Oslobygg KF søker syv divisjonsdirektører

OSLOBYGG KF

Oslobygg er et nytt foretak i Oslo kommune som vil være operativt høsten 2021. Vi blir en av landets største byggherrer og eiendomsforvaltere med rundt 600 ansatte og 2,5 millioner kvm eiendom.

Vi søker nå syv divisjonsdirektører som sammen med administrerende direktør vil danne Oslobyggs topplederteam, og som vil være sentrale i arbeidet med å etablere og utvikle Oslobygg. 

Foto: Finn Ståle Felberg

Divisjonsdirektør - Økonomi- og virksomhetsstyring

Har du erfaring med offentlig forvaltning, behersker spennet fra strategisk til operativ, solid erfaring med ledelse av økonomi og virksomhetsstyring? Divisjon for Økonomi- og virksomhetsstyring har ansvar for å drive foretakets strategiarbeid, og divisjonen skal være en verdiskapende bidragsyter for Oslobygg i å definere og nå sine strategiske mål.

Divisjonsdirektør - HR og organisasjon

Har du et godt strategisk blikk for HR, organisasjon og kommunikasjon – med solid ledererfaring og i tillegg evner å bygge en enhetlig, sunn og ambisiøs kultur? Divisjon HR og organisasjon trenger en sterk, tydelig og erfaren leder som evner å lede arbeidet med å bygge en enhetlig, sunn og ambisiøs kultur.

Divisjonsdirektør - Porteføljeutvikling

Har du god forståelse for og ser muligheter innen eiendomsutvikling, god innsikt i planarbeid og solid lederfaring innen helhetlig porteføljeutvikling?  Divisjon Porteføljeutvikling skal drive frem utviklingen av Oslobyggs eiendomsportefølje i et helhetsperspektiv og være pådriver for sambruk og arealeffektivitet i byplanlegging og områdeutvikling.

Divisjonsdirektør - Store utbyggingsprosjekter

Har du et godt strategisk blikk for HR, organisasjon og kommunikasjon – med solid ledererfaring og i tillegg evner å bygge en enhetlig, sunn og ambisiøs kultur? Divisjon HR og organisasjon trenger en sterk, tydelig og erfaren leder som evner å lede arbeidet med å bygge en enhetlig, sunn og ambisiøs kultur.

Divisjonsdirektør - Utbygging

Har du solid ledererfaring med ansvar for offentlige utbyggingsprosjekter, prosjektledererfaring og god prosessforståelse? Divisjonen Utbygging sitt hovedansvarsområde er å gjennomføre byggeprosjekter, både rehabilitering og nybygg, frem til overtakelse av bygget fra entreprenør og oppstart prøvedrift.

Divisjonsdirektør - Eiendomsforvaltning og drift

Har du erfaring med eiendomsforvaltning, drift, offentlig forvaltning og solid lederfaring? Divisjonen Eiendomsforvaltning og drift skal sikre en god og profesjonell kontakt med Oslobyggs leietakere.  

Divisjonsdirektør - Vedlikehold

Har du solid erfaring og kunnskap om vedlikehold av eiendommer, offentlig forvaltning og solid ledererfaring innen området? Divisjon Vedlikehold har ansvar for å utvikle og implementere foretakets overordnede strategier for Vedlikehold.  

Spørsmål om stillingene

Ta gjerne kontakt med rekrutterer Magnus Egset, tlf. 906 46 423 eller rekrutterer Elisabeth Grylling, tlf. 958 69 901.

Vi tilbyr en unik mulighet til direkte å påvirke utviklingen av Oslobygg KF.

Oslobygg KF søker syv divisjonsdirektører – Oslobygg KF