Til å lede og videreutvikle KPB videre søker vi:

Administrerende direktør

Utvikling - Ledelse - Nettverk - Samarbeid

Kunnskapsparken Bodø AS (KPB) er et ledende selskap innen analyse, innovasjon og næringsutvikling. Våre ansatte har bred kompetanse og lang erfaring innenfor et bredt spekter av fagområder. Vi samarbeider med kunder fra både privat og offentlig sektor. Sammen jobber vi for å bygge og utvikle et bærekraftig regionalt og nasjonalt næringsliv med et globalt perspektiv.

En spennende og utviklende lederstilling i Bodø er ledig. KPB har som mål å være det mest anerkjente kompetansemiljøet i Nord Norge innenfor sine forretningsområder, og har en klar vekstambisjon de neste 5-7 årene.

KPB skal oppleves som et viktig bindeledd mellom næringsliv, FoU-miljøer, virkemiddelapparat og offentlige instanser via nettverksbygging, kompetanse og samarbeid. 

Vår nye direktør er synlig, trygg og samlende. En sentral oppgave vil være å videreutvikle og befeste KPB som en strategisk samarbeidspartner for bærekraftig vekst og utvikling i nord.  

Som leder er du flink til å kommunisere og å bygge nettverk. Du må være en synlig leder med god forståelse for konsulent- og utviklingsvirksomhet samt tenke helhetlig og strategisk. 

Ønsket bakgrunn/ erfaring er:

 • Dokumenterbar ledererfaring fra relevant virksomhet
 • Strategisk kompetanse
 • Nettverksbygging og samarbeid
 • God forståelse for konsulent- og utviklingsvirksomhet, prosjektstyring og porteføljeutvikling
 • Høyere relevant utdanning 

Ønskede lederegenskaper:

 • Relasjonsbygger der samspill og dialog har fokus
 • Visjonær med strategisk helhetlig tilnærming og perspektiv
 • Utviklings- og samarbeidsorientert
 • Engasjerende og involverende lederstil
 • Tydelig, synlig og trygg
 • Evne til å utvikle og motivere medarbeidere

KPB tilbyr en spennende og utfordrende lederstilling i en solid, utviklingsorientert og veldrevet kompetansebedrift med konkurransedyktige betingelser. 

Kontorsted er Bodø.

Du kan søke ytterligere informasjon om selskapet på www.kpb.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til Essensi v/ Harriet A. Havdal på tlf. 477 53 589, til styreleder i KPB Ole H. Hjartøy på tlf. 905 88 345 eller til fungerende administrerende direktør i KPB Sissel Ovesen på tlf. 922 92 725.  Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknadsfrist 25. april 2021.

Vi ber om at vårt elektroniske søknadsskjema benyttes, på www.essensi.no.

Kunnskapsparken Bodø – Administrenede direktør – Essensi