Vil du lede prosjekt «forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten» i Enebakk kommune?

Enebakk kommune skal være med i forsøk på statlig finansiering av omsorgstjenesten med prosjektoppstart 1. april 2021. Vi søker etter en fremoverlent og erfaren leder til prosjektet. Formålet med prosjektet er å prøve ut om statlig finansiering og statlige kriterier for tildeling av omsorgstjenester gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere behovsdekning av tjenester til innbyggerne. Prosjektet er planlagt å vare til 31.12.2022.

Har du erfaring med ledelse av større prosjekter, gjerne fra det offentlig og ønsker å lede et spennende forsøk i regi av Helsedirektoratet er dette stillingen for deg!

Prosjektleder vil arbeide tett med kommunens øverste ledelse, og rapportere til kommunens styringsgruppe, bestående av kommunalsjef for helse- og omsorg og økonomisjef.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og koordinere prosjektet, samt følge opp retningslinjene fra Helsedirektoratet
 • Legge til rette for god forankring av prosjektets målsetting i hele organisasjonen
 • Sørge for å innarbeide rutiner som ivaretar krav til rapportering og evaluering av forsøket, samt oppfølging av økonomi
 • Påse at de til enhver tid gjeldende statlige tildelingskriterier, dokumenter og rutiner for arbeidsprosesser knyttet til tildeling av tjenester er implementert
 • Følge de instrukser som Helsedirektoratet gir om forståelsen og praktisering av statlige prosess- og tjenestekriterier
 • Sikre god kommunikasjon og samhandling internt og eksternt i prosjektet
 • Rapportering til styringsgruppe

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på masternivå. Erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Prosjektlederkompetanse, gjerne med erfaring fra endring- og omstillingsprosesser
 • Relevant ledererfaring, gjerne fra offentlig sektor
 • God vurderingsevne, beslutningsevne og høy gjennomføringskraft
 • Gode evner til å motivere og skape forankring i hele organisasjonen
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • En svært spennende prosjektlederstilling
 • Fleksitid
 • Lønn etter avtale
 • Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler.
 • God pensjonsordning i KLP.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Kommunalsjef Marit Brenna på mobil: 907 13 450.
 • Økonomisjef Lars André Kløvstad på mobil: 402 91 915.

Søknadsfrist: 15.02.2021
Starttidspunkt: Snarest

Søk ved å klikke på knappen “søk her”
I tillegg til å søke elektronisk via lenken ovenfor, ønsker vi at CV, søknad og vitnemål sendes til e-postadresse: ansettelse@enebakk.kommune.no

I henhold til offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.

Enebakk kommune – Prosjektleder