Prosjektøkonom

Vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune består av fem seksjoner med omtrent 180 ansatte. En av seksjonene er Investering og fornying med omtrent 40 ansatte.

Seksjon Investering og fornying sine hovedoppgaver er å bygge og utbedre fylkesveinettet etter de politiske føringer som blir gitt av Trøndelag fylkeskommune.
I tillegg utfører seksjonen og team Miljøpakken byggeprosjekter gitt av Miljøpakkesamarbeidet innenfor Trondheimsregionen for utvikling av fremtidsrettet infrastruktur og god fremkommelighet.
Dette inkluderer bl.a. byggeplanlegging, konkurranse-utsetting og oppfølging av entreprenører.

Arbeidsoppgaver
 • Økonomisk oppfølging og rådgivning sammen med prosjektledere og kontraktsansvarlige i vegprosjekter  fortrinsvis for team Miljøpakken
 • Sikre god økonomistyring og rett regnskap  
 • Utarbeidelse og oppfølging av budsjett  
 • Prognose- og rapporteringsarbeid  
 • Delta i effektivitets- og utviklingsarbeid 
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning innenfor økonomi/Regnskap 
 • Relevant erfaring med økonomistyring av prosjekter  
 • God kompetanse i bruk av Microsoft Excel  
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk  
 • Det vil være en fordel med kjennskap til Oracle Cloud 
 • Om du har omfattende og relevant erfaring, kan det kompensere for manglende formell utdanning.  
Personlige egenskaper
 • Har evne til å skape relasjoner og å samarbeide på tvers av faglig bakgrunn  
 • Er proaktive og løsningsorienterte  
 • Jobber effektivt i nettverk, men også selvstendig og strukturert 
 • Er fleksible og med evne til å prioritere mellom oppgaver i hektiske perioder 
 • Har evne til rettidige leveranser med riktig kvalitet 
 • Bidrar positivt til et godt arbeidsmiljø 
Vi tilbyr
 • Inkluderende og trivelig arbeidsplass med gode kolleger, både faglig og sosialt 
 • Godt arbeidsmiljø, med muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Kontorsted Trondheim 

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne.

Trøndelag fylkeskommune – Prosjektøkonom