Direktør for samfunn

Er du en god relasjonsbygger, med lyst til å skape et godt samarbeid mellom innbyggere, næringsliv og kommunen – til det beste for Tromsøs utvikling? Du vil være sentral i arbeidet med å sikre at kommunens toppledelse har et strategisk og utadrettet perspektiv. Du vil lede en stab på rundt 30 medarbeidere, fordelt på Servicetorget, seksjon for kommunikasjon, seksjon for næring og innovasjon og samfunn. Godt lederskap ligger til grunn for kvaliteten og utviklingen av våre tjenester.

Tromsø kommune er en viktig samfunnsaktør som drifter og forvalter viktige velferdsordninger, og som bidrar til utvikling av lokal infrastruktur, næring og kultur. Kommunen skal sikre et best mulig tjenestetilbud og service til lokalsamfunnet og kommunens innbyggere.

Arbeids- og ansvarsområder:

 • Lede og videreutvikle stab for å sikre et strategisk og utadrettet perspektiv i kommunens toppledelse, og intern samhandling med søkelys på en positiv samfunnsutvikling
 • Videreutvikle kommunens strategiske samarbeid med eksterne aktører, herunder også ivaretakelse av kommunens samarbeidsavtaler
 • Staben har, og vil bli tillagt overordnet ansvar for analyse og utredning på strategisk nivå
 • Ivareta kommunens kontakt mot næringsliv
 • Ansvar for koordinering av nyetableringer av private arbeidsplasser
 • Kommunikasjon og innbyggerkontakt

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på masternivå innen samfunnsfag, samfunnsutvikling eller andre relevante utdanninger
 • Formell lederkompetanse
 • Solid erfaring fra samfunnsutvikling innen offentlig eller privat sektor
 • Ledererfaring fra store private eller offentlige virksomheter
 • Erfaring fra å jobbe ut mot eksterne interessenter
 • Erfaring fra strategiske prosesser
 • God økonomisk forståelse
 • Sterkt samfunnsmessig engasjement

Personlig egenskaper

 • Utadvendt nettverksbygger som skaper gode relasjoner
 • Initiativrik med gode gjennomføringsegenskaper
 • Tydelig lederprofil
 • Tydelige kommunikasjonsegenskaper
 • Strategisk, nytenkende og handlekraftig
 • Organisasjonsforståelse

Personlige egenskaper vektlegges ved ansettelsen.

For mer informasjon kontakt en av våre rådgivere i Yapril AS, Management Consultant Tore Johnsen  tlf. 918 58 939 eller Management Partner Marius Halvorsen tlf. 922 95 786. Du kan også kontakte kommunedirektør Stig Tore Johnsen direkte på tlf. 91306411 Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i prosessens innledende fase.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan opplysninger om søkeren blir offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette.

Arbeidsgiver: Tromsø kommune
Stillingstittel: Direktør for samfunn
Arbeidssted: Tromsø
Søknadsfrist: 10.06.2021
Spørsmål om stillingen
 
Marius Halvorsen

Management Consultant, Yapril AS

Tore Johnsen

Management Consultant, Yapril AS

Stig Tore Johnsen

Kommunedirektør, Tromsø kommune

Tromsø kommune

Tromsø kommune er Nord-Norges største kommune med omtrent 77 000 innbyggere. Den ligger i naturskjønne omgivelser og har en strategisk plass i nordområdene. Byen har universitet, universitetssykehus, godt flyrutetilbud, fantastisk natur og et yrende kultur- og idrettsliv. Kommunen har omtrent 7 000 medarbeidere, fordelt på 86 enheter og tjenester.

Tromsø kommunes virksomhet er delt inn i fire ledernivå; kommunedirektør, avdelinger med direktører, staber med direktører, seksjoner med seksjonsledere og enheter med enhetsledere. Stabene skal sikre enhetlig styring og praksis i hele organisasjonen, samt sikre relevant og effektiv støtte til tjenestene.

Yapril – Tromsø kommune – Direktør for samfunn