Daglig leder til Los Tacos Stavanger

Stillingstittel:
Daglig leder
Arbeidsgiver:
Los Tacos Stavanger
Arbeidssted:
Stavanger
Ansettelsesnivå:
Heltid
Stillingstype:
Fast stilling
Søknadsfrist:
Snarest
Ønsket oppstart:
Så snart som mulig

Kontaktperson
Brian Kovary
Founder & CEO

Los Tacos er et amerikansk meksikansk restaurantkonsept, som ble grunnlagt av Brian Kovary tilbake i 2015. Ideen oppstod i 2012 da han besøkte Norge og jobbet i Bergen i litt over et år. Han ble overrasket over å finne ut hvordan Norge elsket taco, men at det likevel ikke var noen restauranter som solgte dem. Han dro hjem til San Diego i California og begynte å utforske de lokale tacorestaurantene for å komme med den beste planen for Norge.

Den første Los Tacos restauranten åpnet i Bergen i 2015, og kjeden har siden oppstarten opplevd sterk økonomisk vekst. I dag er det åtte restauranter og tre foodtrucks fordelt på fem norske byer – med mye mer i vente!

Los Tacos skal yte rask service og levere mat av høy kvalitet. Vi er alltid på jakt etter nye måter å utvikle konseptet, og styrke både omdømme og merkevare. Selskapets visjon er å bli Skandinavias ledende merkevare innen rask, meksikansk mat. Dyktige og ivrige medarbeidere er selve ryggraden i det som gjør at Los Tacos opplever sterk vekst.

Vi ser etter en Restaurant Manager som umiddelbart kan tre inn i rollen og ta ansvar for den operasjonelle delen av virksomheten. Som restaurantsjef i Los Tacos ønsker vi at du tar eierskap og ansvar for restaurantens ansatte og daglige drift. Dette innebærer ledelse og utvikling av teamet, ansvar for kvaliteten på restaurant, bar og events, samt brandingen ut mot kundene. Du vil også være ansvarlig for de prosesser og rutiner som legger til rette for at virksomheten driftes med høy kvalitet og god lønnsomhet. Vi ser etter en sosial person som er lidenskapelig opptatt av restaurantbransjen, og motiveres av muligheten til å bedre prosesser og lønnsomhet i en allerede veletablert restaurant.

Om du er glad i mennesker, trives med lederansvar og har et godt øye for prosesser og detaljer, kan dette være en spennende mulighet for deg til være med på denne reisen med oss.

Restaurant Manager vil ha følgende ansvarsområder:

 • Overordnet ansvar for restaurantens daglige drift, økonomi og lønnsomhet
 • Ta initiativ til videre utvikling av konsept og topplinje
 • Lede og motivere teamet på til økt engasjement og bedre ytelse
 • Rapportering til ledelsen i Los Tacos
 • Etablere gode rutiner og beste praksis
 • Planlegge og strukturere optimal bruk av team i drift
 • Overse innkjøp av varer og bruk av vareleverandører
 • Overse kontroll av varelager

Ferdigheter og krav:

 • Evnen til å forstå restaurantens konsept og kontrollere økonomien i samarbeid med selskapets ledelse
 • Minimum 2 års relevant erfaring, gjerne i en restaurant.
 • Erfaring med operasjonell ledelse.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på engelsk, gode norskferdigheter er en stor fordel.
 • Relevant utdannelse vil være en fordel, men ikke et krav.
 • God kjennskap til Stavanger er en fordel.
 • Skjenkeprøve og etablererprøve er også et stort pluss.

Vi tror dette er deg:

 • Du har god operasjonell forståelse, og evner å etablere prosesser ​og rutiner som bidrar til effektiv og lønnsom drift.
 • Du har stor interesse for restaurant- og serveringsbransjen, og ønsker å videreutvikle en restaurant som overgår våre konkurrenter.
 • Du er flink med mennesker, trives med lederansvar og ​kommuniserer godt med de rundt deg.
 • Du har fokus på gode resultater og prestasjoner, og evner å lede dine ansatte for å oppnå selskapets mål.
 • Du er opptatt av effektivitet og struktur, og har en stå-på-vilje til å etablere dette.
 • Du har en sterk gründermentalitet og stor arbeidskapasitet.

Vi tilbyr:

 • Meget konkurransedyktige betingelser.
 • Muligheten for videreutvikling av et godt konsept og et dyktig team.
 • Stor grad av autonomi i en robust virksomhet.
 • Gode private ordninger
 • Støtte fra en ledelse med god erfaring rundt lønnsom drift og utvikling innen serveringsbransjen.

————–

Los Tacos is an american mexican restaurant, founded by Brian Kovary in 2015. He first had the idea when he lived in Norway back in 2012, while working in Bergen for about a year. He was surprised to see Norwegian’s love for tacos, yet there were no restaurants selling them. He went back home to San Diego, California and started researching the local taco restaurants – making the plan for how to bring the tacos back to Norway.

The first Los Tacos restaurant opened in Bergen in 2015, and the company has experienced vast economic growth since then. Today, there are eight restaurants and three food trucks in five cities across Norway – with way more to come!

Los Tacos delivers great service and high quality food. We always look for new ways to further develop our concept, while strengthening both our brand and reputation. The company vision is to become Scandinavia’s leading brand within fast casual mexican food. Skilled and passionate employees represent the backbone of Los Tacos’ major economic growth.

 We are looking for a Restaurant Manager who immediately can step into the position and take responsibility for the restaurant operations. We want the restaurant manager to take ownership and responsibility for the restaurant’s employees and daily operations. This will include both leading and developing your team, quality responsibility for restaurant, bar and events, as well as branding the restaurant outwards. You will also be responsible for establishing/maintaining ‘best practice’ processes and routines, facilitating the restaurant’s profitability and quality. We are looking for a social person, passionate about the restaurant industry and easily motivated by the opportunity to lead your team to even better results in an already well established restaurant.

If you consider yourself a social person, you are comfortable with leadership responsibilities and you’ve got a good eye for detail, this could be an exciting opportunity to join us on our journey.

Restaurant manager will have the following responsibilities

 • Responsibility for the restaurant’s daily operations, economy and profitability
 • Further developing the team, concept and top line
 • Leading and motivating the team towards higher engagement and performance
 • Reporting to Los Tacos management
 • Establishing/maintaining ‘best practice’ processes and routines
 • Workforce planning
 • Control goods orders and suppliers
 • Control of stock

Skills and requirements

 • The ability to understand the restaurant’s concept, and control its economy in cooperation with the management team.
 • A minimum of two years relevant experience, preferably in a restaurant
 • Experience with operational leadership
 • Great communication skills in english, speaking Norwegian would be an advantage
 • A relevant education would be an advantage, but it’s not required.
 • Being familiar with Stavanger would be an advantage
 • “Skjenkeprøve” and “Etablererprøve” would be considered a big bonus.

Who are we looking for?

 • You have good operational understanding, and are able to establish a profitable and effective business.
 • You are passionate about the restaurant industry and would like to develop a restaurant superior to our competitors.
 • You are a “people person”, comfortable with leading a team and you communicate well with those around you.
 • You are a top-performer, focused on efficiency and results, with the ability to follow through.
 • You have a strong entrepreneurial mindset and major working capacity. 

We offer

 • Competitive terms & benefits
 • An opportunity to develop a solid concept and a skilled team
 • A high degree of autonomy
 • Support from a management team skilled in developing profitable restaurants.

Del denne stillingen:

Vilect – Los Tacos Stavanger – Daglig Leder