Til å lede og videreutvikle konsernet Iris Salten IKS søker vi:

Administrerende direktør

En svært spennende og viktig topplederstilling i Salten er ledig. Iris-Salten IKS skal ha en ledende rolle i arbeidet med å skape et bærekraftig Salten innenfor renovasjonsområdet.

Vår nye administrerende direktør er synlig, trygg og samlende. Som toppleder evner du å videreutvikle og lede konsernet, i tråd med samfunnsoppdraget, i en spennende tid som kjennetegnes av stadig økende fokus på bærekraft og miljø.

Ønsket bakgrunn er:

 • Dokumenterbar ledererfaring fra relevant virksomhet
 • Strategisk kompetanse
 • Nettverksbygging og samarbeid
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og god rolleforståelse
 • God forståelse for økonomi og drift
 • Høyere relevant utdanning

Ønskede lederegenskaper:

 • Forretnings-, miljø-, markeds- og samfunnsorientert
 • Relasjonsbygger der samspill og dialog har fokus
 • Visjonær med strategisk helhetlig tilnærming og perspektiv
 • Utviklingsorientert og samlende
 • Engasjerende og involverende lederstil
 • Tydelig, synlig og trygg
 • Evne til å utvikle og motivere medarbeidere

Iris Salten IKS tilbyr en spennende og utfordrende topplederstilling i et solid, utviklingsorientert og veldrevet konsern.  Miljøbransjen har en rivende utvikling og sterk vekst. 

Kontorsted er Bodø.

Du kan søke ytterligere informasjon om selskapet og stillingen på www.iris-salten.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til Essensi v/ Harriet A. Havdal, tlf: 477 53 589 eller til styreleder Ragnar Pettersen, tlf: 995 46 245.

Søknad med CV sendes elektronisk innen 31. januar. Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt, også overfor oppdragsgiver om ønskelig.

Iris Salten IKS ønsker at arbeidsstyrken skal avspeile sammensetningen i befolkningen og oppfordrer derfor interesserte til å søke uavhengig av alder, kjønn og kulturell bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten vil bli offentlig, jfr offentlighetsloven § 25. Ønske om å være unntatt fra offentlighet må begrunnes nærmere og vedlegges søknaden. Dersom ønsket ikke etterkommes vil søker bli kontaktet. Søker har da adgang til å trekke søknaden før offentliggjøring av søkerlisten.

Iris Salten IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap med hovedkontoret på Vikan utenfor Bodø. Iris Salten betjener de ni kommunene i Salten, som også eier selskapet. Salten strekker seg fra Saltfjellet i sør til Hamarøy i nord, med Bodø kommune som regionsenter.

Iris Salten IKS sin hovedvirksomhet er innsamling og behandling av avfall. Til å utføre denne tjenesten er det etablert tre datterselskaper; Iris Service AS, Iris Produksjon AS, og Retura Iris AS. 

Morselskapet eier også de tre andre selskapene HT Safe, Labora og Mivanor, og er, via datterselskapet Iris Produksjon AS, største aksjonær i Nofir. Konsernet har 150 ansatte og omsatte i 2019 for 287 millioner kroner.

Iris-selskapene er ISO-sertifisert siden 2009. Gjeldende standarder er NS-EN ISO 9001:2015 (Kvalitet), NS-EN ISO 14001:2015 (Miljø) og ISO/FDIS 45001:2018 (Helse og sikkerhet).

Administrerende direktør Iris Salten IKS – Essensi