Økonomi- og administrasjonsleder

Vil du bli vår nye økonomi- og administrasjonsleder?

Steinkjer videregående skole har ledig stilling som økonomi- og administrasjonsleder med overordnet ansvar innenfor økonomistyring og ulike stabsfunksjoner.

Vi er en av de største videregående skolene i Trøndelag og har ca. 950 elever og 220 ansatte. Årsbudsjettet er på 170 millioner kroner. Skolen har 10 utdanningsprogram, spesialpedagogisk avdeling, ansvar for opplæring innenfor kriminalomsorgen i nordre Trøndelag og egen avdeling for ressurssenter og voksenopplæring.

Skolens økonomi- og administrasjonsleder tar aktivt del i skolens samlede planlegging og aktivitetsstyring. Den ansatte jobber i nært samarbeid med rektor og skolens øvrige ledergruppe og ansatte i ulike servicefunksjoner. Stillingen innebærer også et nært samarbeid med ulike sentrale funksjoner i Trøndelag fylkeskommune.

Stillingen inngår i skolens ledergruppe og rapporterer til rektor.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for budsjett, økonomistyring og regnskap.
 • Overordnet ansvar for forvaltning av skolens bygninger, infrastruktur og utomhusanlegg, samt kontaktperson i forhold til skolens leide lokaler og arealer.
 • Ansvar for internkontrollsystem.
 • Fag- og personalansvar for ansatte innenfor ulike fagområder.
 • Kontakt med fylkesadministrasjonen, og ulike fagnettverk i TRFK.
 • Gi lederstøtte innenfor sitt fagområde til øvrige ledere ved skolen.
 • Koordinering av skolens miljøfyrtårnarbeid

Det kan gjøres endringer i ansvarsområder og oppgaver etter avtale med rektor.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning innen økonomi, administrasjon og ledelse på høgskole eller universitetsnivå.
 • Erfaring innenfor ledelse og administrasjon.
 • God kjennskap til skole.
 • God kjennskap til og erfaring fra offentlig økonomistyring.
 • God kjennskap til systemarbeid innenfor HMS eller tilsvarende område.
 • Må ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne.

Personlige egenskaper

 • Gode relasjons- og samarbeidsevner.
 • Være strukturert og nøyaktig.
 • Være fleksibel og ha stor arbeidskapasitet.
 • Evne til å motivere medarbeidere.

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver på tvers av flere fagfelt.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til lov- og avtaleverk.

Dette er en spennende lederstilling!

Vi kan tilby et trivelig og hektisk miljø, og vi ønsker oss motiverte og gode søkere!

Søknadsfrist

12.02.2021

Arbeidssted

Steinkjer

Stilling

Økonomi- og administrasjonsleder

Heltid/deltid

Heltid

Kontaktinfo

Bente R. G. Svenning
Rektor
 +47 979 61 155
 
Liv Karin O. Flak
Assisterende rektor
 +47 976 45 034

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne.

Trøndelag fylkeskommune – Økonomi- og administrasjonsleder