Vi søker en trygg og tydelig leder til spennende stilling!

Avdelingsdirektør i Avdeling for eierskap i høyere utdanning og forskning (fast stilling)

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har ansvar for barnehage, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskole, høyere utdanning, voksnes læring, kompetansepolitikk, integrering og forskning. Departementet har også overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter. Kunnskapsdepartementet har om lag 330 ansatte fordelt på syv avdelinger, kommunikasjonsenhet og departementsrådens stab. Departementets arbeid bygger på verdiene profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring. Mer informasjon om departementet finnes på www.regjeringen.no

Avdeling for eierskap i høyere utdanning og forskning har ansvaret for etatsstyringen av statlige høyskoler og universiteter, Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, NOKUT, Forskningsrådet, de nasjonale forskningsetiske komiteene og NUPI, samt ansvaret for selskapsforvaltningen i Universitets- og høyskolesektoren.

Avdelingen har også ansvaret for forvaltningen av tilskuddene til og politikken overfor private høyskoler. Avdelingen har ansvar for forvaltning av bygg og oppfølging av byggeprosjekter i universitets- og høyskolesektoren. Videre har avdelingen ansvaret for studentvelferden og for studentsamskipnadene inklusive studentboliger. Avdelingen har fire seksjoner: seksjon for finansiering, seksjon for økonomiforvaltning og studentvelferd, seksjon for strategi og utvikling, og seksjon for styring.

Om stillingen

Seksjon for strategi og utvikling har ledig stilling som avdelingsdirektør.

Seksjonen har et pådriver- og koordineringsansvar for strategi- og politikkutvikling med relevans for eierskapet innenfor høyere utdanning og forskning. Seksjonen har ansvar for utviklingsavtalene med universiteter og høyskoler og for spørsmål knyttet til struktur og tilknytningsform.

Videre har seksjonen ansvaret for campusutvikling og oppfølging av bygge- og leiesaker ved universiteter, statlige høyskoler og universitetsmuseene. Ansvaret for digitalisering og informasjonssikkerhet i universitets- og høyskolesektoren og øvrige underliggende virksomheter, ligger også til seksjonen.

Avdelingsdirektøren inngår i et lederteam på fire avdelingsdirektører og rapporterer til ekspedisjonssjefen.

Det er forventet at avdelingsdirektøren bidrar aktivt inn i ledergruppen og i videreutviklingen av avdelingen som helhet.

Arbeidsoppgaver

Vi kan tilby interessante, utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø: 

 • Lede seksjonens arbeid – faglig og prosessuell veiledning og utviklingsarbeid på alle seksjonens ansvarsområder
 • Lede høyt kompetente medarbeidere og sammen bidra til et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Drive strategisk utviklingsarbeid og legge grunnlaget for politikkutforming
 • Bidra aktivt i arbeidet med byggesaker i universitets- og høyskolesektoren, utstrakt kontakt med sektoren, andre departementer og Statsbygg
 • Bidra i oppfølging av stortingsmelding om statlig styring av universiteter og høyskoler, særlig mht. utviklingsavtaler 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Du har relevant høyere utdanning på minimum masternivå, fortrinnsvis innenfor samfunnsvitenskap eller samfunnsøkonomi. Tilsvarende realkompetanse kan veie opp for manglende formell kompetanse.
 • Du har gode lederegenskaper og er trygg og tydelig i rollen som leder 
 • Du har relevant arbeidserfaring fra statsforvaltningen, fortrinnsvis departementserfaring 
 • Du har god forståelse for politiske prosesser og samspillet med politisk ledelse og god rolleforståelse
 • Du har god faglig vurderingsevne
 • Du har gode analytiske og strategiske evner
 • Du har meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Du har godt humør, gode samarbeidsevner og evne til relasjonsbygging
 • Du har stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide systematisk, selvstendig og strukturert 
 • Du er samfunnsinteressert
 • Det er en fordel med kjennskap til universitets- og høyskolesektoren
 • Det er en fordel med kjennskap til arbeidet med byggesaker i staten

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Du må kunne sikkerhetsklareres for nivå HEMMELIG.

Vi tilbyr

Velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige ansatte som er stolte av jobben sin. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med mange utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. En jobb i KD gir deg muligheten til å bidra til samfunnsutviklingen. Dette er en arbeidsplass hvor du har mulighet til å utvikle deg og hvor det er rom for initiativ.

Vi holder til i moderne lokaler med åpent kontorlandskap i Kvadraturen i Oslo sentrum. KD er underlagt lov- og avtaleverk som sikrer de ansatte ordnede arbeids- og tjenesteforhold. Vi kan tilby et bredt tilbud av faglige og sosiale tiltak, fleksibel arbeidstid, mulighet til trening i arbeidstiden, samt pensjons-, låne- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Les mer om å jobbe i Kunnskapsdepartementet her. 

Lønn: Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som avdelingsdirektør fra kr 840 900 til kr 1 065 400 (lønnstrinn 81-90) avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken “Søk stillingen” på denne siden. Vitnemål, attester etc. registreres i portalen. Vi oppfordrer søkere til å benytte Vitnemålsportalen.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Kunnskapsdepartementet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning, og vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske og fysiske hjelpemidler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av om de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer om i sine årsrapporter. 

Les mer om inkluderingsdugnaden her.

Kontaktperson: For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: Avdelingsdirektør Maria Tagmatarchi Storeng, tlf: 414 66 723, e-post: mast@kd.dep.no. 

Søknadsfrist

23. mai 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Kirkegata 18

Avdelingsdirektør i Avdeling for eierskap i høyere utdanning og forskning (fast stilling) – Kunnskapsdepartementet – Jobbnorge