Kunstnerisk- og daglig leder

Vi søker deg som brenner for dagsaktuell kunst, formidling og publikumsutvikling.

Bærum Kunsthall søker daglig leder med kunstfaglig ansvar i 100 % stilling

Vi søker en engasjert daglig leder som ønsker å videreutvikle Bærum Kunsthall. Vi søker deg som brenner for dagsaktuell kunst, formidling og publikumsutvikling.

Bærum Kunsthall er et visningssted for kompromissløs og dagsaktuell kunst som utfordrer og samtidig gjøres tilgjengelig for et bredt publikum. Utstillingsprogrammet er ambisiøst med lokale, nasjonale og internasjonale juryer, kuratorer og kunstnere. Kunsthallen presenterer unge talenter så vel som etablerte kunstnere fra inn- og utland, de siste årene med et fokus på den felles nordiske kunstscenen.

Daglig leder har kuratorisk ansvar for to utstillinger hvert år, og samarbeider med eksterne kunstnerjuryer om resten av det omfattende utstillingsprogrammet som juryeres etter Open Call. Utstillingene blir supplert med kunstnersamtaler, performancekvelder, formidling for ulike grupper, workshop for barn og unge, utstillingsvideoer og filmvisninger.

Daglig leder har ansvar for publikumsutviklingen. Gjennom søknader, nettverk og samarbeid skal daglig leder sikre økonomien framover. Daglig leder rapporterer til styret i Bærum Kunsthall og forbereder saker til styremøtene sammen med styremedlemmene.

Bærum Kunsthall ble startet i 2014 og er eid av Bildende Kunstnere i Bærum, Bærums største forening for profesjonelle kunstnere. Kunsthallen drives som et uavhengig AS med eget styre, ansatte og økonomi.

Kunsthallen er en viktig del av lokalsamfunnet på Fornebu, som er et område i stor utvikling og BK har hyppig besøk av lokale barnehager og skoler. Bærum Kunsthall er støttet av Bærum kommune, Norsk Kulturråd, Viken fylkeskommune og Sparebankstiftelsen DNB. Kunsthallen samarbeider med Kulturtanken og er vertsinstitusjonen for Viken DKS-lab.

Dette er en spennende og svært selvstendig stilling,
og vi søker derfor deg som helst har:

  • Erfaring med ledelse av en tilsvarende organisasjon i kulturfeltet
  • Evne til å jobbe strategisk og sette strategiene ut i livet
  • Kunstfaglig kompetanse og erfaring med å jobbe med kunstnere
  • Erfaring med personalansvar, prosjektarbeid, publikumsutvikling og sosiale og tradisjonelle medier
  • Erfaring med økonomistyring, budsjettering, søknadsskriving og lobbyvirksomhet rettet mot
    politikere og bevilgende organisasjoner

Vi legger vekt på at du er god til å bygge nettverk og har god skriftlig og muntlig framstillingsevne både på norsk og engelsk. For å lykkes må du ha gode arbeidsrutiner, samarbeide godt og ha god gjennomføringsevne.

Har du lyst til å drive og utvikle Bærum Kunsthall i samarbeid med styret, stab, utstillende kunstnere og andre samarbeidspartnere?

  • Tiltredelse etter avtale
  • 100% fast stilling med tre års åremål med mulighet for forlengelse
Søknadsfrist: tirsdag 10.05.22

Adresse:
Odd Nansensvei 19,
1360 Fornebu

Mer informasjon om Bærum Kunsthall finner du på www.baerumkunsthall.no

Send søknad med CV,
til styre@baerumkunsthall.no

Bærum Kunsthall – Kunstnerisk- og daglig leder