Direktør, Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)

Om Norec

Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) er et forvaltningsorgan underlagt Utenriksdepartementet og en del av Norges samlede innsats for å gjennomføre agendaen for bærekraftig utvikling. Stillingen som direktør og leder av Norec blir ledig fra 16. februar 2022 på åremål for en periode på seks (6) år. 

Norec (tidligere Fredskorpset) er et kompetansesenter for utvekslingssamarbeid og gir unge mennesker internasjonal arbeidserfaring og kompetanse innen bærekraftig utvikling. Norec gir tilskudd, oppfølging og kursing til om lag 220 partnere fra en rekke ulike land. Partnerne består av organisasjoner, institusjoner og bedrifter i Norge, Afrika, Asia og Latin-Amerika.  Norec har også ansvar for rekruttering av norske kandidater til FNs fredskorps (UNV) og junioreksperter til FN-organisasjonene. 
Norec har ca 40 medarbeidere og har sitt hovedkontor i Førde.
For ytterligere informasjon se www.norec.no

 

Ansvars- og arbeidsområder

Faglig og administrativ leder av Norec.
Ansvarlig for direktoratets styringsdialog med og rapportering til Utenriksdepartementet.
Overordnet ansvar for utarbeidelse av strategier og årlige planer for virksomheten.
Sikre effektiv og resultatorientert forvaltning av Norecs samlede ressurser. 
Sikre fortsatt utvikling av Norec i tråd med virksomhetens hovedoppgaver.  
Reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

Høyere utdanning og dokumentert bred ledererfaring.
Innsikt i internasjonale utviklingsspørsmål og erfaring fra bistandssamarbeid eller annet relevant internasjonalt arbeid.
Erfaring fra statlig forvaltning vil bli tillagt vekt.
Erfaring fra ledelse av en kunnskapsorganisasjon vil bli tillagt vekt.
Søker må ha svært god framstillingsevne på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig.

Leder- og personlige egenskaper

Søker vil bli vurdert i henhold til utenrikstjenestens ledelsesmål og lederkompetanse i offentlig sektor. 
Søker må ha sterke operative og strategiske evner, administrativ ryddighet og kunne tenke helhetlig.
Det stilles store krav til personlig integritet og åpenhet.
Søker må ha stor arbeidskapasitet og sterk gjennomføringsevne.
Det legges vekt på kandidatens delegeringsevne og evne til å skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø basert på mangfold og likeverd.
Personlig egnethet til å lede et statlig forvaltningsorgan vektlegges.

Vi tilbyr/vilkår/betingelser

En selvstendig og spennende stilling i et dynamisk miljø.
Mulighet til å lede og forme en virksomhet i utvikling med mange dyktige og motiverte medarbeidere.
Innblikk i sentrale utviklingspolitiske spørsmål.
Konkurransedyktige betingelser. 

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som direktør (kode 1062), kr. 1,100,000 – 1,215,600 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. 
Medlemskap i Statens pensjonskasse.
Norecs direktør tilsettes i åremål for en periode på seks (6) år, og kan ansettes for maksimalt to åremålsperioder.

Kontaktinformasjon

Assisterende utenriksråd Hege Hertzberg, Tlf. 23950690, hege.hertzberg@mfa.no
Seniorrådgiver Nina Hal Schjelderup (om rekrutteringsprosessen)Tlf. 98622071, nina.hal.schjelderup@mfa.no

Andre forhold

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i nevnte grupper må du oppfylle visse krav. Les mer om dette på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene dine vil inngå i anonymisert statistikk i alle statlige virksomheters årsrapporter.

Jobb med verden!

Ønsker du å skape gjennomslag for norske interesser internasjonalt og bidra til løsninger på globale utfordringer? Vi er en utenrikstjeneste for hele Norge og representerer hele det norske statsapparatet utad.

En karriere i utenrikstjenesten byr på interessante oppgaver og muligheter, både i Utenriksdepartementet og ved våre utenriksstasjoner.

Søknadsfrist

19. september 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Alver, Askvoll, Askøy, Aurland, Austevoll, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden, Bremanger, Bømlo, Eidfjord, Etne, Fedje, Fitjar, Fjaler, Gloppen, Gulen, Hyllestad, Høyanger, Kinn, Kvam, Kvinnherad, Luster, Lærdal, Masfjorden, Modalen, Oslo, Osterøy, Samnanger, Sogndal, Solund, Stad, Stord, Stryn, Sunnfjord, Sveio, Tysnes, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal, Vik, Voss, Årdal, Øygarden

Omfang

Heltid

Varighet

Åremål

Arbeidssted

Førde

Direktør – Utenriksdepartementet – Jobbnorge – ID210944