i samarbeid med

CTO

CTO skal utvikle fremtidens IT-plattform og digitale økosystem for Norwegian Reward og partnere, og vil få ansvar for strategisk og operativ teknologiutvikling og sikre optimal drift av selskapets teknologiske løsninger og prosesser. Rollen vil jobbe tett mot sentrale interessenter og eksterne leverandører for å bygge en fleksibel SaaS-plattform som er kostnadseffektiv og agil i forhold til selskapets vekst og utvikling.

Sentrale ansvarsområder inkluderer:

  • Bygge og lede teknologisatsningen i Norwegian Reward, følge opp eksterne konsulenter og leverandører/partnere innen ansvarsområdet
  • Sikre godt samarbeid mellom teknologiutvikling, kommersielle og digitale enheter internt
  • Ha overordnet ansvar for Norwegian Rewards totale systemarkitektur og teknisk løsningsdesign
  • Identifisere, planlegge og gjennomføre raske oppgraderinger og videreutvikling av IT-plattform og programmets markedsplass
  • Etablere en strategi og arkitektur som sikrer dataintegrasjon, «data lake», datavarehus, data aksess for ulike nivå
  • Jobbe tett med CRM & Analytics for å utvikle relevante produkter og tjenester

Ønsket bakgrunn:

  • Erfaring fra å lede teknologiutvikling, herunder; plattform, arkitektur, nyere teknologier i en økosystem-/verdikjedetankegang
  • Dyp teknisk kunnskap og forståelse innen IT-arkitektur, -infrastruktur og sikkerhet, med erfaring fra å utvikle fremtidens digitale kundekanaler og apper
  • Erfaring med å etablere og utvikle, teknologi og utviklerteam
  • Gjerne tilhenger av «You Build! You Ship! And You Run!”-filosofi

Kontakt

Meld din interesse ved å registre ditt CV eller ta kontakt med xx yy i ISCO Group snarest mulig og innen x. desember

Kontakt

Bjørn Olav Høksnes
Rådgiver
hoksnes@iscogroup.no
+47 952 29 577

Erik Linnerud
Rådgiver Research & Analyse
linnerud@iscogroup.no
+47 958 77 007

Norwegian Reward – Isco Group as – Chief Technology Officer