Bufetat, region sør skal utvide regiondirektørens ledergruppe med en ny

Avdelingsdirektør

Om stillingen

Barne, -ungdoms og familieetaten (Bufetat) sitt samfunnsoppdrag er viktig for mange. Våre tjenester innenfor barnevern, familievern og adopsjon skal bidra til å gi barn og unge en best mulig oppvekst. Vi skal tilby spesialiserte tjenester, og være et supplement til kommunenes egne tiltak til denne gruppen.

Til vår nyopprettete stilling som avdelingsdirektør søker vi etter deg som har ledererfaring fra komplekse organisasjoner. Du er både engasjert og analytisk og trives med å implementere – og følge opp nødvendige endringer. Stillingen har et bredt nedslagsfelt både internt og eksternt så du bør like å samarbeide med kunnskapsrike kolleger.

Hva får du jobbe med hos oss?

Som vår nye avdelingsdirektør får du ansvar for sentrale tjenester, som har stor betydning for at vi oppnår god kvalitet i tilbudet vårt. Du vil få resultatansvar for tre områder.

Vi får henvisninger fra alle de 63 kommunene i vår region, og har bistandsplikt på spesialiserte barneverntjenester og fosterhjem. Vår regionale enhet for inntak er spredt rundt på fem lokasjoner i regionen, og er ansvarlig for alle henvendelsene fra kommunene.           

Vår regionale enhet for fosterhjem, med fem avdelinger i ulike deler av regionen, har ansvar for å rekruttere og lære opp fosterhjem til kommunene.

Regionen har fire akuttenheter geografisk spredt i regionen, som tar imot ungdom som trenger omsorg i akutte situasjoner. Vi har også en nasjonalt spisskompetansemiljø for akutt.                                           

Du rapporterer til regiondirektøren og vil inngå i hennes ledergruppe.

Hva slags bakgrunn har du?

Vi ser etter deg som:

 • Har høyere utdanning på masternivå eller tilsvarende. Særlig relevant erfaring kombinert med utdanning på bachelornivå kan kompensere for kravet om masternivå i utdanningen
 • Lederutdannelse er ønskelig, men ikke et krav.
 • Relevant ledererfaring
 • Du kan vise til gode resultater fra omstilling- og implementeringsarbeid.
 • Teknologisk forståelse og interesse for bruk av digitale verktøy
 • Svært gode kommunikasjonsferdigheter
 • Personlig egnethet vektlegges høyt der det legges særlig vekt på samarbeidsevne, relasjonsbygging, logisk sorteringsevne, refleksjonsnivå, beslutningsevne, gjennomføringsevne, faglig integritet og sist men ikke minst, motivasjon for jobben!

I tillegg ønsker vi ledere som vil være ledere og som er opptatt av å utvikle eget lederskap.

Hva slags person ser vi etter?

Du forstår hva som trengs og tar initiativ for å få det til å skje. Du sikrer leveranser og skaper gode resultater på dine ansvarsområder. Du er heller ikke redd for å ta beslutninger. Du er en tydelig og synlig leder som involverer og delegerer. Du er trygg i lederrollen, klarer å tenke nytt og skape engasjement for dette. Du knytter lett bånd med andre. Du klarer å se det overordnede, helhetlige perspektivet og hvordan dine områder henger sammen med resten av det vi gjør. Du jobber målrettet og strukturert, både med det langsiktige mål for øye, og med mer dagligdagse oppgaver.

Hva får du hos oss?

Du får arbeidssted i splitter nye lokaler ved vårt regionkontor, sentralt plassert i Tønsberg. Her vil du omgi deg med engasjerte og kunnskapsrike kolleger i ulike stabsfunksjoner, og sitte i kontorfellesskap med regionens ledergruppe.

Din stillingskode er 1060 avdelingsdirektør. Din lønn vil selvfølgelig avhenge av kvalifikasjoner, men vil være fra lønnstrinn 83 – 88, med kr 887 000 – kr 1 019 400. I tillegg får du alle godene ved å være ansatt i staten, det vil blant annet si fleksitid, sommertid og medlemskap i Statens pensjonskasse, noe som innebærer en god tjenestepensjonsordning samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring. Du får også mulighet til å trene i arbeidstiden.

Regionen har egne tjenestebiler som benyttes til reiser rundt i regionen, så vi håper du har sertifikat.

Kontaktinformasjon

Ellen Nadim, Regiondirektør, tlf: 466 17 727 

Linda Årdal, Seniorrådgiver HR, tlf: 980 767 18

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.

Om Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region sør dekker Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Regionkontoret ligger i Tønsberg.

Opplysninger til deg som søker:

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til Tønsberg, noe reiseing på påregnes.
 • Politiattest må fremlegges ved eventuell ansettelse, jf lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest  § 6. Denne attesten skal ikke legges med søknaden
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge

Søknadsfrist

29. november 2020

Kommune

Tønsberg

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Tønsberg

Avdelingsdirektør – Bufetat – Jobbnorge