverket.no

 

Søknadsfrist

18. april 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Flatanger Frosta Frøya Grong Heim Hitra Holtålen Høylandet Inderøy Indre Fosen Leka Levanger Lierne Malvik Melhus Meråker Midtre Gauldal Namsos Namsskogan Nærøysund Oppdal Orkland Osen Oslo Overhalla Raarvihke - Røyrvik Rennebu Rindal Røros Selbu Skaun Snåase-Snåsa Steinkjer Stjørdal Trondheim Tydal Verdal Åfjord Ørland

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Oslo/Trondheim

Arkivverket – Rådgiver – datautforsker – Jobbnorge