Prosjektleder

Lødingen kommune

Lødingen kommune har takket ja til å være med i forsøk på statlig finansiering av omsorgstjenesten i kommunen.  Forsøket skjer i regi av Helsedirektoratet.  Prosjektet går over to år, med snarlig oppstart.   Vi søker en resultatsorientert og erfaren leder for prosjektet.  Målet med prosjektet er å prøve ut om statlig finansiering og tildelingskriterier av omsorgstjenester gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere behovsdekning av tjenestene.

Som prosjektleder vil du jobbe tett opp i mot kommunens ledelse, og rapportere til prosjektets styringsgruppe.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og koordinere, og følge opp retningslinjene fra Helsedirektoratet
 • Legge til rette for god forankring av prosjektets målsetting i hele organisasjonen
 • Sørge for å innarbeide rutiner som ivaretar krav til rapportering og evaluering av forsøket, samt oppfølging av økonomi
 • Påse at de til enhver tid gjeldende statlige tildelingskriterier og rutiner for arbeidsprosesser knyttet til tildeling av tjenester er implementert
 • Følge de instrukser som Helsedirektoratet gir om forståelsen og praktisering av statlige prosess- og tjenestekriterier
 • Sikre god kommunikasjon og samhandling internt og eksternt i prosjektet
 • Rapportering til styringsgruppe

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning
 • Prosjektlederkompetanse, gjerne fra endringsprosesser
 • Relevant ledererfaring, bl.a. fra offentlig sektor
 • Resultatsorientert og med god gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende prosjektstilling
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Flyttegodtgjøring
 • Behjelpelig med å skaffe bolig

Annet:

Lødingen kommune er opptatt av mangfold og vil oppfordre kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming og etnisk bakgrunn.

I henhold til offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste når søker selv ber om det. Søker som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Hvis begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Søknadsfrist: 26.02.2021

Kontaktinformasjon:
Per Gunnar Johnsen
Kommunedirektør
Mobil: 900 13 649
E-post: per.gunnar.johnsen@lodingen.kommune.no
Lødingen kommune – Prosjektleder