Et statlig omstillingsprogram skal bidra til å utvikle mulighetene og etablere nye arbeidsplasser innen eksisterende og nye næringer for å opprettholde og videreutvikle et livskraftig og bærekraftig lokalsamfunn. Omstillingsprogrammet starter i 2021 og planlegges over 6 år med en sum på til sammen 68 millioner kroner.

Omstillingsarbeidet er et ekstraordinært næringsutviklingsarbeid, og de forventede resultater av prosjekter og tiltak som støttes av omstillingsmidlene skal materialiseres i form av arbeidsplasser, mer robust næringsliv og styrket utviklingsevne i næringslivet og kommunen.  

Arbeidet skal organiseres som et omstillingsprogram i kommunal regi, med eget omstillingsstyre.

To nyopprettede, spennende utviklingsstillinger er ledige. 

Programleder omstillingsprogrammet i Nesna

Utvikling – Handlekraft – Nettverk – Samarbeid

Vi ønsker deg velkommen til å søke stillingen som programleder for omstillingsprogrammet i Nesna kommune.   Som programleder vil du få mulighet til å påvirke fremtiden i kommunen. Stillingen rapporterer til omstillingsstyret.

Programleder har det overordnede ansvar for innhold og framdrift i omstillingsprogrammet iht. politisk vedtatte styringsdokumenter og gjeldende regelverk.  

En sentral oppgave vil være å utvikle omstillingsprogrammet i Nesna til en strategisk samarbeidspartner for næringsutvikling.  

Gjennom din ledelse skal omstillingsprogrammet i Nesna også være et sterkt bindeledd mellom FoU-miljøer og næringsliv via nettverksbygging, kompetanse og samarbeid. 

Nærmere om arbeidsoppgaver

 • Overordnet driftsansvar for programmet
 • Legge til rette for, og følge opp utviklingsprosjekter, også i samarbeid med andre sentrale aktører
 • Identifisere og ta initiativ til nye næringsprosjekter i Nesna
 • Profilere næringslivet i Nesna
 • Ansvarlig for planer og strategier, herunder omstillingsplan og kommunikasjonsstrategi
 • Skape og utvikle arenaer for næringslivet innfor prioriterte satsingsområder
 • Saksbehandling og analyse av søknader fra næringslivet

Personlige egenskaper

Vi søker en person som er visjonær, handlekraftig, analytisk og strukturert. Vår nye programleder er flink til å kommunisere og å bygge nettverk. Du må være en synlig programleder med gode økonomiske- og analytiske evner, samt tenke helhetlig og strategisk.

Eventuelle spørsmål om stillingene kan rettes til Essensi v/ Harriet A. Havdal, tlf.: 477 53 589
eller til rådmann Lill Stabell tlf.: 482 41623.

Programutvikler for omstilling i Nesna

Utvikling – Rådgivning – Samarbeid

For å styrke vårt omstillingsteam søker vi medarbeider til spennende og utviklende stilling som programutvikler.

Nærmere om arbeidsoppgaver

 • Medansvar for drift av omstillingsprogrammet
 • Rådgivning til utviklingsaktører
 • Legge til rette for, og følge opp utviklingsprosjekter
 • Samarbeid med andre sentrale aktører
 • Identifisere og ta initiativ til nye næringsprosjekter i Nesna
 • Profilere næringslivet i Nesna
 • Bidra til å utvikle/oppdatere for planer og strategier, herunder omstillingsplan og kommunikasjonsstrategi
 • Skape og utvikle arenaer for næringslivet innfor prioritert satsingsområder
 • Saksbehandling og analyser av søknader fra næringslivet
 • Administrere nettside og sosiale medier
 • Merkantile funksjoner som arkiv og fakturamottak

Ferdigheter og egenskaper:

 • Innsikt i næringslivet på Helgeland
 • God økonomiforståelse/analytiske evner
 • Erfaring fra relasjons- og nettverksbygging er en fordel
 • Jobber godt i team, men trives også godt med selvstendig jobbing
 • Erfaring med veiledning til næringslivet
 • Erfaring med administrering av digitale medier
 • Gode saksbehandlerferdigheter

Personlige egenskaper

Vi søker en person som er positiv, løsningsorientert, systematisk og nøyaktig i arbeidshverdagen. Du mestrer å ha mange baller i lufta samtidig, og liker å være der det skjer. Du trive med å bygge nettverk og relasjoner.  Du samarbeider godt, liker å støtte andre og deler gjerne kunnskap, erfaring og informasjon.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på universitets-/høgskolenivå. God relevant erfaring kan også vurderes og kompensere for høyre utdanning
 • Erfaring fra utviklingsarbeid eller innovasjon i næringslivet eller offentlig sektor vil bli vektlagt 
 • Det er en fordel med kjennskap til offentlig sektor og offentlig saksbehandling
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig

Eventuelle spørsmål om stillingene kan rettes til Essensi v/ Harriet A. Havdal, tlf.: 477 53 589
eller til rådmann Lill Stabell tlf.: 482 41623.

Nesna kommune tilbyr spennende og utfordrende stillinger i en offensiv og utviklingsorientert kommune, samt konkurransedyktige betingelser.

Stillingene er prosjektstillinger på inntil 6 år (4+2 år).

Kontorsted er Nesna.

Du kan søke ytterligere informasjon om kommunen og omstillingsprogrammet på www.nesna.kommune.no

Nesna kommune ønsker at arbeidsstyrken skal avspeile sammensetningen i befolkningen og oppfordrer derfor interesserte til å søke uavhengig av alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentlig selv om søker ber om å få være anonym, jfr offentlighetsloven § 25. Ønske om å være unntatt offentlighet må begrunnes nærmere. Hvis ønsket ikke etterkommes vil søker bli kontaktet.

Nesna kommune på Helgelandskysten i Nordland er en spennende kommune med stort potensiale for vekst innen havbruk, industri, reiseliv og offentlige arbeidsplasser. Kommunen er sentralt plassert som knutepunkt mellom kyst og innland. 1700 innbyggere bor og trives i vakker natur fra fjell til hav med varierte friluftslivsmuligheter og et rikt kulturliv.

Nesna kommune – Programleder og Programutvikler – Essensi