NANNESTAD KOMMUNE

Vi søker ny leder som skal være med å realisere vår visjon om «Romerikes beste bo-kommune»

Nannestad kommune er i vekst, og vi går en spennende tid i møte hvor fremtiden for kommunen formes.

I 2023 flytter vi inn i nytt kommunehus med bibliotek, kulturhus og kultur-tun. Vi bygger ny skole, barnehage og svømmebasseng, og utviklingen i kommunen er preget av vekst i befolkning og næringsliv.

Sjef for samfunnsutvikling og kommunal drift

Du blir en del av kommunedirektørens ledergruppe, og vi ser etter en samfunnsengasjert leder som evner å tenke helhetlig og strategisk som evner å lede et bredt og sammensatt område.

Kommunestyret har vedtatt å slå sammen virksomhetene kommunal drift og samfunnsutvikling, og vi skal nå rekruttere leder for sektoren. Totalt er det 85 årsverk i sektoren. Samfunnsutvikling består av 19 årsverk og omfatter fagområdene plan (kommuneplan og regulering), byggesak, kart/oppmåling, miljø/naturforvaltning og landbruk. Drift har 65 årsverk og er organisert i tre enheter som omfatter forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens tekniske anlegg innenfor vei, vann og avløp, samt kommunale bygg og eiendommer.

Du blir en del av kommunedirektørens ledergruppe, og vi ser etter en samfunnsengasjert leder som evner å tenke helhetlig og strategisk som evner å lede et bredt og sammensatt område.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet personal, resultat- og fagansvar, og ansvar for å oppfylle kommunens målsettinger innen sektoren sammen med ledere og ansatte
 • Lede og videreutvikle fagområdene gjennom godt lederskap og solid faglig nivå
 • Samarbeide med regionale og statlige myndigheter
 • Bidra med politisk saksutredning, og ansvar for at politiske vedtak innen området iverksettes og gjennomføres
 • Være en pådriver for helhetlig samfunnsutvikling sammen med resten av kommuneledelsen
 • Rapportere og gi faglig rådgivning til kommunedirektør

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning fra høyskole eller universitet innenfor et eller flere av fagområdene, f.eks. sivilingeniør eller tilsvarende teknisk-naturvitenskapelig fag, juridisk kompetanse. Annen relevant bakgrunn vil også bli vurdert.
 • Solid og dokumentert ledererfaring, og lederutdanning
 • God økonomiforståelse
 • God organisasjons- rolleforståelse, herunder kjennskap til fagorganisasjoners rolle i medvirkning og medbestemmelse
 • Digital kompetanse
 • Meget god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Erfaring fra og god kunnskap om kommunal og offentlig forvaltning
 • God organisasjons- og rolleforståelse, og gjennomføringskraft
 • God kjennskap til relevant lov- og avtaleverk

Personlige egenskaper

 • Tar ansvar og utøver ledelse basert på åpenhet, respekt og tydelighet
 • Er troverdig og har evne til å skape helhetlig kultur og tillit
 • Har helhetsforståelse, evne til nytekning og strategisk arbeid
 • Søker muligheter for tverrfaglig samarbeid og løsninger
 • Er resultatorientert
 • Relasjonsbygger med gode kommunikasjons og samarbeidsferdigheter, og evner å forankre og finne gode løsninger
 • Er raus, uredd og med stor gjennomføringskraft

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

For nærmere informasjon kan du ta kontakt med kommunedirektør Runar Kristiansen, telefon 901 13448, eller vår rådgiver Rune Frøyslie, telefon 402 82150. Henvendelser til rådgiver behandles konfidensielt.

Søknadsfrist er 16. oktober 2022.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Lurer du på om dette kan være noe for deg?

Kontakt vår rådgiver i CRUIT Rune Frøyslie for en uforpliktende prat.

Du kan også melde din interesse ved å dele din e-postadresse, så knytter vi kontakt:

RUNE FRØYSLIE
Rådgiver, CRUIT
mob. +47 402 82 150
rune.froyslie@de4.no

Om Nannestad

Nannestad kommune ved Gardermoen har hatt stor befolkningsvekst de siste årene.  Kommunen har nå over 15 000 innbyggere med Nannestad og Maura som de største tettstedene. Fire barneskoler, 11 kommunale og private barnehager, ungdomsskole, videregående skole, to idrettshaller, mange aktive lag og foreninger samt nærhet til skog og mark, gjør Nannestad til en god oppvekstkommune. 

Mer informasjon om Nannestad kommune finner du her.

Sjef samfunnsutvikling og kommunal drift – Nannestad kommune