Regnskapsenheten, Økonomiseksjonen

Rådgiver/seniorrådgiver

Om Utenriksdepartementet

Norsk utenrikstjeneste består av Utenriksdepartementet og 99 utenriksstasjoner med omlag 2 550 ansatte. Hovedoppgavene er å ivareta og fremme norske interesser i forholdet til utlandet, inkludert interesser Norge har felles med andre land samt å gi bistand til norske borgere i utlandet. Utenriksdepartementet er opptatt av mangfold og inkludering, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og innvandrerbakgrunn, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, livserfaringer og perspektiver for å bidra til en best mulig oppgaveløsning. Videre ønsker vi å tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. I samsvar med offentleglova § 25 kan opplysninger om søkerne bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra søkerlisten.

Jobb med verden!

Vi er en utenrikstjeneste for hele Norge og representerer hele det norske statsapparatet utad.

En karriere i utenrikstjenesten byr på interessante oppgaver og muligheter, både i Utenriksdepartementet og ved våre utenriksstasjoner.

Om stillingen

Økonomiseksjonen er en av fire seksjoner i Avdelingen for kompetanse og ressurser, og seksjonen består av fire enheter: Regnskapsenheten, Budsjettenheten, Enhet for etats- og virksomhetsstyring og Enhet for tilskuddsforvaltning, alle ledet av underdirektør med personalansvar. Regnskapsenheten består av tretten medarbeidere og har ansvaret for hele utenrikstjenestens økonomi- og regnskapssystemer. Til Regnskapsenheten søker vi en engasjert, systematisk, effektiv og faglig dyktig medarbeider. Du må trives med å arbeide både i team og selvstendig, og bidra til at utenrikstjenestens leverer regnskap av høy kvalitet og gjennom effektiv bruk av digitale verktøy.

Ansvars- og arbeidsområder

 • Regnskapsfaglig rådgivning, inkludert implementering av aktuelt regelverk
 • Utvikling og koordinering av arbeid med retningslinjer, regelverk og prosesser knyttet til utenrikstjenestens regnskap
 • Utenriksdepartementets hovedkontakt for Riksrevisjonen
 • Ansvar for koordinering og innrapportering av årsavslutning og årsregnskap
 • Deltaker i team for fakturamottak og remittering 
 • Ansvar for å holde kurs og gjennomføre kompetansehevende aktiviteter innen stillingens ansvarsområder

Linjeleder kan endre stillingens arbeidsoppgaver ved behov

Kvalifikasjoner

 • Må ha relevant høyere utdanning tilsvarende bachelorgrad, fortrinnsvis innen regnskap. Lang og relevant erfaring kan unntaksvis kompensere for utdanningskravet. 
 • Må ha relevant erfaring fra regnskap, fortrinnsvis fra offentlig sektor/departement
 • Bør ha relevant erfaring fra norsk offentlig forvaltning, fortrinnsvis fra departement
 • Må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 
 • Ønskelig med erfaring fra og interesse for arbeid med utvikling av nye rutiner og løsninger innen økonomi og regnskap
 • Ønskelig med erfaring fra å holde kurs og andre kompetansehevende aktiviteter

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsegenskaper og kontaktskapende evner
 • Systematisk, effektiv og god gjennomføringsevne
 • Selvstendig, analytisk, beslutningsdyktig og operativ
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å tåle tidvis høyt arbeidspress

Andre forhold

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i nevnte grupper må du oppfylle visse krav. Les mer om dette på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene dine vil inngå i anonymisert statistikk i alle statlige virksomheters årsrapporter.

Vilkår/betingelser

Stillingen avlønnes som rådgiver/seniorrådgiver (stillingskode 1436/1364) med bruttolønn pr. år fra kr 516 400 – 726 400 (lønnstrinn 58-76) jf. Hovedtariffavtalene i staten.

Ansettelse i stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå Konfidensielt (K) på tiltredelsestidspunktet.

Kontaktinformasjon

Underdirektør Michael Staås Tveter, tlf 93443562, epost: Michael.Staas.Tveter@mfa.no

Seniorrådgiver Kirsti Stubberud, tlf 99158537, epost: kirsti.stubberud@mfa.no

Rådgiver Siri Gjølme Eriksen (spørsmål om rekrutteringsprosessen), tlf 97601533, epost: siri-gjolme.eriksen@dss.dep.no

Søknadsfrist

2. mai 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Oslo sentrum

Rådgiver/seniorrådgiver – Utenriksdepartementet – Jobbnorge