Vi søker

Enhetsleder - Familiens hus

Fauske kommune har ledig 100 % fast stilling som enhetsleder for Familiens hus fra høsten 2021.

I 2021 ble Familiens hus etablert i sentrum av Fauske. Familiens hus er en samlokalisering av de tre tidligere avdelingene familiesenteret, barnevernet og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). I tillegg skal integreringsavdelingen, som består av voksenopplæringen og flyktningtjenesten, være en del av enheten innen utgangen av 2021. Integreringsavdelingen er lokalisert i eget bygg i tidligere Hauan skole. De ulike avdelingene har egne avdelingsledere som rapporterer til enhetsleder.

Familiens hus er kommunens samhandlingsmodell for organisering av tjenester for barn, unge og deres familier. Målet for arbeidet er å fremme trivsel, god fysisk og psykisk helse hos barn og unge, samt legge til rette for styrking av barn og unges oppvekstvillkår i kommunen. Kommunen har en egen samhandlingsplan for tjenestene som jobber i oppvekst og kultur, som har hovedfokus på folkehelse, foreldrestøtte og tidlig innsats/intervensjon. Tjenestene organisert i Familiens hus jobber tett opp mot barn/familier, skoler og barnehager.

Til å videreutvikle Familiens hus videre søkes det etter en handlekraftig og prosessorientert enhetsleder. Vedkommende vil få ansvaret for å koordinere, samordne og være pådriver for de vedtatte satsingsområdene innenfor Familiens hus og integrering, samt samarbeid med de øvrige tjenesteområdene innenfor samhandlingsområdet oppvekst og kultur. Utredninger og saksbehandling til politiske utvalg inngår også i arbeidsoppgavene.

Vi ser etter deg som har relevant ledererfaring og som trives i lederrollen, med fokus på samhandling, tverrfaglighet og flerfaglighet.

Enhetsleder har det overordnete ansvar innenfor fag-, personal og økonomi for Familiens hus. Enhetsleder rapporterer til kommunalsjef for Oppvekst og kultur og inngår i kommunalsjefens ledergruppe og samhandlingsområdets styringsgruppe. Stillingen som enhetsleder Familiens hus er utfordrende, kompleks og interessant, og stiller store krav til kompetanse, ferdigheter og personlige egenskaper.

Stillingen krever høy arbeidskapasitet og tilstedeværelse utover ordinær arbeidstid.

Kvalifikasjoner

Har relevant høgskole- eller universitetsutdanning. Gjerne helse og/eller sosialfaglig, men også andre grunnutdanninger vurderes.

Har utdanning/erfaring i ledelse og erfaring fra økonomistyring

Har gode strategiske og operative lederferdigheter

Har gode kommunikasjonsferdigheter og erfaring fra utviklings- og prosessarbeid

Trives med å arbeide i et hektisk miljø

Har en robust personlighet, gode samarbeidsevner og stor gjennomføringsevne

Har kjennskap til offentlig forvaltning og relevante fagområder for stillingen

Vi tilbyr

Konkurransedyktige betingelser

Godt arbeidsmiljø

Store muligheter for personlig utvikling

Et engasjert og støttende lederteam

God forsikrings- og pensjonsordning gjennom KLP

 

Tilsettingene skjer etter kvalifikasjoner og HTA’s bestemmelser. Lønns- og arbeidsvilkår er i h.h.t. gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder 6 måneders prøvetid. Dokumentasjon på at opplysninger gitt i søknaden, fremlegges før tilsetting. Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju.

Fauske kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem vil bli tatt i betraktning.

CV, vitnemål og attester skal vedlegges søknaden elektronisk. All dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Fauske kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at søkere til stilling i Fauske kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Dersom dette blir aktuelt vil vi ta kontakt med deg på forhånd.

Velkommen som søker!

Avdeling: Oppvekst og kultur
Arbeidstid: Dagtid
Stillingstype: Leder
 
Kontakt:
Terje Valla 
Kommunalsjef Oppvekst og kultur
75 60 40 25
900 64 842
 
Søknadsfrist:
04.07.2021
Fauske kommune – Enhetsleder – Familiens hus