Seniorrådgiver knyttet til arbeidet med Fiskeridirektoratets lokalisering på Dokken

Fiskeridirektoratets lokalisering på Dokken

Dokkenområdet er i dag havn med drift av gods- og passasjertrafikk. I juni 2019 vedtok bystyret i Bergen oppstart av offentlig plan- og programarbeid for transformasjon av Dokken og Jekteviken til en ny bydel. I denne nye bydelen er prosjektet samlokalisering av Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet definert som pionerer, og det er forventet at bystyre i juni 2021 vil fatte beslutning om hvilken tomt dette prosjektet kan realiseres på.

Stortinget bevilget i statsbudsjettet 2021 midler til forprosjektet for slik samlokalisering, og i direktoratet har man arbeidet med denne prosessen siden 2016. Stillingen er fysisk plassert ved hovedkontoret i Bergen i Administrasjonsavdelingen, og vil blant annet rapportere direkte til avdelingsdirektør.  Administrasjonsavdelingen består av tre seksjoner, og har 31 medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

Stillingens arbeidsoppgaver er knyttet til prosess for direktoratets lokalisering på Dokken herunder:

 • koordinering av samlokaliseringsprosessen med Havforskningsinstituttet
 • deltakelse i ulike møter med Bergen kommune, Statsbygg m.fl
 • utarbeidelse av dokumenter knyttet til høringsinnspill, analyser, romprogrammering mm – både knyttet til prosess rundt tomt og for utforming av selve bygget

Kvalifikasjonskrav

 • utdanning som arkitekt, ingeniør, arealplanlegger  eller tilsvarende
 • erfaring fra romprogrammering  – helst fra offentlig virksomhet
 • kunnskap om brukerprosesser
 • erfaring fra evaluering av arkitektkonkurranser

Personlige egenskaper

 • Du må ha gode norskkunnskaper, herunder god skriftlig og muntlig formuleringsevne.
 • Du må være analytisk og strukturert.
 • Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper, da stillingen medfører kontakt med ulike fagmiljøer internt og eksternt.
 • Du må ha evnen til å raskt sette deg inn i nye problemstillinger, være utviklingsorientert og kunne arbeide selvstendig.

Vi tilbyr

 • faglig og samfunnsmessig interessante arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø
 • engasjerte kolleger
 • fleksibel arbeidstid og medlemskap i Statens pensjonskasse
 • kontor med sentral beliggenhet på Nordnes i Bergen.
 • lønn som seniorrådgiver etter statens regulativ, kr 700 000 til kr 750 000 pr. år, avhengig av utdanning og tidligere praksis

Kontaktpersoner

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Fiskeridirektør Per Sandberg tlf 902 19 680, direktør Øyvind Lie tlf 900 93 788 eller direktør Hildegunn Grimstad tlf 950 47 520.

Om Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har om lag 420 ansatte, noe over halvparten arbeider i de fem regionene og resten ved hovedkontoret i Bergen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I Fiskeridirektoratet er det et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og enkelte mangler i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordres derfor om å søke.

Fiskeridirektoratet benytter seg av Semac bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Søknadsfrist

2. mai 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Bergen

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Bergen, Nordnes

Seniorrådgiver knyttet til arbeidet med Fiskeridirektoratets lokalisering på Dokken – Fiskeridirektoratet – Jobbnorge