Spennende jobbhverdag. Puls i vater, familie, fart og spenning på fritida. Frister reduksjon av studielån, lavere skatt og full barnehagedekning? Grip muligheten, se mot nord!

Prosjektleder IKT

Vil du være med å utvikle Midt-Finnmark IKT-samarbeid?

Vi søker prosjektleder for 1-års utredning og tilrettelegging av felles IKT-samarbeid  Nordkapp, Porsanger, Lebesby og Gamvik

Vi søker etter deg med god prosjektlederkompetanse, som er pådriver for omstilling, modernisering og digitalisering av tjenestene, samt kjenner til kommunale IKT- strukturer.  Du er samlende og engasjert med evne til å skape tillit, stolthet og gode resultater.

I Kommunesamarbeidet i Midt-Finnmark for kommunene Porsanger, Nordkapp, Lebesby og Gamvik går man nå sammen om å se på muligheten for et forpliktende og sømløst samarbeid innen IKT og digitalisering.

De fire kommunene som utgjør Midt-Finnmark regionen er arealmessig omfattende og har en befolkning i underkant av 10 000.

Det skal være operativ IKT- tjeneste i alle kommunene, men tjenesten skal ledes fra en vertskommune.

Prosjektet skal utrede en samordnet felles plattform for Midt-Finnmark IKT. Arbeidet skal utøves i tett dialog med de ansatte innen IKT- området i kommunene og prosjektledelsen for kommunesamarbeid bestående blant annet av rådmenn/kommunedirektører i de fire kommunene. Statsforvalteren i Troms og Finnmark følger også arbeidet tett og vil inneha en observatør-rolle i prosjektet.

Samordning av tjenesten i de fire kommunene er godt forankret i både kommuneledelsen og i dagens IKT-tjeneste. Til sammen har tjenesten pr. i dag 9 stillinger fordelt på de fire kommunene.

Sammen med IKT-ansatte i våre fire kommuner skal du legge til rette for etablering av felles IKT samarbeid og det skal utvikles en felles digitaliseringsstrategi for kommunene i Midt-Finnmark.

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegge og foreslå løsninger for samordning av IKT- tjenesten i de fire kommunene.
 • Bidra til utvikling av felles IKT- samarbeid i Midt-Finnmark.
 • Bidra til at samarbeidet leverer forutsigbare tjenester av høy kvalitet.
 • Rådgivning vedrørende tekniske veivalg, innkjøp og investeringer, herunder deltakelse i bredere regionalt IKT- samarbeid.
 • Utvikling av forslag til felles IKT-organisasjon, basert på erfaringer fra andre kommuner.
 • Utvikle en digitaliseringsstrategi for kommunene i Midt-Finnmark.
 • Knytte Midt-Finnmark kommunene til et digitaliseringsnettverk i Troms og Finnmark.
  • Høy fokus på IKT- sikkerhet.

Kvalifikasjonskrav

 • Krav om Høyskole / Universitet
 • Erfaring med prosjektledelse.
 • Ønskelig med sertifisering innen prosjektledelse, f.eks. Prince 2.
 • Dokumenterte resultater fra tidligere prosjekter.
 • Kjennskap til kommunal og fylkeskommunal forvaltning er en fordel.
 • Erfaring fra liknende stillinger i privat eller offentlig virksomhet.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Krav om Norsk språk 

Personlige egenskaper

 • God til å kommunisere og skape langvarige relasjoner
 • Selvstendig, men trives med å jobbe i team
 • Løsningsorientert, analytisk og metodisk
 • Initiativrik – flink til å se muligheter

Vi tilbyr

 • Utfordrende, varierte og interessante arbeidsoppgave.
 • Hektisk hverdag, men med store muligheter til å påvirke egen arbeidshverdag.
 • Godt arbeidsmiljø i virksomhet i ekspansjon.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Bolig: Behjelpelig med bolig i prosjektperioden.
 • Lønn: Etter avtale.
 • Tiltredelse etter avtale eventuelt så fort som mulig.

Andre opplysninger

 • Det må påregnes noe reisevirksomhet.
 • Den som blir tilsett må være selvstendig, strukturert og løsningsorientert, ha god kommunikasjonsevne og ei positiv innstilling, samt kunne prioritere og håndtere utfordringer.
 • Den som blir tilsett må ha førerkort for bil, samt kunne disponere egen bil i arbeidet.
 • Valgfritt kontorsted i en av de fire kommunene i prosjektperioden.
 • Arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lovverk og reglement.
 • Nedskrivning av studielån med 10 % av opprinnelige lånebeløp med maksimal nedskriving pr. år med kr. 25.000 når man bor og jobber i Finnmark.
 • Lavere personbeskatning for de som bor og jobber i Finnmark.

Spørsmål om stillingen

Kontaktpersoner:

Nils Ottner, IT leder i Nordkapp kommune, tlf. 930 81 044, epost: nils.ottner@nordkapp.kommune.no

Tor Arne Solvoll, rådmann i Gamvik kommune, tlf. 479 29 081, epost: tor.arne.solvoll@gamvik.kommune.no

Øvrige opplysninger

Søknad samt CV leveres elektronisk via jobbnorge.no. Vitnemål, attester og lignende sendes kun etter oppfordring, og originaler eller bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt, bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetslovens § 25, 2. ledd kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Om oss i Midt-Finnmark

Vi er fire kommuner midt i spennende Finnmark. Fiskeri og hav er en viktig del av vår hverdag. I regionen har vi to videregående skoler, vi har flere større offentlige virksomheter som Kystverket og Finnmarkseiendommen og vi har større virksomheter innen havbruk.

Vi har store avstander innad og mellom kommunene. Vi har mye natur å by på og masse friskt og variert vær. Dette gir oss mange naturopplevelser sommer som vinter.

Vi er en sammensatt befolkning av nordmenn, samer, kvener og nye innbyggere fra andre land. Dette byr på flerkulturelt mangfold og spennende møter. 

I Kommunesamarbeidet i Midt-Finnmark mellom kommunene Porsanger, Nordkapp, Lebesby og Gamvik går man nå sammen for å se på muligheten for et felles IKT samarbeid for de fire kommunene.

De fire kommunene som utgjør Midt-Finnmark regionen er arealmessig omfattende og har en befolkning i underkant av 10 000.

Søknadsfrist

28. mai 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Gamvik

Omfang

Heltid

Varighet

Prosjekt

Arbeidssted

Valg av Porsanger, Nordkapp, Lebesby eller Gamvik

Prosjektleder IKT Gamvik ID 203322 – Jobbnorge