Er du interessert i å være med på å forme samfunnet og bidra til utvikling gjennom samarbeid? Og jobbe i spennet mellom politikk og fag?

Regional, administrasjon (412001), Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunen skal bidra i arbeidet med å utvikle gode tilbud for næringsliv og arbeidsliv på kompetanseområdet.  Og med det være en pådriver i omstilling til et bærekraftig næringsliv i Trøndelag. Du må derfor ha god kjennskap til næringslivet i regionen.
I Trøndelag fylkeskommune har avdeling for plan, næring og kulturminner denne oppgaven. Avdelingen har fire seksjoner; regional, kommunal, næring og kulturminner. Denne stillingen er knyttet til seksjon regional, men vil være viktig for alle avdelingene/sektorene i fylkeskommunen i arbeid på tvers.

Arbeidsoppgaver
 • Bidra i arbeidet med utarbeidelse av strategier og planer (samfunnsplanlegging)
 • Bidra i arbeidet med å utvikle og forankre kompetansearbeidet både internt i fylkeskommunen og i hele Trøndelag
 • Bistå inn i et etablert kompetansesekretariat for Kompetanseforum Trøndelag
 • Ha fokus på kompetansebehov i arbeids- og næringsliv i samarbeid med Utdanningsavdelingen
 • Utføre saksbehandling på fagområdet og koordinere virkemiddelbruk
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning fra høgskole-/universitetsnivå
 • Ha erfaring og kjennskap fra arbeid med næringslivet
 • Erfaring fra offentlig sektor er en fordel, men ikke avgjørende
 • God samfunns- og rolleforståelse
 • Førerkort klasse B
Personlige egenskaper
 • Initiativrik og gode evner til å jobbe selvstendig
 • Du må like en dynamisk arbeidsmåte i et bredt samarbeid
 • Gode gjennomførings- og samarbeidsevner
 • Strukturert og løsningsorientert
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
Vi tilbyr

Et bredt fagmiljø med engasjerte og positive kolleger å spille på lag med

Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med lov, reglement og avtaler

Arbeidssted Trondheim eller Steinkjer

Kontaktinfo
Vigdis Espnes Landheim
Seksjonsleder
404 75 058
vigla@trondelagfylke.no
 
Stillingstittel: Rådgiver/seniorrådgiver
 
Søknadsfrist: 21.04.2021

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne.

Trøndelag fylkeskommune – Rådgiver/seniorrådgiver