Prosjektledelse innen samferdsel

Samferdselsavdelingen i Trøndelag fylkeskommune, team teknologi

Har du lyst til å jobbe med morgendagens teknologi innen samferdsel?

Samferdselsavdelingen i Trøndelag fylkeskommune, under team teknologi søker etter en ny prosjektleder og en prosjektdeltaker/assisterende prosjektleder. Team teknologi er en del av samferdselsavdelingen og arbeider særlig med utviklingsprosjekter. Teamet har to faste ansatte, som nå skal utvides til fire. I tillegg har teamet flere tilknyttede prosjektledere avhengig av prosjektporteføljen.

Samferdselsavdelingen har et overordnet ansvar for all offentlig transport i Trøndelag. For mer informasjon se våre hjemmesider https://www.trondelagfylke.no/.

Oppmøtested for stillingene er Steinkjer eller Trondheim. 

Trøndelag fylkeskommune har to administrasjonssteder og det er ønskelig å ansette på begge arbeidsstedene. Vennligst opplys i søknaden hvilken stilling du søker på og ønsket arbeidssted.

Arbeidsoppgaver

Som del av Team Teknologi vil du få muligheten til å ta del i prosjekter som skal drive frem morgendagens løsninger. Teamet er ansvarlig for en rekke utviklingsprosjekter innen blant annet smart mobilitet, elektrifisering, digital infrastruktur og klima og miljø. Eksempler på prosjekter er elektrifisering av ferjesamband, utviklingskontrakten for “Fremtidens hurtigbåt”, Smart Park & Ride og Miljøpakkens teknologiprosjekter.

Som prosjektleder og prosjektdeltaker vil du få stort eierskap til prosjektene og kunne være med å drive dem hele veien.

 • Prosjektledelse – Ivareta prosjektene fra tidlig konseptutvikling/planlegging, til prosjektering, gjennomføring, sikring av finansiering og frem til idriftsettelse
 • Skape innovative løsninger og drive utviklingsarbeid
 • Fasilitator og tilrettelegger for utviklingsprosjekter drevet av næringslivet
 • Som ansatt i samferdselsavdelingen fungerer du som rådgiver for fylkesrådmannen og vil ha overordnede oppgaver knyttet til eksempelvis strategi og politiske prosesser.  

Stilling 1 – Prosjektleder: Forventet at riktig person kan gå inn som prosjektleder ved tilsettelse.
Stilling 2 – Prosjektdeltaker: Vil i første omgang gå inn som assisterende prosjektleder i de største prosjektene i teamet. Vil være en støtte for prosjektleder og prosjektkoordinator i prosjekteringen.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen eksempelvis ingeniør-, samfunn- eller økonomifag. Særskilt erfaring med utviklingsarbeid og prosjektledelse kan kompensere for utdanningskravet.
 • Kjennskap til politiske prosesser er ønskelig, men ikke et krav.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i et skandinavisk språk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Stilling 1 – Prosjektleder 

 • Minst 3-5 års erfaring med prosjektledelse er ønskelig
 • Sertifisering og/eller utdanning i prosjektledelse er et pluss, f.eks. PRINCE2.
 • Forståelse for og erfaring med å forholde seg til fremdrift og økonomiske rammer

Stilling 2 – Prosjektdeltaker 

 • Erfaring fra prosjektarbeid er ønskelig
 • Nyutdannede oppfordres til å søke

Personlige egenskaper

 Teamet har behov for både flyvende innovatører og stabile bautaer, og mangfold vil være vår styrke.  

 • Ser muligheter der andre ser utfordringer, og har en drivkraft til å prestere.
 • Trives i det ukjente og har evne og vilje til å drive utviklingsarbeid
 • Har ro og gjennomføringskraft som gjør at prosjekter leveres på tid, kvalitet og budsjett
 • Er tillitsskapende og må kunne representere oppdragsgiver i møte med næringsliv, kommuner og vår viktigste partner – brukerne – på en god måte        

Personlig egnethet og motivasjon vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et uformelt, erfarent og tverrfaglig miljø
 • Store muligheter for å påvirke egen og enhetens arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid og lønn etter avtale

Innplassering i stillingstittel vil avhenge av utdanningsbakgrunn. 

Søknadsfrist

07.02.2021

Arbeidssted

Steinkjer eller Trondheim

Stilling

Prosjektledelse innen samferdsel

Heltid/deltid

Heltid

Kontaktinfo

Lars Fabricius
Teamleder Teknologi
 934 55 841
 
Konrad Pütz
Seksjonsleder Mobilitet
 936 22 482

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne.

Trøndelag fylkeskommune – Prosjektledelse innen samferdsel